11 Giải Địa lí 10 Kết nối tri thức bài 18 Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới mới nhất

Chuyên mục: : Giải địa lí 10 kết nối tri thức

Hướng dẫn giải bài 18 Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới Địa lí 10 bộ sách kết nối tri thức. Đây là một trong những bộ sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Hocthoi.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em, giúp các em thêm tự tin trong học tập.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

LÝ THUYẾT

Câu hỏi 1: Đọc thông tin trong mục 1, hãy trình bày khái niệm, biểu hiện, ý nghĩa thực tiễn của quy luật địa đới.

Câu hỏi 2: Đọc thông tin trong mục 2, hãy trình bày khái niệm, biểu hiện và ý nghĩa thực tiễn của quy luật phi địa đới.

=> Xem đầy đủ bài giải

VẬN DỤNG

Câu hỏi 1: Nêu sự khác nhau về biểu hiện của quy luật địa đới và quy luật phi địa đới.

Câu hỏi 2: Hãy tìm hiểu thông tin để giải thích vì sao miễn Bắc nước ta nằm trong vùng nhiệt đới nhưng lại có một mùa đông lạnh.

=> Xem đầy đủ bài giải