15 Soạn toán 8 bài 1: Nhân đơn thức với đa thức Trang 4 6 mới nhất

Chuyên mục: : Soạn toán 8 tập 1

Đây là kiến thức mới trong chương trình lớp 8 .Và để giúp các bạn làm quen cũng như nắm chắc nội dung bài học , Hocthoi xin giới thiệu những bài học bổ ích nhất theo chương trình cơ bản .Hi vọng sẽ là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích !

A. Tổng hợp lý thuyết

Quy tắc

  • Muốn nhân một đơn thức với một đa thức , ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức rồi cộng các tích với nhau .

Ví dụ :

$5x.(x^{2}+x-2)=5x^{3}+5x^{2}-10x$

Vậy $5x^{3}+5x^{2}-10x$ là tích của đơn thức 5x và đa thức $x^{2}+x-2$ .

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 5 – sgk toán 8 tập 1

Làm tính nhân :

a.  $x^{2}.(5x^{3}-x-frac{1}{2})$

b.  $(3xy-x^{2}+y)frac{2}{3}x^{2}y$

c.  $(4x^{3}-5xy+2x)(-frac{1}{2}xy)$

=> Xem đầy đủ bài giải

Bài tập 2: trang 5 – sgk toán 8 tập 1

Thực hiện phép nhân, rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức :

a.  $x(x-y)+y(x+y)$  tại x = -6 , y = 8 .

b.  $x(x^{2}-y)-x^{2}(x+y)+y(x^{2}-x)$  tại $x=frac{1}{2}$ và y = -100 .

=> Xem đầy đủ bài giải

Bài tập 3: trang 5 – sgk toán 8 tập 1

Tìm x, biết :

a.  $3x(12x-4)-9x(4x-3)=30$

b.  $x(5-2x)+2x(x-1)=15$

=> Xem đầy đủ bài giải

Bài tập 4: Trang 5 – sgk toán 8 tập 1

Đố: Đoán tuổi
Bạn hãy lấy tuổi của mình:

  • Cộng thêm 5
  • Được bao nhiêu đem nhân với 2
  • Lấy kết quả trên cộng với 10
  • Nhân kết quả vừa tìm được với 5
  • Đọc kết quả cuối cùng sau khi đã trừ đi 100.

Tôi sẽ đoán được tuổi của bạn. Giải thích tại sao.

 

 

=> Xem đầy đủ bài giải

Bài tập 5: trang 6 – sgk toán 8 tập 1

Rút gọn biểu thức :

a.  x (x – y) + y (x – y)

b.  $x^{n-1}(x+y)-y(x^{n-1}+y^{n-1})$

=> Xem đầy đủ bài giải

Bài tập 6: Trang 6  – sgk toán 8 tập 1

Đánh dấu x vào ô mà em cho là đáp án đúng:

Giá trị của biểu thức $ax(x – y) + y^{3}(x + y)$  tại x = -1 và y = 1(a là hằng số) là

=> Xem đầy đủ bài giải