15 Soạn toán 8 bài 1: Hình hộp chữ nhật Trang 95 mới nhất

Chuyên mục: : Soạn toán 8 tập 2

Bài học hôm nay, Hocthoi xin được giới thiệu tới các em về “Hình hộp chữ nhật”. Dựa vào cấu trúc SGK Toán 8 tập 2, Hocthoi sẽ tóm tắt kiến thức và hướng dẫn giải các bài tập một cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng đây là tài liệu có ích cho việc học tập của các em.

A. TÓM TẮT KIẾN THỨC

1. Hình hộp chữ nhật

Hình 69 cho ta hình ảnh của hình hộp chữ nhật. 

Hình hộp chữ nhật là hình không gian có 6 mặt đều là những hình chữ nhật

  • Hình hộp chứ nhật có 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh
  • Hai mặt đối diện nhau được xem là hai mặt đáy của  hình hộp chữ nhật, các mặt còn lại gọi là mặt bên.

Hình lập phương là hình hộp chữ nhật có 6 mặt đều là hình vuông.

2. Mặt phẳng và đường thẳng

  • Mặt phẳng: Mặt gương phẳng, mặt bảng.. là hình ảnh của mặt phẳng. Mặt phẳng rộng vô tận.
  • Đường thẳng thuộc mặt phẳng

Tính chất: Đường thẳng a đi qua điểm A và B của mặt phẳng (P) thì mọi điểm của đường thẳng a đều thuộc mặt phẳng (P).

Kí hiệu a ⊂ (P)

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 96 – SGK Toán 8 tập 2

Hãy kể tên những cạnh bằng nhau của hình hộp chữ nhật ABCD.MNPQ (h.72).

Giải Câu 1 Bài 1: Hình hộp chữ nhật - sgk Toán 8 tập 2 Trang 96

=> Xem đầy đủ bài giải

Bài tập 2: Trang 96 – SGK Toán 8 tập 2

$ABCD.A_1B_1C_1D_1$ là một hình hộp chữ nhật (h.73).

a) Nếu O là trung điểm của đoạn $CB_1$ thì O có là điểm thuộc đoạn $BC_1$ hay không?

b) K là điểm thuộc cạnh CD, liệu K có thể là điểm thuộc cạnh $BB_1$ hay không?

Giải Câu 2 Bài 1: Hình hộp chữ nhật - sgk Toán 8 tập 2 Trang 96

=> Xem đầy đủ bài giải

Bài tập 3: Trang 97 – SGK Toán 8 tập 2

Các kích thước của hình hộp chữ nhật $ABCD.A_1B_1C_1D_1$ là $DC = 5cm, CB = 4cm, BB_1 = 3cm$. Hỏi độ dài $DC_1$ và $CB_1$ là bao nhiêu xentimet?

=> Xem đầy đủ bài giải

Bài tập 4: Trang 97 – SGK Toán 8 tập 2

Xem hình 74a, các mũi tên hướng dẫn cách ghép các cạnh với nhau để có được một hình lập phương.

Giải Câu 4 Bài 1: Hình hộp chữ nhật - sgk Toán 8 tập 2 Trang 97-1

Hãy điền thêm vào hình 74b các mũi tên như vậy.

=> Xem đầy đủ bài giải