10 Soạn hoá học 11 bài 47: Bài thực hành số 6: Tính chất của andehit và axit cacboxylic trang 214 mới nhất

Soạn hoá học 11 bài 47: Bài thực hành số 6: Tính chất của andehit và axit cacboxylic trang 214

Chuyên mục: : Soạn hoá học 11

Giải hóa học lớp 11 tập 2, giải bài 47 Bài thực hành số 6: Tính chất của andehit và axit cacboxylic trang 214 sgk hóa học 11, để học tốt hóa học 11. Bài này sẽ giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Cách làm đầy đủ, chi tiết và rõ ràng.

A. NỘI DUNG THỰC HÀNH

Thí nghiệm 1: Phản ứng tráng bạc

  • Quan sát sự biến đổi màu sắc trên thành ống nghiệm
  • Giải thích và viết phương trình hóa học.

Thí nghiệm 2: Phản ứng của axit axetic với quỳ tím, natri cacbonat

a) Axit axetic + quỳ tím

  • Quan sát màu của giấy quỳ tím.

Giải bài 47 hóa 11: Bài thực hành số 6: Tính chất của andehit và axit cacboxylic - sgk trang 214

b) Axit axetic + dung dịch Na2CO3

  • Quan sát hiện tượng , giải thích và viết PTHH.

Giải bài 47 hóa 11: Bài thực hành số 6: Tính chất của andehit và axit cacboxylic - sgk trang 214

Giải đáp câu hỏi và bài tập

 Thí nghiệm 1: Phản ứng tráng bạc

  • Quan sát sự biến đổi màu sắc trên thành ống nghiệm
  • Giải thích và viết phương trình hóa học.
=> Xem đầy đủ bài giải

Thí nghiệm 2: Phản ứng của axit axetic với quỳ tím, natri cacbonat

a) Axit axetic + quỳ tím

  • Quan sát màu của giấy quỳ tím.

b) Axit axetic + dung dịch Na2CO3

  • Quan sát hiện tượng , giải thích và viết PTHH.
=> Xem đầy đủ bài giải