17 Giải tin học 7 KNTT bài 10 Hoàn thiện bảng tính mới nhất

Chuyên mục: : Giải tin học 7 kết nối tri thức

Hướng dẫn học môn Tin học 7 sách mới kết nối tri thức với cuộc sống. Dưới đây là lời giải chi tiết bài 10: Hoàn thiện bảng tính. Từng bài tập được giải chi tiết, rõ ràng, dễ hiểu. Hi vọng, hocthoi.net sẽ hỗ trợ các em trong quá trình học tập, giúp các em ngày càng tiến bộ hơn.

1. CÁC THAO TÁC HOÀN THIỆN BẢNG TÍNH

Hoạt động 1. Tại sao khi in dữ liệu ra giấy lại không nhìn thấy các đường kẻ?

Câu hỏi. Bạn An in dữ liệu trong Bảng 2. Dự kiến số lượng cây cần trồng (Hình 10.1a) ra giấy nhng kết quả nhận được là bảng dữ liệu không có các đường kẻ (Hình 10.1b) giống như bạn nhìn thấy trên màn hình máy tính. Em có biết lí do tại sao không?

Lời giải:

Bạn An in dữ liệu ra giấy những kết quả nhận được là bảng dữ liệu không có các đường kẻ vì các đường kẻ trong phần mềm bảng tính là mặc định của phần mềm nên trước khi in chúng ta phải kẻ đường viền ô và bao quanh vùng dữ liệu thì khi in ra mới có đường viền kẻ.

2. IN DỮ LIỆU TRONG BẢNG TÍNH

Hoạt động 2. In dữ liệu

Câu hỏi. Em hãy quan sát Hình 10.5 và nêu các bước in một trang tính.

2 197

Lời giải:

Các bước in một trang tính là:

  • Bước 1: Sau khi thực hiện lệnh File/Print, chọn vùng in: vùng được chọn, trang tính hiện thời hay toàn bộ trang tính.
  • Bước 2: Chọn số lượng trang in, từ trang… đến trang…
  • Bước 3: Chọn hướng giấy: nằm ngang hay thẳng đứng.
  • Bước 4: Chọn kích thước giấy in.
  • Bước 5: Chọn số bản in và chọn máy in kết nối với máy tính.
  • Bước 6: Nháy chuột lên biểu tượng Print để tiến hành in.

LUYỆN TẬP

Câu hỏi 1. Quan sát lệnh in một trang tính và so sánh với lệnh in văn bản mà em đã học ở lớp 6, có điểm gì giống nhau giữa hai lệnh in này?

Lời giải:

Điểm giống nhau giữa lệnh in một trang tính và lệnh in văn bản là:

  • Xem trước khi in.
  • Đều chọn lệnh File/ Print.
  • Chọn các thông tin trước khi in (chọn số bản in, chọn máy in,…).
  • Nháy chuột lên biểu tượn Print để tiến hành in.

Câu hỏi 2. Em hãy thực hiện lệnh in bảng dữ liệu rút gọn bằng cách ẩn đi tất cả các cột ứng với các lớp cụ thể từ 7A đến 7H.

Lời giải:

screenshot 1 82

VẬN DỤNG

Câu hỏi. Em hãy giúp cô giáo tạo trang tính Điểm thi khảo sát có các cột Họ và tên, Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và Điểm trung bình. Dùng các hàm hay công thức để tính toán rồi trình bày trang tính.

Lời giải:

screenshot 2 64

Từ khóa tìm kiếm google:

giải sgk tin học 7 sách mới, giải tin học 7 kết nối tri thức, giải tin học 7 KNTT bài 10, giải bài hoàn thiện bảng tính