11 Soạn TBĐ địa lí 10 bài: Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ mới nhất

Chuyên mục: : Soạn tập bản đồ địa lí 10

Giải tập bản đồ địa lí lớp 10, giải chi tiết và cụ thể bài: Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ sách tập bản đồ địa lí lớp 10 trang 54. Hocthoi sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 10

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài 1: Trang 54 – sách TBĐ địa lí 10

Dựa vào nội dung bài học trong SGK, em hãy điền tiếp vào bảng dưới đây cơ cấu các ngành dịch vụ.

Dịch vụ kinh doanh

………………………………………

………………………………………

Dịch vụ tiêu dùng

………………………………………

………………………………………

Dịch vụ công

………………………………………

………………………………………

=> Xem đầy đủ bài giải

Bài 2: Trang 54 – sách TBĐ địa lí 10

Căn cứ vào các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ, em hãy sắp xếp các sơ sở dịch vụ trên một vùng lãnh thổ theo thứ tự tăng dần của mật độ (số cơ sở/km2) bằng cách đánh số vào các ô trống sau:

=> Xem đầy đủ bài giải