167 Sơn Hà (SHI) lãi ròng 6 tháng đạt 47,5 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ 2014 mới nhất

18 Tháng Tám, 2015

Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (mã chứng khoán: SHI) công bố báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý II/2015.

Theo đó, doanh thu thuần quý 2 của SHI đạt khoảng 576 tỷ đồng, tăng nhẹ 5% so với quý 2 năm 2014. Theo giải trình của công ty, năm nay công ty tăng thêm 20 chi nhánh ngoại tỉnh so với quý 2 của năm qua, qua đó khai thác thêm các đại lý cấp 2, công ty cũng thực hiện tốt các chính sách bán hàng nên doanh thu được cải thiện.

Giá vốn hàng bán trong kỳ giảm nhẹ 1% giúp lợi nhuận chung công ty tăng mạnh 52% lên 95,3 tỷ đồng.

Trong kỳ này, SHI đăng ký hơn 3 tỷ đồng công ty liên kết, trong khi cùng kỳ chỉ gần 1 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng trong kỳ tăng mạnh 63% so với cùng kỳ năm trước do mở rộng chi nhánh, khai thác thêm mặt bằng kinh doanh siêu thị.

Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 55%, phần lớn nhờ hoàn nhập các khoản nợ khó đòi Vigecam đã phân bổ.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí phát sinh trong kỳ, SHI ghi nhận khoản lãi 28,28 tỷ đồng thuộc sở hữu của cổ đông công ty mẹ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu 1.010 tỷ đồng, lãi 45,75 tỷ đồng, tăng lần lượt 9% và 328% so với nửa đầu năm 2014.

Quay lại danh sách tin tức