11 Soạn văn 10 bài khái quát lịch sử tiếng việt trang 33 sgk mới nhất

Chuyên mục: : Soạn ngữ văn 10 tập 2

Soạn văn 10 tập 2, soạn bài khái quát lịch sử tiếng việt trang 33 sgk ngữ văn 10 tập 2, để học tốt văn 10. Bài soạn cho ta hiểu về lịch sử phát triển của sự việc. Những kiến thức trọng tâm, những câu hỏi trong bài học sẽ được hướng dẫn trả lời, soạn bài đầy đủ, chi tiết

A- KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

I- LỊCH SỬ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TIẾNG VIỆT

1. Tiếng Việt trong thời kì dựng nước 

2. Tiếng Việt trong thời kì Bắc thuộc và chống Bắc thuộc

3. Tiếng Việt theo thời kì độc lập tự chủ

4. Tiếng Việt trong trong thời kì Pháp thuộc

  • Lịch sử tiếng việt gắn bó với lịch sử hình thành và phát triển của dân tộc Việt Nam, Tiếng Việt thuộc họ ngôn ngữ Nam Á, dòng Môn-Kmer và có quan hệ gần gũi với tiếng Mường. Qua hàng ngàn năm phát triển tiếng Việt đã ngày một trở nên phong phú, uyển chuyển, có đầy đủ khả năng đảm đương trong vai trò ngôn ngữ quốc gia trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước

II- CHỮ VIẾT CỦA TIẾNG VIỆT

  • Chữ Nôm là một thành quả văn hóa lớn lao, biểu hiện ý thức độc lập tự do tự chủ,là phương tiện sáng tạo nên một nền văn học chữ Nôm ưu tú, nhưng do có nhiều hạn chế nên đã được thay thế bằng chữ quốc ngữ, một hệ thống chữ quốc ngữ,có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội và sự phát triển của đất nước

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: trang 34 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Hãy tìm ví dụ minh họa cho biện pháp Việt Hóa từ ngữ Hán được vay mượn trong bài

=> Xem đầy đủ bài giải

Bài tập 2: trang 34 sgk Ngữ văn 10 tập 2

Anh (chị) hãy cho biết cảm nhận của mình về những ưu điểm của 

=> Xem đầy đủ bài giải

Bài tập 3: trang 40 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Hãy tìm vài ví dụ để minh họa cho 3 cách thức đặt thuật ngữ khoa học nêu trong bài

=> Xem đầy đủ bài giải