17 Giải SBT Tin học 7 sách cánh diều bài 2 Tìm kiếm nhị phân mới nhất

Chuyên mục: Giải SBT tin học 7 cánh diều

Hướng dẫn giải bài Tìm kiếm nhị phân 7 bộ sách cánh diều. Đây là một trong những bộ sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Hocthoi.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em, giúp các em thêm tự tin trong học tập.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập F7: Trong các câu sau, câu nào đúng?

1) Tìm kiếm nhị phân chỉ áp dụng được cho dãy đã sắp xếp thứ tự tăng dần.

2) Tìm kiếm nhị phân chỉ áp dụng được cho dãy đã sắp xếp thứ tự giảm dần.

3) Tìm kiếm nhị phân chỉ áp dụng được cho dãy đã sắp thứ tự.

4) Tìm kiếm nhị phân áp dụng được cho dãy bất kì.

=> Xem đầy đủ bài giải

Bài tập F8: Trang 81 sách giáo khoa trình bày quá trình chia đôi dần để tìm kiếm một số trong dãy số đã sắp thứ tự không giảm. Để có thể áp dụng cho dãy số đã sắp thứ tự không tăng, cần sửa một vài chi tiết nhỏ. Em hãy nói rõ cần sửa đổi những chi tiết nào.

=> Xem đầy đủ bài giải

Bài tập F9: Biết rằng dãy số đã sắp thứ tự. Có thể áp dụng tìm kiếm nhị phân hay không cho bài toán:

1) Tìm tất cả các số bằng x có trong dãy.

2) Tìm số đầu tiên bằng x.

3) Tìm số cuối cùng bằng x.

=> Xem đầy đủ bài giải

Bài tập F10: Hãy chọn những câu đúng và nói rõ tại sao không chọn các câu còn lại:

1) Tìm kiếm nhị phân chia dãy làm hai nửa dài xấp xỉ bằng nhau và chỉ cần tìm kiếm trong một nửa dãy.

2) Tìm kiếm nhị phân chia dãy làm hai nửa dài đúng bằng nhau và chỉ cần tìm kiếm trong một nửa dãy.

3) Tìm kiếm nhị phân lặp lại việc chia đôi dãy cho đến khi dãy chỉ còn một phần tử.

4) Tìm kiếm nhị phân lặp lại việc chia đôi dãy cho đến khi tìm thấy.

5) Tìm kiếm nhị phân nhanh hơn tìm kiếm tuần tự.

6) Tìm kiếm nhị phân áp dụng chiến lược “chia để trị”.

=> Xem đầy đủ bài giải

Từ khóa tìm kiếm google:

Giải SBT tin học 7 cánh diều bài 2, giải sách bài tập tin học 7 CD bài Tìm kiếm nhị phân, giải sách bài tập môn tin 7 cánh diều bài 2