10 Soạn tiếng Anh 11 mới – Skills Unit 9: Cities of the Future mới nhất

Mục lục

Soạn tiếng Anh 11 mới – Skills Unit 9: Cities of the Future

Chuyên mục: : Soạn tiếng Anh 11 mới
 • 2. Listen to a talk on predictions about our future cities. Underline the words or phrases that you hear
 • 3. Listen again. Decide which of the following predictions will come true (T) and which will not (NT)
 • 4. Listen again and complete the summaries of the two viewpoints

Phần Skills bao gồm 4 kĩ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết thông qua chủ đề của unit 9: Cities of the Future. Thông qua đó bạn học củng cố từ vựng và ngữ pháp đã học liên quan đến chủ đề. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

Skills – Unit 9: Cities of the Future

Reading

1. Use a dictionary to find the meaning of the words in the box. Then complete the sentences with their correct forms. (Dùng từ điển tìm nghĩa của từ cho trong khung sau đó hoàn thành câu bằng dạng đúng của nhừng từ đó.)

Giải:

 1. The government has issued a(n) warning that there might be another powerful earthquake. (Chính phủ đã đưa ra một lời cảnh báo rằng có thể có một trận động đất mạnh.)
 2. Many devices have been invented to help doctors to detect diseases easily. (Nhiều thiết bị đã được phát minh để giúp bác sĩ trẩn đoán bệnh một cách dễ dàng.)
 3. This lamp has a(n) sensor inside. You can adjust its brightness by touching the base. (Chiếc đèn này có cảm biến bên trong, bạn có thể điều chỉnh độ sáng bằng việc chạm vào đế)
 4. The government has suggested different policies to promote economic growth. (Chính phủ đưa ra các chính sách khác nhau để thúc đẩy phát triển kinh tế.)
 5. Air pollution is a(n) insoluble problem in this city. (Ô nhiễm không khí là một vấn đề không thể giải quyết trong thành phố này.)
 6. Many city dwellers, especially in developing countries, still live in poverty. (Nhiều cư dân trong thành phố, đặc biệt là các nước đang phát triển, vẫn sống trong nghèo đói.)

2. Read the text about Superstar City and choose the best title for it. (Đọc bài nói về thành phố Superstar và chọn tiêu đề cho đoạn đọc.)

Giải:

 • A: Superstar City’s Infrastructure Network (Hệ thống cơ sở hạ tầng ở Thành phố Siêu sao.)
 • B: Superstar City – A Safe Place to Live (Thành phố Siêu sao – một nơi an toàn để sống)
 • C: A safe and green City. (Một thành phố an toàn và thông minh)

Dịch bài:

Bây giờ là năm 2060. Barbara là một kỹ sư đang làm việc cho Trung Tâm Điều Khiên Công Nghệ Cao của thành phổ Superstar. Công việc của cô ấy là dò tìm và phân tích những mối đe dọa cho sự an toàn của công chúng như lụt lội, động đất và thậm chí cả sự ô nhiễm. Nhờ có những bộ dò tìm bằng cảm ứng được lấp đặt trong mọi gia đình và nơi còng cộng mà trung tâm của Barbara có thể dự đoán khá năng xảy ra thiên tai, xác định được những nơi sẽ xảy ra và cử đội cứu hộ đến giúp những người gặp nguy hiềm. Nếu cảnh báo và sự hỗ trợ được đưa ra đúng lúc thì cuộc sống của người dân sẽ được bảo vệ tốt.

Chồng của Barbara, Mark, đang làm việc cho Mạng lưới Cơ sờ hạ tầng Sinh thái có chức năng chính là giải quyết những vấn đề môi trường để làm cho thành phố Superstar xanh hơn, sạch hơn và thân thiện với môi trường hơn. Mark và các đồng nghiệp của anh đều là những nhà hoạch định đô thị. Họ thiết kế và thực hiện các dự án nhằm giảm bớt sự tiêu thụ nhiên liệu, tìm nguồn nhiên liệu có thể tái tạo được dành cho giao thông công cộng, thúc đẩy những nỗ lực làm trong sạch bầu không khí. Nhờ có những dự án này mà người dân thảnh phố chủ yếu sử dụng sức gió và năng lượng mặt trời đế nấu nướng, thắp sáng và sưởi ấm trong nhà. Để bảo đảm không cỏ sự thiếu hụt nước sạch, nước thải được xử lý và biến thành nước uống. Những dự án này đã chứng tỏ rất có hiệu quả trong việc xử lý vấn biến đổi khí hậu được xem là một vấn đề không giải quyết được trong 30 năm đầu của thế kỷ này.

Giống như những người dân của thành phố Superstar, Barbara và Mark rất vui với cuộc sống và công việc. Họ chỉ phải làm 4 ngày một tuần, 4 giờ một ngày. Mọi người đều có thêm thời gian để học, giải trí và thư giãn. Thành phố an toàn và thân thiện với môi trường này giống như thiên đường của người dân, những người có thể hưởng thụ chất lượng cuộc sống tốt nhất.

3. Read the text again and answer the questions. (Đọc lại đoạn đọc và trả lời câu hỏi.)

Giải:

 1. What do Barbara and Mark do? (Barbara và Mark làm nghề gì?)
  => Barbara is an engineer and Mark is a city planner. (Barbara là một kĩ sư và Mark là một người lên kế hoạch thành phố)
 2. How can Barbara’s center predict and locate disasters? (Làm sao mà trung tâm của Barbara có thể dự đoán và xác định vị trí các thảm họa?)
  => It can predict and locate probable disaster by using the sensors installed in every home and public place. (Nó có thể dự đoán và xác định vị trí các thảm họa bằng việc sử dụng các cảm biến được kích hoạt ở mỗi nhà và nơi công cộng.)
 3. What is the main function of Eco Infrastructure Network? (Chức năng chính của Hệ thống cơ sở hạ tầng sinh thái là gì?)
  => Its main funtion is to deal with urban environmental problems to make Superstar City greener, cleaner and more sustainable. (Chức năng chính của nó là giải quyết với các vấn đề môi trường ở thành phố để làm cho thành phố Siêu Sao xanh hơn, sạch hơn và bền vững hơn.)
 4. Find one example of people’s efforts to make the city cleaner and greener? (Tìm một ví dụ về nỗ lực của con người làm cho thành phố xanh và sạch hơn?)
  => An example is people’s use of renewable fuels for cooking, lighting and heating. (Một ví dụ là việc sử dụng các nhiên liệu tái tạo được cho nấu ăn, thắp sáng và sưởi.)
 5. Why are Superstar City dwellers happy with their life and work? (Tại sao cư dân ở thành phố Siêu Sao vui với cuộc sống và việc làm của họ.)
  => Because they have more time for study, entertainment and relaxation; they can enjoy the highest quality of life. (Vì họ có nhiều thời gian hơn để học, giải trí và thư giãn. Họ có thể tận hưởng chất lượng cuộc sống cao nhất.)

4. Complete the following summary about Superstar City, using the words in the text. (Hãy hoàn thành phần tóm tắt về thành phổ Superstar, dùng từ trong bài đọc.)

Giải:

 1. safe
 2. detecting
 3. threats
 4. energy
 5. carry out
 6. deal with
 7. paradise

Dịch:

Đó là vào năm 2060. Thành phố Siêu Sao là một nơi an toàn để sống. Trung tâm vận hành công nghệ cao của nó có thể dự đoán và xác định bất kì mối đe dọa nào với sự an toàn của xã hội. Đó cũng là một thành phố xanh và sạch nơi mà năng lượng thân thiện với môi trường được sử dụng. Những người quy hoạch thành phố thiết kế và tiến hành các dự án để giải quyết với các vấn đề khí hậu thay đổi. Thành phố Siêu Sao là một thiên đường cho cư dân thành phố những người có thể tận hưởng cuộc sống chất lượng cao nhất.

5. Do you think our cities will all be like Superstar City in the year 2060? Explain your reasons. (Bạn có nghĩ rằng tất cả các thành phố của chúng ta đều giống thành phố Superstar vào năm 2060 không? Hãy giải thích lý do bạn đưa ra.)

Giải:

I don’t think our cities will all be like Superstar City in the year 2060. First, there are always rich and poor countries so not all government can have enough financial support to build cities like this. Besides, to build a city like Superstar City, there must be professors in these fields, but not all cities and countries have those who have enough qualifications like Barbara and his husband.

Dịch:

Tôi không nghĩ rằng các thành phố của chúng tôi sẽ giống như Superstar City vào năm 2060. Thứ nhất, luôn có những nước giàu và nghèo nên không phải abcxyz nào cũng có thể có đủ hỗ trợ tài chính để xây dựng thành phố như thế này. Bên cạnh đó, để xây dựng một thành phố như Superstar City, phải có các giáo sư trong các lĩnh vực này, nhưng không phải tất cả các thành phố và quốc gia đều có những người có đủ trình độ như Barbara và chồng mình.

Speaking

1. Choose sentences (a-d) to complete the conversation between two Londoners. (Chọn câu từ a-d để hoàn thành đoạn hội thoại giữa hai người Luân Đôn.)

1.c

2.d

3.a

4.b

Dịch:

 • Mary: Cậu đang đọc gì vậy, Jack?
 • Jack: Mình đang đọc một vài dự đoán về Luân Đôn vào năm 2050.
 • Mary: Luân Đôn sẽ không phải là một nơi tốt để sống phải không?
 • Jack: Ngược lại, thì nó sẽ là một nơi tốt. Mặc dù bây giờ nó là một thành phố đông đúc và căng thẳng với kẹt xe và ô nhiễm, sẽ có các kế hoạch để cải thiện tình hình.
 • Mary: Họ sẽ làm như thế nào?
 • Jack: À, họ sẽ xây dựng hệ thống giao thông dưới long đất. Thành phố sẽ không còn đầy ô tô nữa.
 • Mary: Thật không thể tin được. Còn gì nữa không?
 • Jack: Nhiều công viên sinh thái sẽ được xây dựng và chúng sẽ được tưới bởi nước thải đã qua xử lý.
 • Mary: Điều đó có nghĩa là không còn ô nhiễm nữa phải không?
 • Jack: Đúng vậy, Luân Đôn sẽ sạch và bền vững hơn.
 • Mary: Thật tuyệt, mình hy vọng mình có thể trông thấy kế hoạch của họ thành hiện thực.

2. Answer the questions. (Trả lời câu hỏi)

Giải:

 1. What are London’s current problem? (Vấn đề hiện tại của London là gì?)
  =>  London is a stressful and overcrowded city with lots of traffic jams and pollution. (London là một thành phố căng thẳng và quá tải với nhiều ùn tắc giao thông và ô nhiễm.)
 2. What are people’s efforts to solve the problem? (Những nỗ lực của mọi người để giải quyết vấn đề là gì?)
  => They are making plans to improve the transport system and to make London a green city. (Họ đang có kế hoạch để cải thiện hệ thống vận tải và làm cho London là thành phố xanh.)
 3. Will London be a good place to live in 2050? (Liệu London có phải là một nơi tốt để sinh sống vào năm 2050?)
  => Yes. It’ll be cleaner and more sustainable. (Có. Nó sẽ được sạch hơn và bền vững hơn.)

3. Practise the conversation with a partner. (Thực hành đoạn hội thoại với bạn bên cạnh.)

4. Choose one of the cities below. Use the ideas provided or your own to make a similar conversation. (Hãy chọn một trong những thành phố dưới đây, dùng ý tưởng gợi ý hoặc ý tưởng của riêng bạn để làm một đoạn hội thoại tương tự.)

5. Work with a partner. Make predictions about a future city in Viet Nam. Take notes. (Làm việc với bạn bên cạnh, hãy dự đoán về một thành phố tương lai của Việt Nam. viết ra ý chính.)

Giải:

Ha Noi city in 2050

 • Current facts: intermediate infrastructure, traffic congestion, air pollution
 • Future plans: Promote advanced technology to make greener motorbike, improve public transport system, grow more trees and encourage people to use solar panels.
 • Aim: to make Ha Noi city to be a more liveable place.

Dịch:

Thành phố Hà Nội năm 2050

 • Thông tin hiện tại: cơ sở hạ tầng trung bình, tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm không khí
 • Kế hoạch tương lai: Đẩy mạnh công nghệ tiên tiến để tạo ra xe máy xanh, cải thiện hệ thống giao thông công cộng, trồng cây và khuyến khích mọi người sử dụng tấm pin mặt trời.
 • Mục đích: Làm cho thành phố Hà Nội trở thành một nơi dễ sống hơn.

Listening

1. Discuss with a partner. (Thảo luận với bạn bên cạnh.)

Giải:

 1. Which of the problems shown in the picture? (Những vấn đề nào được phản ánh trong bức tranh?)
  => All these problems currently exist in big cities in Viet Nam like Ha Noi and Ho Chi Minh City. (Tất cả những vấn đề này hiện đang tồn tại ở các thành phố lớn ở Việt Nam như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.)
 2. Do you think they will be solved in the next twenty years? (Bạn có nghĩ rằng chúng sẽ được giải quyết trong hai mươi năm tới?)
  => It’s likely that many of them will be solved in the next twenty years, as local authorities are taking measures to deal with them step by step. (Có thể phần nhiều sẽ được giải quyết trong 20 năm tới vì chính quyền địa phương đang có biện pháp để đối phó với chúng từng bước.)

2. Listen to a talk on predictions about our future cities. Underline the words or phrases that you hear. (Hãy nghe cuộc nói chuyện nói về những dự đoán về những thành phố tương lai của chúng ta. Gạch dưới những từ / cụm từ bạn nghe được.)

a. pessimistic

b. optimistic

d. global warming

e. overcrowded

h. available

Audio Script:

People have very different opinions about the cities of the futureỂ Those who are pessimistic think that’s our cities will become more and more polluted, so they will no longer be safe and healthy places to live in. Pessimists point out that both global warmine and pollution have increased rapidly over the past twenty years, but governments have no effective ways to control themẵ There are no signs that this problem will be solved in the future. In addition, more and more people are leaving the countryside and moving to big cities to look for workỗ As a result, cities will become overcrowded. This means there will be more people, more waste and heavier traffice. All these factors will lead to more pollution.

On the other hand, optimistic people believe that city dwellers will have a better life thanks to important achievements in technology and medicine. Modern machines and well-equipped hospitals in cities will provide better, quicker and more effective treatment for people. How about environmental problems? Optimists also think that scientists will find ways to cut down the cost of renewable energy sources and make them available to everybody. They hope that these energy sources will step by step replace fossil fuels such as gas, coal and oil in the next twenty years. Then city dwellers will live in a cleaner and healthier environment.

3. Listen again. Decide which of the following predictions will come true (T) and which will not (NT), according to the two kinds of viewpoints. Tick the correct box. (Nghe lại lần nữa và xem thử những dự đoán dưới đây sẽ trở thành sự thật (T) hay không theo hai loại quan điểm trong đoạn băng. Đánh dấu chọn ô đúng.)

Giải:

 

T

NT

According to the pessimistic viewpoint: (Thông qua các quan điểm tiêu cực)

1. Pollution will continue to be a serious problem in the city. (Ô nhiễm sẽ tiếp tục là một vấn đề quan trọng trong thành phố.)

V

2. Global Warming will slow down because of government’s efforts. (Nóng lên toàn cầu sẽ chậm lại nhờ những nỗ lực của abcxyz.)

V

3. A lot of people will leave the city to work in the countryside. (Rất nhiều người sẽ rời thành phố để làm việc ở nông thôn.)

V

4. Cities will be overpopulated and traffic will be heavy. (Các thành phố sẽ bị quá tải dân số và giao thông sẽ dày đặc.)

V

According to the optimistic viewpoint: (Thông qua các quan điểm tích cực)

5. Citiy dwellers will enjoy better health care and medical treatment. (Các cư dân trong thành phố sẽ được hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe và điều trị bệnh tốt hơn.)

V

6. Renewable energy sources will replace non-renewable ones. (Các nguồn năng lượng có thể tái tạo sẽ thay thế các nguồn không thể tái tạo)

V

7. People in the city will be able to use renewable energy free of charge. (Mọi người trong thành phố sẽ có thể sử dụng năng lượng tái tạo được mà không phải trả tiền.)

V

4. Listen again and complete the summaries of the two viewpoints. (Nghe lại đoạn băng và hoàn thành bản tóm tắt theo hai quan điểm.)

Giải:

 1. healthy, effective, overcrowded, heavier.
 2. medicine, renewable, fossil.
 3. Dịch:
 4. Thông qua quan điểm tiêu cực, các thành phố tương lai của chúng ta sẽ là nơi không an toàn và không tốt cho sức khỏe để sống. Chính phủ không có cách nào hiệu quả để kiểm soát ô nhiễm, điều này sẽ tiếp tục là vấn đề nghiêm trọng trong tương lai. Hơn thế nữa, các thành phố sẽ trở nên quá đông đúc, điều này có nghĩa là nhiều rác thải hơn và giao thông đông đúc hơn.
 5. Thông qua quan điểm tíc cực, các cư dân trong thành phố sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn nhờ có tiến bộ trong công nghệ và y học. Hơn nữa, các vấn đề môi trường sẽ được giải quyết. Các nguồn anwng lượng có thể tái tạo sẽ dần thay thế các nhiên liệu hóa thạch trong 20 năm tới.

5. Which viewpoint do you agree with, the optimistic or pessimistic? Provide your reasons. (Bạn đồng ý với quan điểm nào — lạc quan hay bi quan? Hãy đưa ra lý do.)

Giải:

I agree with some optimistic viewpoints and some pessimistic viewpoints. Firstly, I’m sure a lot of people will leave the city to work in the countryside because Cities will be overpopulated and traffic will be heavy soon. Secondly, Renewable energy sources will replace non-renewable ones. When the fossil fuels run out, people must use alternatives like solar or wind energy, but they must pay for that, not free at all.

Dịch:

Tôi đồng ý với một số quan điểm lạc quan và một số quan điểm bi quan. Thứ nhất, tôi chắc chắn rất nhiều người sẽ rời khỏi thành phố để làm việc ở nông thôn bởi vì thành phố sẽ bị dân số quá tải và giao thông sẽ sớm trở nên nặng nề. Thứ hai, nguồn năng lượng tái tạo sẽ thay thế các nguồn không tái tạo. Khi nhiên liệu hoá thạch hết, người ta phải sử dụng các phương án khác như năng lượng mặt trời hay năng lượng gió, nhưng họ phải trả tiền cho điều đó, chứ không phải được miễn phí.

Writing

1. Hung and his friend Tanaka are exchanging emails about the future of their cities. Read Tanaka’s email and answer the questions. (Hùng và bạn cậu ay Tanaka đang trao đổi thư nói về tương lai thành phố của họ. Hãy đọc thư của Tanaka rồi trả lời câu hỏi.)

Giải:

 1. Why did Tanaka write this email? (Tại sao Tanaka viết thư?)
  => To answer Hung’s question about Tokyo in the future. (Để trả lời câu hỏi của Hùng về Tokyo trong tương lai)
 2. Why does Tanaka think Tokyo will be a more liveable city? (Tại sao Tanaka nghĩ Tokyo sẽ là một thành phố dễ sống hơn?)
  => Because the government will use advanced technology to deal with the transport problem and make people’s life easier and more comfortable. (Vì abcxyz sẽ sử dụng công nghệ cao để giải quyết các vấn đề giao thông và khiến cho cuộc sống của người dân dễ dàng hơn và thoải mái hơn.)
 3. What makes Tokyo an unsafe place to live in according to Tanaka? (Điều gì khiến Tokyo trở thành một nơi không an toàn để sống theo Tanaka?)
  => Tokyo is threatened by nuclear and radiation accidents and natural disasters (earthquakes and tsunamis.) (Tokyo bị đe doạ bởi tai nạn hạt nhân và phóng xạ và thiên tai (động đất và sóng thần).)
 4. What does Tanaka want to know? (Tanaka muốn biết điều gì?)
  => Tanaka wants to know Hung’s viewpoint on Viet Nam’s capital city in the future. (Tanaka muốn biết quan điểm của Hùng đối với thủ đô của Việt Nam trong tương lai.)

2. Put the sections of the email in the correct order. (Hãy xếp các phần trong bức thư điện tử theo đúng thứ tự.)

Giải:

 1. g. Recipient (người nhận)
 2. a. Subject of the email (tiêu đề của thư)
 3. c. Salutation (lời chào)
 4. b. Reasons for writing the email (Lý do viết thư)
 5. f. Sender’s predictions and explanations (Dự đoán và giải thích của người gửi)
 6. d. Closing (kết thư)
 7. e. Sender’s name (tên người gửi)

3. Use the information below about New York City to write an email of about 160-180 words to a friend. (Dùng thông tin dưới đây về thành phố New York để viết một lá thư điện tử khoảng 160-180 từ cho một người bạn.)

Giải:

Dear Nam.

I received your email last week, in which you asked me about my city New York in 2050. There are different ideas about this question. I thought about it a lot, and now I can give you two predictions.

Let’s take an optimistic viewpoint. In 2050 New York will become a more liveable city than ever before for lots of reasons. The city authorities have made a very careful plan to promote self-driving electric taxis to deal with crowded public transport. In addition, the city dwellers are encouraged to use city’s building roofs for gardens fertilised with compose in order to recycle rubbish and reduce pollution. The government will also build offshore windfarms to replace ageing electricity network.

On the other hand, pessimistic people think that the city life won’t be a safe place to live in because the government cannot control the use of guns, and therefore the crime rate will be higher. People’s life will also continue to be threatened because of natural disasters such as floods, storms, earthquakes. The effects of global warming have great impacts on the city dwellers.

That’s all about my answer to your question. I hope you will be satisfied with it, Nam.

Best wishes,

John

Dịch:

Nam thân mến,

Tôi đã nhận được email của bạn vào tuần trước, trong đó bạn đã hỏi tôi về thành phố New York của tôi vào năm 2050. Có những ý kiến khác nhau về câu hỏi này. Tôi nghĩ về nó rất nhiều, và bây giờ tôi có thể đưa cho bạn hai dự đoán.

Chúng ta hãy nhìn vào quan điểm lạc quan. Năm 2050 New York sẽ trở thành một thành phố dễ sống hơn bao giờ hết vì nhiều lý do. Chính quyền thành phố đã có một kế hoạch rất cẩn thận để thúc đẩy taxi tự lái để đối phó với việc các phương tiện công cộng quá tải. Thêm vào đó, người dân thành phố được khuyến khích sử dụng mái nhà của thành phố để làm vườn với phân bón cho phân ủ để tái chế rác và giảm ô nhiễm. Chính phủ cũng sẽ xây dựng các khu vực cối xay gió ngoài khơi để thay thế mạng lưới điện đã cũ.

Mặt khác, những người bi quan nghĩ rằng thành phố sẽ không phải là một nơi an toàn để sinh sống vì abcxyz không thể kiểm soát việc sử dụng súng, và do đó tỷ lệ tội phạm sẽ cao hơn. Cuộc sống của người dân cũng sẽ tiếp tục bị đe doạ do thiên tai như lũ lụt, bão, động đất. Ảnh hưởng của sự nóng lên toàn cầu là rất lớn đến cư dân thành phố.

Đó là tất cả câu trả lời của tôi cho câu hỏi của bạn. Tôi hy vọng bạn sẽ hài lòng với nó, Nam.

Thân ái,

John

4. Write your predictions about a future city in Viet Nam in an email of 160 words to a friend. You can use the ideas brainstormed in the SPEAKING section 5. (Hãy viết ra những dự đoán của bạn về một thành phố tương lai của Việt Nam trong mỗi lá thư điện tử khoảng 160 từ gởi cho một người bạn. Bạn có thể sử dụng ý tưởng trong phần SPEAKING phần 5.)

Giải:

Dear Peter

I received your email last week, in which you asked me about my city Ha Noi in 2050. There are different ideas about this question. I thought about it a lot, and now I can give you two predictions.

Let’s take an optimistic viewpoint. In 2050 Ha Noi will become a more liveable city for lots of reasons. The city authorities have made a very careful plan to promote advanced technology to make greener motorbikes to deal with air pollution. In addition, the city dwellers are encouraged to use public transport system to reduce tracffic jam. The government will also grow more trees and encourage people to use solar panels.

On the other hand, pessimistic people think that the city life won’t be a safe place to live in because the government cannot control the use of private cars. People’s life will also continue to be threatened because of pollution such as air pollution, noise pollution. The effects of global warming have great impacts on the city dwellers.

That’s all about my answer to your question. I hope you will be satisfied with it, Peter.

Best wishes,

Nga

Dịch:

Peter thân mến,

Tôi đã nhận được email của bạn vào tuần trước, trong đó bạn hỏi tôi về thành phố Hà Nội của tôi vào năm 2050. Có nhiều ý kiến ​​khác nhau về câu hỏi này. Tôi nghĩ về nó rất nhiều, và bây giờ tôi có thể cung cấp cho bạn hai dự đoán.

Chúng ta hãynhìn vào quan điểm lạc quan. Năm 2050 Hà Nội sẽ trở thành một thành phố dễ sống hơn vì nhiều lý do. Chính quyền thành phố đã có một kế hoạch rất cẩn thận để thúc đẩy công nghệ tiên tiến để làm cho xe máy xanh hơn để đối phó với ô nhiễm không khí. Ngoài ra, người dân thành phố được khuyến khích sử dụng hệ thống giao thông công cộng để giảm bớt tắc đường. Chính phủ cũng sẽ trồng nhiều cây hơn và khuyến khích mọi người sử dụng tấm pin mặt trời.

Mặt khác, những người bi quan nghĩ rằng thành phố sẽ không phải là một nơi an toàn để sinh sống vì abcxyz không thể kiểm soát việc sử dụng xe hơi cá nhân. Cuộc sống của người dân cũng sẽ tiếp tục bị đe dọa vì ô nhiễm như ô nhiễm không khí, ô nhiễm tiếng ồn. Sự nóng lên toàn cầu có ảnh hưởng lớn đến cư dân thành phố.

Đó là tất cả câu trả lời của tôi cho câu hỏi của bạn. Tôi hy vọng bạn sẽ hài lòng với nó, Peter.

Thân ái,

Nga

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Write your predictions about a future city in Viet Nam in an email of 160 words to a friend. You can use the ideas brainstormed in the SPEAKING section 5. (Hãy viết ra những dự đoán của bạn về một thành phố tương lai của Việt Nam trong mỗi lá thư điện tử khoảng 160 từ gởi cho một người bạn.)

=> Xem đầy đủ bài giải

ta119