167 Nhà máy Sơn Hà – Chu Lai đi vào sản xuất mới nhất

06/11/2015

Tổng vốn đầu tư của Nhà máy Chu Lai là 115 tỷ đồng, được chia làm 3 giai đoạn. Hiện đã hoàn thành việc đầu tư giai đoạn 1 sản xuất bồn chứa nước.

Giai đoạn đầu, nhà máy sẽ sản xuất bồn chứa nước với công suất 150 sản phẩm/ca. Kế hoạch

Sản lượng trong 5 năm đầu sẽ tăng dần qua các năm từ 30.000 sản phẩm/năm lên 80.000 sản phẩm/năm.

Quay lại danh sách tin tức