11 Giải Địa lí 10 Kết nối tri thức bài 20 Phân bố dân cư và đô thị hóa trên thế giới mới nhất

Chuyên mục: : Giải địa lí 10 kết nối tri thức

Hướng dẫn giải bài 20 Phân bố dân cư và đô thị hóa trên thế giới Địa lí 10 bộ sách kết nối tri thức. Đây là một trong những bộ sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Hocthoi.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em, giúp các em thêm tự tin trong học tập.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

LÝ THUYẾT

Câu hỏi 1: Dựa vào hình 20 và thông tin trong mục 1, hãy:

– Xác định trên bản đồ một số nước có mật độ dân số trên 200 người/km? và một số nước có mật độ dân số dưới 10 người/km?.

– Phân tích tác động của các nhân tố tự nhiên, kinh tế — xã hội đến phân bồ dân cư.

Câu hỏi 2: Dựa vào thông tin trong mục a, hãy trình bày khái niệm đô thị hoá.

Câu hỏi 3: Đọc thông tin trong mục b, hãy phân tích các nhân tổ tác động đến đô thị hoá.

Câu hỏi 4: Đọc thông tin trong bảng 20.1, hãy phân tích ảnh hưởng của đô thị hoá đến sự phát triển kinh tế, xã hội và mồi trường.

=> Xem đầy đủ bài giải

VẬN DỤNG

Câu hỏi 1: Cho bảng số liệu:

– Vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi tỉ lệ dân thành thị và nông thôn thế giới giai đoạn 1950 – 2020.

– Nêu nhận xét.

Câu hỏi 2: Hãy nêu một số ảnh hưởng của đô thị hoá đến phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương em.

=> Xem đầy đủ bài giải