15 Soạn tiếng Anh 8 – Getting started Unit 4: Our Past mới nhất

Chuyên mục: : Soạn tiếng Anh 8

Đây là phần khởi động của Unit 4 với chủ đề: Our Past (Quá khứ của chúng ta). Phần này sẽ giúp bạn học làm quen với các từ vựng mới và có cái nhìn tổng quan về chủ đề. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập sách giáo khoa.

GETTING STARTED – UNIT 4: OUR PAST

Look at the picture. Write the names of the things that do not belong to the past. (Hãy nhìn tranh và viết tên những thứ không thuộc về quá khứ.)

Giải:

 • color television (ti vi màu)
 • radio (đài)
 • cassette players (Đài cát xét)
 • modern clothes (quần áo hiện đại)
 • electric lights (Đèn điện)

Một số từ vựng bổ sung:

 • Appear (v): xuất hiện
 • Cruel (adj): độc ác
 • Escape (v): trốn thoát
 • Folk tale (n): chuyện dân gian
 • Rag (n): quần áo rách, vải vụn
 • Straw (n): rơm rạ
 • Tie (v): trói buộc

ta84