11 Giải SBT Địa lí 10 sách kết nối bài 35 Địa lí ngành bưu chính viễn thông mới nhất

Chuyên mục: : Giải SBT địa lí 10 kết nối tri thức

Hướng dẫn giải bài 35 Địa lí ngành bưu chính viễn thông sách bài tập địa lý 10 bộ kết nối tri thức. Đây là một trong những bộ sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó hãy để Hocthoi.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em, giúp các em tự tin trong học tập.

Bài tập 1: Lựa chọn đáp án đúng.

1.1. Đối với ngành bưu chính viễn thông, trình độ phát triển kinh tế và mức sống của dân cư có ảnh hưởng chủ yếu tới

A. mật độ phân bố và sử dụng dịch vụ.

B. chất lượng hoạt động dịch vụ.

C. sự phát triển của ngành.

D. quy mô và tốc độ phát triển của ngành.

Hướng dẫn trả lời:

Đáp án D.

1.2. Đối với ngành bưu chính viễn thông, sự phân bố các ngành kinh tế, phân bố dân cư và mạng lưới quần cư có ảnh hưởng chủ yếu tới

A. mật độ phân bố vá sử dụng dịch vụ.

B. quy mô phát triển dịch vụ.

C. tốc độ phát triển dịch vụ.

D. chất lượng dịch vụ.

Hướng dẫn trả lời:

Đáp án A.

1.3. Đối với ngành bưu chính viễn thông, sự phát triển của khoa học – công nghệ có tác động chủ yếu đến

A. quy mô phát triển dịch vụ.

B. chất lượng hoạt động vá sự phát triển của ngành.

C. mật độ phân bố dịch vụ.

D. số lượng người sử dụng dịch vụ.

Hướng dẫn trả lời:

Đáp án B.

1.4. Các nước có số thuế bao điện thoại lớn nhất thế giới là

A. Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Bra-xin, Liên bang Nga.

B. Hoa Kỳ, Anh, Trung Quốc, Mê-hi-có, Ấn Độ.

C. Liên bang Nga, Hoa Kỳ, Ca-a-đa, Trung Quốc, Nhật Bản.

D. Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Hướng dẫn trả lời:

Đáp án A.

1.5. Các nước có tỉ lệ người sử dụng internet lớn nhất thế giới là

A. Hoa Kỳ, Liên bang Nga, Trung Quốc, Nhật Bản.

B. Ấn Độ, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Liên bang Nga.

C. Ca-na-đa, Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh.

D. Liên bang Nga, Trung Quốc, Án Độ, Hàn Quốc.

Hướng dẫn trả lời:

Đáp án C.

Bài tập 2: Hãy sử dụng mũi tên và các cụm từ sau để hoàn thành sơ đồ:

văn hóa, tinh thần

nền kinh tế

quản lí hành chính

hội nhập và toàn cầu hóa

VAI TRÒ CỦA NGÀNH BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Hướng dẫn trả lời:

Giải SBT  Địa lí  10  sách kết nối bài 35 Địa lí ngành bưu chính viễn thông

Bài tập 3: Hãy xếp các dịch vụ dưới đây vào nhóm dịch vụ bưu chính và nhóm dịch vụ viễn thông sao cho phù hợp: chuyển thư tin, điện báo, điện thoại, chuyển bưu phẩm, internet, chuyển phát nhanh.

Hướng dẫn trả lời:

  • Dịch vụ bưu chính là: chuyển thư tín, chuyển bưu phẩm, chuyển phát nhanh
  • Dịch vụ viễn thông là: điện báo, điện thoại, internet

Bài tập 4: Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai?

a) Sản phẩm của bưu chính viễn thông là sự vận chuyển tin tức, bưu kiện, bưu phẩm, truyền dẫn thông tin điện tử….. từ nơi gửi đến nơi nhận.

b) Viễn thông cung ứng dịch vụ từ các khoảng cách xa, không cần sự tiếp xúc giữa người cung cấp dịch vụ và người sử dụng dịch vụ.

Hướng dẫn trả lời:

Câu đúng là: a) và b)

Từ khóa tìm kiếm google:

Giải SBT Địa lí 10 sách kết nối bài 35 Địa lí ngành bưu chính viễn thông, Giải SBT địa lí 10 kết nối tri thức