11 Soạn tiếng Anh 10 mới – Project Unit 5: Inventions mới nhất

Soạn tiếng Anh 10 mới – Project Unit 5: Inventions

Chuyên mục: : Soạn tiếng Anh 10 mới

Phần “Project” là phần bạn học cần thực hành các từ vựng và ngữ pháp đã học về chủ đề “Inventions” (Các phát minh), vận dụng nhuần nhuyễn các từ, cụm từ về chủ đề để rèn luyện kĩ năng thuyết trình trước đám đông. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

Project – Unit 5: Inventions

1. Think about an imaginary invention that may be useful to you or other people. Consider these questions: (Nghĩ về một phát minh trong trí tưởng tượng mà có thể hữu ích với bạn hoặc những người khác?)

Giải:

Doctor robot

 1. What is it used for? (Nó được dùng để làm gì?)
  => It’s used to find out healthy problems. (Nó được dùng để tìm ra các vấn đề về sức khỏe.)
 2. Who can use it? (Ai có thể dùng nó?)
  => Anyone can use it, but it’s specially useful for those who live alone. (Ai cũng dùng được nó, nhưng nó đặc biệt có ích vơi những ai sống một mình.)
 3. Where may it be used? (Nó có thể được dùng ở đâu?)
  => At home, in the hospital (tại nhà, bệnh viện)
 4. Is it expensive? (Nó có đắt không?)
  => It’s quite expensive. (Nó khá đắt)
 5. Is it easy to use? (Nó có dễ dùng không?)
  => Yes, It’s easy to use.

2. Work in groups. Describe your invention to your group members. Which invention is the best in your group? (Làm việc theo nhóm. Mô tả phát minh của bạn với các thành viên trong nhóm. Phát minh nào là tuyệt vời nhất trong nhóm của bạn?)

3. Your group is going to take part in the contest ‘Best Invention of the Year’ organised by your school. To get ready for this contest, design a poster about the best invention from Activity 2. (Nhóm của bạn sẽ tham gia cuộc thi ‘Phát minh tuyệt vời của năm’ được tổ chức bởi nhà trường. Để chuẩn bị cho cuộc thi, hãy thiết kế một tấm poster về phát minh tuyệt vời nhất ở bài tập 2.)

ta105