163 BWF thông qua luật bình đẳng giới trong cầu lông vào cuộc họp thường niên mới nhất

Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF) đã tổ chức Đại hội thường niên lần thứ 81 của BWF hôm nay và thông qua bài thuyết trình truyền thông ảo đầu tiên (webcast AGM) trên Internet từ Copenhagen.

Trong một kết quả mang tính bước ngoặt đối với môn cầu lông, Hội đồng thành viên đã thông qua đề xuất đảm bảo sự đại diện của câu lạc bộ trong Hội đồng BWF thông qua một khuôn khổ đảm bảo sự đại diện theo khu vực địa lý và giới tính. Toàn cầu và ít đại diện nhất cho mỗi giới tính.

Đặc biệt, những thay đổi đã được Hội đồng thành viên thông qua nhằm đảm bảo ít nhất 30% thành viên nữ trong Hội đồng và đại diện từ mỗi khu vực châu lục.

Điều này phù hợp với khuyến nghị của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) nhằm nhắm mục tiêu 30% thành viên nữ vào các vị trí ra quyết định trong Liên đoàn Quốc tế (IF) vào năm 2020.

Một bước quan trọng khác trong quản trị mà BWF đang thực hiện là sửa đổi các quy định và đưa ra các quy trình sàng lọc cũng như tiêu chí đủ điều kiện tối thiểu đối với các quan chức và thành viên được bầu của Hội đồng điều trần của BWF.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong khuôn khổ cuộc họp AGM của BWF – một quyết định được đưa ra bởi Hội đồng BWF nhằm ứng phó với đại dịch COVID-19 và được đa số thành viên bỏ phiếu thông qua hôm nay.

Chủ tịch BWF – Poul-Erik Høyer – cảm ơn toàn thể Ban Giám đốc đã hỗ trợ biến Đại hội đồng trực tuyến BWF thành hiện thực và công nhận tầm quan trọng lịch sử của sự kiện này.

Ông Hare cho biết: “Hôm nay chúng tôi đã làm nên lịch sử bằng cách tổ chức cuộc họp thường niên ảo đầu tiên của mình và tôi cảm ơn tất cả các thành viên hội đồng quản trị và các đại biểu đã bầu chọn là một phần của hành trình này”.

“Tôi xin chúc mừng các thành viên của Hội đồng đã vượt qua cuộc bỏ phiếu lịch sử để thông qua thay đổi quy định nhằm đảm bảo bình đẳng giới trong Hội đồng BWF và thực hiện một bước quan trọng khác để thúc đẩy quản trị của chúng tôi bằng cách cung cấp quy trình sàng lọc cho các quan chức của BWF. Tôi cũng xin chúc mừng

Hôm nay, Hội nghị thường niên trực tuyến cho phép chúng tôi đáp ứng các yêu cầu hành chính để tổ chức Hội nghị thường niên trước ngày 31 tháng 7, nhưng chúng tôi cũng đưa ra một số quyết định quan trọng khác để đảm bảo những điều này. Chúng tôi tiếp tục cải thiện các thông lệ quản trị hội đồng quản trị của mình theo thời gian.

Tập trung vào quản trị tốt là điều cần thiết đối với BWF và chúng tôi tiếp tục vượt trội trong lĩnh vực này.

Gần đây, Hiệp hội các Liên đoàn Olympic Quốc tế Mùa hè (ASOIF) đã công bố đánh giá lần thứ ba về việc quản lý các Liên đoàn Quốc tế (IF) và BWF được xếp hạng thứ ba trong tổng số 31 IF Mùa hè.

Đây là một tin rất tốt cho cầu lông và nó cho thấy chúng ta đang làm rất tốt trong lĩnh vực này.

Hiện tại, với tư cách là một liên đoàn, chúng tôi có thể giám sát việc thông qua một số đề xuất quan trọng của Hội đồng, trong đó nêu rõ tham vọng của các thành viên Hội đồng và tiếp tục cải thiện.

Đây là một dấu hiệu tuyệt vời cho tương lai của cầu lông và tôi xin chúc mừng tất cả mọi người về những kết quả tuyệt vời này.”

Hội đồng quản trị BWF cũng thông qua các đề xuất bao gồm bầu Chủ tịch Hiệp hội vận động viên cầu lông người khuyết tật vận động viên và quyền hạn của Chủ tịch BWF trong 4 nhiệm kỳ.

Một số đề xuất khác cũng đã được phê duyệt, bao gồm cả việc phê duyệt các sửa đổi quy định của BWF theo Điều lệ 2020 nhằm cải cách và cải thiện cấu trúc quy định của BWF.