15 Soạn toán 8 bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba Trang 77 mới nhất

Chuyên mục: : Soạn toán 8 tập 2

“Không cần đo độ dài các cạnh cũng có thể nhận biết hai tam giác đồng dạng”. Để chứng minh nhận xét trên là đúng, Hocthoi xin giới thiệu với các em bài học: “Trường hợp đồng dạng thứ ba” thuộc chương 3 Toán 8 tập 2. Với lý thuyết và các bài tập được hướng dẫn một cách chi tiết, hi vọng đây là tài liệu có ích với các em.

A. LÝ THUYẾT

Định lí

Nếu hai góc của tam giác này lần lượt bằng hai góc của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng.

$Delta ABC$ và $Delta A’B’C’$ có: $widehat{A}=widehat{A’};, widehat{B}=widehat{B’}$

=> $Delta ABC sim Delta A’B’C’$ (trường hợp góc – góc)

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Câu 35: Trang 79 – SGK Toán 8 tập 2

Chứng minh rằng nếu tam giác (A’B’C’) đồng dạng với tam giác (ABC) theo tỉ số (k) thì tỉ số của hai đường phân giác tương ứng của chúng cũng bằng (k).

=> Xem đầy đủ bài giải

Câu 36: Trang 79 – SGK Toán 8 tập 2

Tính độ dài x của đường thẳng BD trong hình 43 (Làm tròn đến chữ thập phân thứ nhất), biết rằng ABCD là hinh thang (AD // CD); AB = 12,5cm; CD = 28,5cm

(widehat{DAB}) = (widehat{DBC}).

Giải Câu 36 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba - sgk Toán 8 tập 2 Trang 79

=> Xem đầy đủ bài giải

Câu 37: Trang 79 – SGK Toán 8 tập 2

Hình 44 cho biết (widehat{EBA} = widehat{BDC}).

a) Trong hình vẽ, có bao nhiêu tam giác vuông? Hãy kể tên các tam giác đó.

b) Cho biết AE = 10cm, AB = 15cm, BC = 12cm. Hãy tính độ dài các đoạn thẳng CD, BE, BD, ED (làm tròn đén chữ số thập phân thứ nhất).

c) So sánh diện tích tam giác BDE với tổng diện tích hai tam giác AEB và BCD.

Giải Câu 37 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba - sgk Toán 8 tập 2 Trang 79

=> Xem đầy đủ bài giải

Câu 38: Trang 79 – SGK Toán 8 tập 2

Tính độ dài x, y của các đoạn thẳng trong hình 45.

Giải Câu 38 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba - sgk Toán 8 tập 2 Trang 79

=> Xem đầy đủ bài giải

Câu 39: Trang 79 – SGK Toán 8 tập 2

Cho hình thang ABCD (AB//CD). Gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD.

a) Chứng minh rằng $OA.OD = OB.OC$.

b) Đường thẳng qua O vuông góc với AB và CD theo thứ tự tại H và K. Chứng minh rằng (frac{OH}{OK} = frac{AB}{CD}).

=> Xem đầy đủ bài giải

Câu 40: Trang 80 – SGK Toán 8 tập 2

Cho tam giác ABC, trong đó AB = 15cm, AC = 20cm. Trên hai cạnh AB và AC lần lượt lấy hai điểm D và E sao cho AD = 8cm, AE = 6cm. Hai tam giác ABC và ADE có đồng dạng với nhau không? Vì sao?

=> Xem đầy đủ bài giải

Câu 41: Trang 80 – SGK Toán 8 tập 2

Tìm các dấu hiệu nhận biết hai tam giác cân đồng dạng.

=> Xem đầy đủ bài giải

Câu 42: Trang 80 – SGK Toán 8 tập 2

So sánh các trường hợp đồng dạng của tam giác với các trường hợp bằng nhau của tam giác (nêu lên những điểm giống nhau và khác nhau).

=> Xem đầy đủ bài giải

Câu 43: Trang 80 – SGK Toán 8 tập 2

Cho hình bình hành ABCD (h.46) có độ dài các cạnh AB = 12cm, BC = 7cm. Trên cạnh AB lấy một điểm E sao cho AE = 8cm. Đường thẳng DE cắt cạnh CB kéo dài tại F.

a) Trong hình vẽ đã cho có bao nhiêu cặp tam giác đồng dạng với nhau? Hãy viết các cặp tam giác đồng dạng với nhau theo các đỉnh tương ứng.

b) Tính độ dài các đoạn thẳng EF và BF, biết rằng DE = 10cm.

Giải Câu 43 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba - sgk Toán 8 tập 2 Trang 80

=> Xem đầy đủ bài giải

Câu 44: Trang 80 – SGK Toán 8 tập 2

Cho tam giác ABC có các cạnh AB= 24cm, AC = 28cm. Tia phân giác của góc A cắt cạnh BC tại D. Gọi M, N theo thứ tự là hình chiếu của B và C trên AD.

a) Tính tỉ số (frac{BM}{CN}).

b) Chứng minh rằng (frac{AM}{AN} = frac{DM}{DN})

=> Xem đầy đủ bài giải

Câu 45: Trang 80 – SGK Toán 8 tập 2

Hai tam giác ABC và DEF có góc A = góc D, góc B = góc E, AB = 8cm, BC = 10cm, DE = 6cm. Tính độ dài các cạnh AC, DF và EF, biết rằng cạnh AC dài hơn cạnh DF là 3cm.

=> Xem đầy đủ bài giải