13 Soạn văn 9 bài: Nói với con mới nhất

Chuyên mục: : Soạn ngữ văn 9 tập 2

Qua bài “nói với con” bằng những từ ngữ giàu sức gợi cảm Y Phương thể hiện tình cảm gia đình ấm cúng ca ngời truyền thống cần cù, sức sống mạnh mẹ của quê hương và dân tộc mình. Mời các bạn tham khảo.

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Tác giả:

  • Y Phương là một nhà thơ dân tộc Tày. Ông sinh năm 1948, quê ở huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Y Phương từng có thời gian trong quân ngũ từ 1968 – 1981. Từ năm 1993, Y Phương là Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cao Bằng. Hiện ông sống tại Hà Nội.

2. Tác phẩm:

  • Hoàn cảnh sáng  tác: Ra đời vào năm 1980
  • Nội dung: Mượn lời một người cha nói với con, bài thơ gợi về cội nguồn của mỗi con người, đồng thời bộc lộ niềm tự hào trước sức sống mạnh mẽ, bền bỉ của quê hương mình

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: trang 73 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Mượn lời nói với con, nhà thơ gợi về cội nguồn sinh dương mỗi con người, gợi về sức sống mạnh mè, bền bỉ của quê hương mình. Bố cục của bài thơ đã thể hiện ý tưởng đó như thế nào?

=> Xem đầy đủ bài giải

Bài tập 2: trang 73 sgk Ngữ văn 8 tập 2

Con được lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ, trong sự đùm bọc của quê hương. Hãy tìm và phân tích các câu thơ nói lên điều ấy.

=> Xem đầy đủ bài giải

Bài tập 3: trang 73 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Ngươi cha nói với con về những đức tính cao đẹp gì của người “đồng mình”, từ đó nhắc nhở con trên đương đời cần phải như thế nào?

=> Xem đầy đủ bài giải

Bài tập 4: trang 74 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Em cảm nhận như thế nào về người cha đối với người con trong bài thơ? Điều lớn lao nhất mà người cha muốn truyền cho người con là gì?

=> Xem đầy đủ bài giải

Bài tập 5: trang 74 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Nhận xét về cách diễn tả tinh cảm và suy nghĩ băng hình ảnh của nhà thơ. (Gơi ý: Người miền núi thường có cách nói giàu hình ảnh, cụ thể, mộc mạc mà có tính khái quát, giàu chất thơ. Chẳng hạn bốn dòng thơ đầu bài hay các câu: “Đan lờ cài nan hoa / Vách nhà ken câu hát”, “Ngươi đồng mình lự đục đá kê cao quê hương”,…).

=> Xem đầy đủ bài giải

III- LUYỆN TẬP

Đặt mình là nhân vật người con trong bài thơ “ Nói với con” của Y Phương, em hãy sọan một bài ngắn nói về cảm xúc,suy nghĩ của mình khi nghe lời cha nói với con.  

=> Xem đầy đủ bài giải

Phần tham khảo mở rộng

Bài tập 1: Giá trị nội dung và nghệ thuật bài thơ Nói với con.

=> Xem đầy đủ bài giải

Bài tập 2: Hãy viết một đoạn văn cảm nhận về tình cảm gia đình trong bài thơ Nói với con.

=> Xem đầy đủ bài giải

Bài tập 3: Có mấy lần cụm từ “người đồng mình” được nhắc lại trong bài thơ Nói với con của Y Phương? Việc nhắc lại đó có ý nghĩa gì?

=> Xem đầy đủ bài giải

Bài tập 4: Cảm nhận về vẻ đẹp của người đồng mình qua bài thơ “Nói với con”(Y Phương)

=> Xem đầy đủ bài giải

Từ khóa tìm kiếm google:

Bài 22 đến 24 – Văn 9 kì II, Soạn văn bài: Nói với con,