10 Soạn hoá học 11 bài 43: Bài thực hành số 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol trang 196 mới nhất

Soạn hoá học 11 bài 43: Bài thực hành số 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol trang 196

Chuyên mục: : Soạn hoá học 11

Giải hóa học lớp 11 tập 2, giải bài 43 Luyện tập : Bài thực hành số 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol trang 196 sgk hóa học 11, để học tốt hóa học 11. Bài này sẽ giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Cách làm đầy đủ, chi tiết và rõ ràng.

A. NỘI DUNG THỰC HÀNH

Thí nghiệm 1: Etanol tác dụng với natri

 • Etanol tác dụng với natri. Quan sát hiện tượng và viết phương trình hóa học.
 • Đốt cháy khí sinh ra bằng ngọn lửa đèn cồn. Quan sát hiện tượng và viết phương trình hóa học.

Thí nghiệm 2: Glixerol tác dụng với đồng (II)hidroxit

 • Thử tính chất của Glixerol.
 • Quan sát hiện tượng, giải thích và viết phương trình hóa học.

Giải bài 43 hóa 11: Bài thực hành số 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol - sgk trang 196

Thí nghiệm 3: Phenol tác dụng với nước Brom

 • Quan sát hiện tượng phản ứng xảy ra.
 • Viết phương trình hóa học và giải thích.

Giải bài 43 hóa 11: Bài thực hành số 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol - sgk trang 196

Thí nghiệm 4: Phân biệt etanol. phenol, glixerol

 • Phân biệt mỗi ống nghiệm riêng biệt và giải thích bằng phương trình hóa học.

Giải bài 43 hóa 11: Bài thực hành số 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol - sgk trang 196

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Thí nghiệm 1: Etanol tác dụng với natri

 • Etanol tác dụng với natri. Quan sát hiện tượng và viết phương trình hóa học.
 • Đốt cháy khí sinh ra bằng ngọn lửa đèn cồn. Quan sát hiện tượng và viết phương trình hóa học.
=> Xem đầy đủ bài giải

Thí nghiệm 2: Glixerol tác dụng với đồng (II)hidroxit

 • Thử tính chất của Glixerol.
 • Quan sát hiện tượng, giải thích và viết phương trình hóa học.
=> Xem đầy đủ bài giải

Thí nghiệm 3: Phenol tác dụng với nước Brom

 • Quan sát hiện tượng phản ứng xảy ra.
 • Viết phương trình hóa học và giải thích.
=> Xem đầy đủ bài giải

Thí nghiệm 4: Phân biệt etanol. phenol, glixerol

 • Phân biệt mỗi ống nghiệm riêng biệt và giải thích bằng phương trình hóa học.
=> Xem đầy đủ bài giải