15 Soạn tiếng Anh 8 mới – Skills Review 4 mới nhất

Soạn tiếng Anh 8 mới – Skills Review 4

Chuyên mục: : Soạn tiếng anh 8 mới – Tập 2
 • 3. Listen to the conversation again and choose the correct answer to each question

Phần Skills sẽ ôn tập cho bạn học 4 kĩ năng vô cùng quan trọng đó là “reading” (đọc), “speaking” (nói), “listening” (nghe), “writing” (viết) thông qua việc vận dụng các từ vựng và ngữ pháp đã học của 3 unit 10,11,12. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

Skills – Review 4

Reading

1. Read the following passage and mark the sentences as true (T) or false (F).(Đọc đoạn văn sau và đánh dấu đúng (T) hoặc sai (F).)

Giải:

 1. There are no rules for texting. (Không có quy luật cho nhắn tin.) (T)
 2. Texting is always affecting language in a bad way.(Nhắn tin luôn ảnh hưởng đến ngôn ngữ theo cách xấu.) (F)
 3. Everyone is worried about texting. (Mọi người đều lo lắng về nhắn tin.) (F)
 4. A child should not write text messages.(Một đứa trẻ không nên viết những tin nhắn.) (F)
 5. A child is said to enrich a language. (Người ta nói rằng nhắn tin làm giàu ngôn ngữ.) (T)
 6. Sometimes, there is more than one way of understanding a message.(Thỉnh thoảng, có hơn 1 cách hiểu một tin nhắn.) (T)

Dịch:

Nhắn tin là một cách mới để trao đổi thông tin và nó đang trở nên phổ biến hơn giữa những người trẻ. Quả thực, nhắn tin đang ảnh hưởng rõ rệt ngôn ngữ. Không có quy luật cho nó. Chúng ta đang tạo ra một khía cạnh từ vựng mới và mở ra một loại một loại giao tiếp trực tiếp và không nghiêm túc. Theo tự nhiên, nhắn tin vui và ổn, nhưng vài người đang lo lắng về ảnh hưởng của nó lên khả năng của trẻ khi đọc và viết. Nhưng không phải mọi người đều quá lo. Một chuyên gia nói rằng: “Mọi lúc một phương tiện truyền đạt mới đi cùng nó ảnh hưởng lên ngôn ngữ… Nhưng điều này không phá hủy ngôn ngữ đang tồn tại, nó bổ sung thêm.” Trong tin nhắn, nhiều từ đến từ từ viết tắt tạo ra trong email, như CUS (See you soon), và vân vân. Vài người nói: “Hầu hết chúng đều có gốc, nhưng thỉnh thoảng bạn có được một ý sự của xung đột nghĩa. Ví dụ. LOL có thể có 2 nghĩa vừa là Laugh Out Loud và Lots of Love. Điều đó có thể dẫn đến hiểu nhầm.”

Speaking

2. Choose one of the questions that interests you the most. (Chọn một trong những câu hỏi mà gày ấn tượng bạn nhất.)

 1. What form of communication is used most widely today?(Loại giao tiếp nào được dùng rộng rãi nhất ngày nay?)
 2. What form of communication do you think will be used the most in 2100? (Loại giao tiếp nào mà bạn nghĩ là sẽ được dùng nhiều nhất trong nã- 2100?)
 3. What is the most important invention of the past hundred years? (Phát minh nào quan trọng nhất trong hàng trăm năm trước?)
 4. Who is the greatest person in the history of science? (Ai là người vĩ đại nhất trong lịch sử khoa học?)
 5. What would life be like on Mars in 100 years’ time? (Cuộc sống sẽ như thế nào trên sao Hỏa trong 100 năm nữa?)
 6. Prepare to talk about one minute. Take turns to talk in groups? (Chuẩn bị một bài nói khoảng một phút. Lần lượt nói trong nhóm.)

GIải:

What form of communication is used most widely today?(Loại giao tiếp nào được dùng rộng rãi nhất ngày nay?)
In my opinion, video call is used most widely today? This method of communication is very convenient because people can talk and see each other through long distance. Besides, it is easy to use for almost people, just one click. Video call through internet is also not expensive. People can talk to each other in hours but it cost little, which is liked better by people.

Listening

3. Listen to the conversation again and choose the correct answer to each question. (Nghe bài đàm thoại và chọn ra câu trả lời chính xác để trả lời câu hỏi.)

Giải:

1. How many times did Nick try to phone his brother? (Nick đã cố gọi cho anh trai bao nhiêu lần?)

 • A. three
 • B. Four
 • C. Five 

2. Mike asked Nick……..(Mike hỏi Nick…)

 • A. Why he got very angry
 • B. What he wanted to tell Tom (Anh ấy muốn nói gì với Tom)
 • C, If he had the wrong number

3. Where was Tom when Nick phoned last time? (Tom ở đâu khi Nick gọi lần cuối?)

 • A. He was out. (Anh ấy đi ra ngoài rồi.)
 • B. He was busy
 • C. He was at home

4. Nick wanted to get in touch with Tom because… (Nick muôn liên hệ với Tom…)

 • A. his landline telephone was out of order.(bởi vì đường dây điện thoại đã bị hỏng.)
 • B. ther were cut off
 • C. he had crossed line

5. Nick had a communication breakdown because of…(Nick có một sự phá vỡ giao tiếp bởi vì…)

 • A. a language barrier
 • B. cultural differences
 • C. a lack of communication channels. (thiếu kênh giao tiếp.)

=> Đáp án là phần in đậm

Audio script:

 • Nick: I had a disastrous morning.
 • Mike: Oh, what happended?
 • Nick: I couldn’t find my mobile phone so I went out to find a phone bo­lt took me half an hour to find a phone box that worked — the first three were all out of order. After that, I dialled Tom’s number and heard the- phone ringing, but then there was a silence!
 • Mike: And then?
 • Nick: I dialled again and got a wrong number. The third time I had – crossed line — I could hear two people having a personal conversation. The fourth time, I managed to speak to Tom, and we exchanged a few words, then we were cut off and we lost the connection. I got very angry
 • Mike: And…?
 • Nick: When I tried again later, he wasn’t in the office.
 • Mike: But Nick, tell me, what did you want to tell your brother so urgently?
 • Nick: That my home telephone is out of order. Tom is the Head of the Telecom Department.

Writing

4. Write an online message to a friend and tell him/her about the problems you have had recently with your ipad. (Viết một tin nhắn trực tuyến cho một người bạn và nói cho cậu ấy/ cô ấy nghe về những vấn để đó mà bạn gặp với iPad của bạn.)

Giải:

Hi Nam,

I got an iPad. It is very interesting but also makes me confused. It is also time-consuming because there are much information I would like to know and I spend much time on it. And the battery is flat, I just can use it in 5-6 hours. Sometimes the wifi is not very good and Í will have no connection with Internet. I think I could be due to the problem with the wifi connection output of my iPad. When I open 2-3 applications at the same time, the touch screen is not very sensitive and sometimes the iPad stands by. If I have free time, I will have it repaired in Apple shop.

Dịch:

Chào Nam,

Mình có một cái iPad đấy. Nó rất thú vị nhưng củng làm mình rối. Nó cũng làm mình tốn thời gian bởi vì có quá nhiều thông tin mà mình muốn biết và mình dành rất nhiều thời gian sử dụng nó. Và pin thì yếu, mình chỉ có thể sử dụng được 5-6 tiếng thôi. Thỉnh thoảng wifi không tốt lắm và mình sẽ không kết nối Internet dược. Mình nghĩ là do đầu kết nối wifi của iPad mình có vấn đề. Khi mình mở 2-3 ứng dụng cùng lúc, màn hình cảm ứng không nhạy lắm và đôi khi còn bị đứng máy. Nếu khi nào rảnh, mình sẽ đi sửa nó ở cửa hàng Apple.