11 Giải Địa lí 10 Kết nối tri thức bài 19 Quy mô dân số, gia tăng dân số, và cơ cấu dân số thế giới mới nhất

Giải Địa lí 10 Kết nối tri thức bài 19 Quy mô dân số, gia tăng dân số, và cơ cấu dân số thế giới

Chuyên mục: : Giải địa lí 10 kết nối tri thức

Hướng dẫn giải bài 19 Quy mô dân số, gia tăng dân số, và cơ cấu dân số thế giới Địa lí 10 bộ sách kết nối tri thức. Đây là một trong những bộ sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Hocthoi.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em, giúp các em thêm tự tin trong học tập.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

LÝ THUYẾT

Câu hỏi 1: Dựa vào thông tin trong mục 1 và bảng 19, hãy trình bày đặc điểm và tình hình phát triển dân số trên thế giới.

Câu hỏi 2: Dựa vào thông tin trong mục a, hãy cho biết thế nào là gia tăng dân số tự nhiên.

Câu hỏi 3: Dựa vào thông tin trong mục b, hãy cho biết thế nào là gia tăng dân số cơ học.

Câu hỏi 4: Dựa vào thông tin trong mục c, hãy trình bày khái niệm về gia tăng dân số thực tế.

Câu hỏi 5: Dựa vào thông tin trong mục d, hãy phân tích các nhân tố tác động đến gia tăng dân số.

Câu hỏi 6: Đọc thông tin trong mục a, hãy trình bày cơ cầu dân số theo giới tính và cơ cầu dân số theo tuổi.

Câu hỏi 7: Dựa vào hình 19.2 và thông tin trong mục b, hãy trình bày cơ cấu dân số theo trình độ văn hoá và cơ cấu dân số theo lao động.

=> Xem đầy đủ bài giải

VẬN DỤNG

Câu hỏi 1: Quan sát hình 19.1, hãy so sánh sự khác nhau giữa tháp dân số năm 2020 của các nước Ê-ti-ô-pi-a, Án Độ và Ca-na-đa.

Câu hỏi 2: Hãy tìm hiểu tình hình biến động dân số (tăng, giảm) ở nơi em sống trong thời gian 5 năm trở lại đây và nguyên nhân dẫn tới sự biến động đó.

=> Xem đầy đủ bài giải