11 Giải Địa lí 10 Kết nối tri thức bài 17 Vỏ địa lí, quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của vỏ trái đất mới nhất

Giải Địa lí 10 Kết nối tri thức bài 17 Vỏ địa lí, quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của vỏ trái đất

Chuyên mục: : Giải địa lí 10 kết nối tri thức

Hướng dẫn giải bài 17 Vỏ địa lí, quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của vỏ trái đất Địa lí 10 bộ sách kết nối tri thức. Đây là một trong những bộ sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Hocthoi.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em, giúp các em thêm tự tin trong học tập.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

LÝ THUYẾT

Câu hỏi 1: Dựa vào thông tin và hình 17.1 trong mục 1, hãy:

– Cho biết vỏ địa lí bao gồm những bộ phận nào. Nêu giới hạn của vỏ địa lí.

– Phân biệt vỏ địa lí và vỏ Trái Đất.

Câu hỏi 2: Đọc thông tin và hình 17.2 trong mục 2, hãy trình bày khái niệm, biểu hiện, ý nghĩa thực tiễn của quy luật thông nhất và hoàn chỉnh của vỏ địa lí.

=> Xem đầy đủ bài giải

VẬN DỤNG

Câu hỏi 1: Lấy ví dụ về biểu hiện của quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của vỏ địa lí.

Câu hỏi 2: Tìm hiểu sự nóng lên toàn cầu có ảnh hưởng như thế nào đến các thành phần tự nhiên khác trên Trái Đất.

=> Xem đầy đủ bài giải