15 Soạn TBĐ địa lí 8 bài 5: Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Á mới nhất

Soạn TBĐ địa lí 8 bài 5: Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Á

Chuyên mục: : Soạn tập bản đồ địa lí 8

Giải tập bản đồ địa lí lớp 8, giải chi tiết và cụ thể bài 5: Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Á sách tập bản đồ địa lí lớp 8 trang 6. Hocthoi sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 8.

Bài 1: Trang 8 – sách TBĐ địa lí 8

Dựa vào bảng số liệu 5.1 trong SGK, em hãy:

  • Tính tỉ lệ (%) dân số mỗi châu lục so với toàn thế giới và điền vào bảng dưới đây:
NămThế giớiChâu ÁChâu ÂuChâu PhiChâu MĩChâu Đại Dương
1950100%……….……….……….……….……….
2002100%……….……….……….……….……….
  • Vẽ biểu đồ biểu thị dân số các châu lục dựa vào tỉ lệ đã tính:

Trả lời:

Bảng kết quả tỉ lệ (%) dân số mỗi châu lục so với toàn thế giới:

NămThế giớiChâu ÁChâu ÂuChâu PhiChâu MĩChâu Đại Dương
1950100%55,621,78,813,40,5
2002100%60,611,713,513,70,5

Vẽ biểu đồ:

4 27

Bài 2: Trang 8 – sách TBĐ địa lí 8

Dựa vào nội dung trong SGK, em hãy nêu ở châu Á có các tôn giáo lớn nào? Nơi và thời gian ra đời của các tôn giáo đó theo mẫu lớn dưới đây:

Tên tôn giáoNơi ra đờiThời gian xuất hiện (ra đời)
Phật giáo……………………………..……………………………..
Ấn Độ giáo……………………………..……………………………..
Kitô giáo……………………………..……………………………..
Hồi giáo……………………………..……………………………..
Trả lời:
Tên tôn giáoNơi ra đờiThời gian xuất hiện (ra đời)
Phật giáoẤn ĐộThế kỉ VI trước Công nguyên
Ấn Độ giáoẤn ĐộThế kỉ đầu của thiên niên kỉ thứ nhất trước Công nguyên
Kitô giáoPa-lê-xtin (Tây Á)Đầu Công nguyên
Hồi giáoẢ-rập Xê-út (Tây Á)Thế kỉ VII sau Công nguyên
Bài 3: Trang 8 – sách TBĐ địa lí 8
Dựa vào hình 5.1 trong SGK, em hãy cho biết ở Châu Á có mấy chủng tộc và nơi phân bố của các chủng tộc đó
Trả lời:

Dân cư Châu Á chủ yếu thuộc 3 chủng tộc:

  • Môn – gô – lô – it
  • Ơ – rô – pê – ô – it
  • Ô – xtra- lô – it.

Sự phân bố của các chủng tộc:

  • Chủng tộc Môn – gô – lô – it sống chủ yếu ở: Bắc á, Đông Á và Đông Nam Á.
  • Chủng tộc Ơ – rô – pê – ô – it sống chủ yếu ở:  Nam Á, Trung Á, Tây Nam Á.
  • Chủng tộc Ô – xtra- lô – it sống chủ yếu ở: Nam Á.