13 Soạn tiếng Anh 9 mới – Getting started Unit 5: Wonders of Vietnam mới nhất

Soạn tiếng Anh 9 mới – Getting started Unit 5: Wonders of Vietnam

Chuyên mục: : Soạn tiếng anh 9 mới – Tập 1
 • Listen and read

Dưới đây là phần khởi động của Unit 5, nhằm giới thiệu về chủ đề xuyên suốt cũng như giúp bạn đọc có được một cái nhìn tổng quan về chủ đề. Bài viết cung cấp gợi ý giải bài tập và phần dịch nghĩa nhằm giúp các bạn hiểu và làm bài tập tốt hơn,

1. Listen and read 

Nghe và đọc

 • Veronica: Guess what? I’m going to Hue City next week.
 • Mi: That’s great! Are you excited?
 • Veronica: Very! You’ve been there, haven’t you?
 • Mi: Yes, I have. Three times, actually. It’s an amazing place. How are you getting there?
 • Veronica: My father suggests we should go by air.
 • Mi: That’s too expensive! I suggest going bytrain. You can meet people and see a lot of beautiful sights from the train.
 • Veronica: That sounds better. And do you know any good places to stay in Hue City?
 • Mi: I’d recommend the Romance Hotel. I can give you the address if you like.
 • Veronica: Great, thanks. What’s the best way get around?
 • Mi: It’s probably best to use rickshaws. It’s said that they’re quicker and cheaper than taxis.
 • Veronica: Hmm, that’s good to know. So what are the things we shouldn’t miss – any good museums?
 • Mi: Er no, don’t bother going to th^ museums.There are much better thing; to see there. You should definitely see the Royal Citadel. It’s said that this complex of monuments is one of the wonders of Viet Nam. In fact, it’s listed as a UNESCO World Heritage Site.
 • Veronica: Yes, that’s what I’ve heard. So what else is worth seeing?

Dịch: 

 • Veronica: Đoán xem nào. Mình định đi Huế tuần tới. 
 • Mi: Thật tuyệt! Cậu chắc là thích lắm nhỉ? 
 • Veronica: Đúng rồi. Cậu đã tới đó bao giờ chưa? 
 • Mi: Mình đến đó 3 lần rồi. Đó là 1 nơi rất thú vị. Cậu tới đó bằng phương tiên gì? 
 • Veronica: Bố mình gợi ý là đi máy bay 
 • Mi: Thế thì đắt lắm. Cậu nên đi tàu. Cậu sẽ có thể gặp gỡ mọi người và ngắm cảnh đẹp nhìn từ tàu ra. 
 • Veronica: Nghe có vẻ tốt hơn đấy. Cậu có biết nơi nào để tới thăm quan ở Huế không? 
 • Mi: Cậu nên tới khách sạn Romance. Mĩnh sẽ cho cậu địa chỉ nếu cậu muốn. 
 • Veronica: Thật tuyệt, cảm ơn nhé. Cách tốt nhất để đi thắm quan quanh đó là gì? 
 • Mi: Tốt nhát là đi xe kéo. Nhanh với rẻ hơn taxi. 
 • Veronica: Thật may khi biết điều này. Vậy không nên bỏ lỡ thăm quan những nơi nào? có bảo tàng nào hay không? 
 • Mi: Không nhưng đừng ngại. Có nhiều điều còn thú vị hơn cả bảo tàng. Cậu nhất định phải tới thăm Hoàng Thành. Nó là một trong nhuững kì quanncuar Việt Nam. Thực tế, nó được UNESCO công nhận là di tích lịch sử văn hóa. 
 • Veronica: Mình cũng có nghe nói. Có gì đáng xem nữa không? 

a. Read the conversation again and fill in each gap with no more than three words.

Đọc lại đoạn hội thoại và điền vào chỗ trống với không quá 3 từ

 • 1. Veronica’s family is going to_____ Hue City _____ next week.
 • 2. Mi has been to Hue City____ three _____  times.
 • 3. Veronica’s father suggested they should______ go by air ______  
 • 4. Mi suggested going by train because Veronica’s family can meet people and see a lot of ____ beautiful sights _____        .
 • 5. Mi suggested Veronica should ___use rickshaws___ to get around Hue City.
 • 6. In Mi’s opinion, Veronica shouldn’t go to___the museum___

b. Read the conversation again and find the expressions Veronica and Mi use to ask for, make, and respond to recommendations.

Đọc lại đoạn hội thoại và tìm những câu của Veronica và Mi sử dungj để xin, đưa ra và trả lời gợi ý

Asking for recommendations

Making recommendations

Responding to recommendations

And do you now any good place to stay in Hue city?

What is the best way to get around?

So what are the thing we shouldn’t miss – any museum?

I suggest going by train

I recommend Romance Hotel

It’s probaly the best to use richshaws

Er no don’t bother going to the museum

You should definitely see the Royal Citadel.

That sounds better

Hmm, that’s good to know

That’s what I’ve heard

2a. Write the responses below into the correct columns.

Viết câu trả lời vào đúng cột 

 • It’s probably best to go by train.
 • It’s well worth seeing.
 • Don’t drink the water.
 • Thanks, that’s really useful.
 • I wouldn’t eat anything that’s sold in the street.
 • It isn’t really worth seeing.
 • You really must goto Agra.
 • What about places outside Hue City?
 • Have you got any other tips?

1. Do you know any good places to eat?

a. Er no, don’t bother buying things there. They’re too expensive

1-b

2. I wouldn’t eat anything that’s sold in the street. You can easily get  ill.

b. I’d recommend a place called Shanti – the food there is delicious

2-c

3. Is there anything else worth visiting

c. Yes, that’s what I’ve heard.

3-e

4. And what about souvenir?

d. There’s Gia Long Tomb. That’s well worth a visit

4-a

b. Match sentences (1-4) to sentences (a-d) to make exchanges. Then pratise the exchanges with a partner.

Asking for recommendation

Making recommendations

Responding to recommendations

Recommendation things

Not recommendation things

 What about places outside Hue City?

Have you got any other tips?

It’s well worth seeing.

It’s probably best to go by train.

You really must go to Agra.

Don’t drink the water.

I wouldn’t eat anything that’s sold in the street.
It isn’t really worth seeing.

Thanks, that’s really useful.

3a. Below are some places of interest in Viet Nam. Write them under the pictures. 

Dưới đây là một vài địa danh ở Việt nam. Viết tên chúng dưới các bức tranh 

 • a. Ha Long Bay 
 • b. Phong Nha Cave
 • c. Po Nagar Cham Towers 
 • d. One Pillar Pagoda
 • e. Saigon Notre- Dame Cathedral 
 • f. Cuc Phuong Nation Park 

b. Now put them in the corect collumn 

Đặt vào đúng cột 

Natural wonders

Man-made wonders

Ha Long Bay

Phong Nha Cave

Cuc Phuong National Park

PoNagarChamTowers

One Pillar Pagoda

Saigon Notre-Dame Cathedral

4. Work in pairs. Ask and answer questions about some wonders of Viet Nam.

Làm việc theo cặp. Hỏi và trẻ lời các câu hỏi về các kì quan của Việt Nam. 

a9m5