17 Soạn toán 7 bài Ôn tập chương 3: Thống kê trang 22 mới nhất

Chuyên mục: : Soạn toán 7 tập 2

Để củng cố về khái niệm và kiến thức về thống kê, Hocthoi xin chia sẻ với các bạn bài: Ôn tập chương 3 thuộc phần Toán lớp 7 tập 2. Với lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:
  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Câu 1: trang 22 sgk Toán 7 tập 2

Muốn thu thập số liệu về một vấn đề mà mình quan tâm, chẳng hạn như màu sắc mà mỗi bạn trong lớp ưa thích thì em phải làm những việc gì và trình bày kết quả thu được theo mẫu bảng nào?

Trả lời

Muốn thu thập số liệu của một dấu hiệu nào đó (kí hiệu là X) ta cần phân chia đối tượng thành các phần có thể nghiên cứu tức là phân thành các đơn vị điều tra. Đánh số hay đặt tên (nếu chưa có) các đơn vị điều tra. Định ra một thứ tự cho các đơn vị điều tra để nghiên cứu dấu hiệu (cân, đo, đong, đếm) để xác định giá trị của dấu hiệu của mỗi đơn vị điều tra. Lập bảng số liệu thống kê ban đầu có thể cần hai cột hoặc dòng:

  • Tên đơn vị điều tra
  • Giá trị của dấu hiệu

Câu 2: trang 22 sgk Toán 7 tập 2

Tần số của một giá trị là gì? Có nhận xét gì về tổng các tần số
Trả lời

Tần số n của một giá trị x là số lần gặp giá trị đó trong dãy các giá trị của dấu hiệu.

Ta có thể nhận xét là: Tổng các tần số của các giá trị khác nhau của dấu hiệu thì bằng số các đơn vị điều tra (hay là số tất cả các giá trị của dấu hiệu, kí hiệu là N).

Câu 3: trang 22 sgk Toán 7 tập 2

Bảng “tần số” có thuận lợi gì hơn so với bảng số liệu thống kê ban đầu?

Trả lời

Nhờ bảng tần số ta thấy rõ ràng nhanh chóng dấu hiệu có những giá trị khác nhau như thế nào. Quan trọng hơn, ta thấy được rõ tàng chính xác sự phân bố tỉ lệ sự xuất hiện của các giá trị trong dãy giá trị của dấu hiệu.

Câu 4: trang 22 sgk Toán 7 tập 2

Làm thế nào để tính số trung bình cộng của một dấu hiệu?

Nêu rõ các bước tính. Ý nghĩa của số trung bình cộng. Khi nào thì số trung bình cộng khó có thể là đại diện của dấu hiệu đó?

Trả lời

Để tính số trung bình cộng của các giá trị của dấu hiệu (nếu số đơn vị điều tra khá lớn) ta lập thêm trong bảng tần số một cột (dòng) ghi các tích mỗi giá trị nhân với tần số tương ứng của chúng.

  • Tính tổng các số cột (dòng) tích
  • Lấy tổng vừa tính được ở trên chia cho N.

Công thức tính số trung bình cộng:

(overline{X}=frac{x_1n_1+x_2n_2+…..+x_kn_k}{N})

Trong đó:

  •  (x_1, x_2, …, x_k )là k giá trị khác nhau của dấu hiệu x
  •  (n_1, n_2, …, n_k )là k tần số tương ứng
  •  N là số các giá trị

Ý nghĩa: Số trung bình cộng thường được dùng làm “đại diện” cho dấu hiệu, đặc biệt là khi muốn so sánh các dấu hiệu cùng loại.

Nếu trong dãy các giá trị của dấu hiệu có những giá trị có khoảng cách chênh lệch khá lớn thì lấy số trung bình cộng làm giá trị đại diện cho dấu hiệu không có ý nghĩa thực tế.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Câu 20: trang 23 sgk Toán 7 tập 2

Điều tra năng suất lúc xuân năm 1990 của 31 tỉnh thành từ Nghệ An trở vào. Người ta điều tra lập được bảng 28:

a) Lập bảng “tần số”

b) Dựng biểu đồ đoạn thẳng.

c) Tính số trung bình cộng.

STT Tỉnh, thành phố Năng suất (tạ / ha)   STT Tỉnh, thành phố Năng suất (tạ / ha)
1 Nghệ An 30   16 Bình Dương 30
2 Hà Tĩnh 30   17 Đồng Nai 30
3 Quảng Bình 20   18 Bình Thuận 40
4 Quảng Trị 25   19 Bà Rịa – Vũng Tàu 30
5 Thừa Thiên – Huế 35   20 Long An 25
6 Đà Nẵng 45   21 Đồng Tháp 35
7 Quảng Nam 40   22 An Giang 35
8 Quảng Ngãi 40   23 Tiền Giang 45
9 Bình Định 35   24 Vĩnh Long 35
10 Phú Yên 50   25 Bến Tre 35
11 Khánh Hòa 45   26 Kiên Giang 35
12 TP.Hồ Chí Minh 35   27 Cần Thơ 30
13 Lâm Đồng 25   28 Trà Vinh 40
14 Ninh Thuận 45   29 Sóc Trăng 40
15 Tây Ninh 30   30 Bạc Liêu 40
        31 Cà Mau 35

Bảng 28

=> Xem đầy đủ bài giải

Câu 21: trang 23 sgk Toán 7 tập 2

Sưu tầm trên sách, báo một biểu đồ (đoạn thẳng, hình chữ nhật hoặc hình quạt) về một vấn đề nào đó và nêu nhận xét.

=> Xem đầy đủ bài giải