17 Soạn văn 7 CTST bài 5 Cách ghi chép để nắm chắc nội dung bài học (Du Gia Huy) mới nhất

Chuyên mục: : Soạn văn 7 tập 1 chân trời sáng tạo

Hướng dẫn học môn ngữ văn 7 sách mới chân trời sáng tạo. Dưới đây là lời giải chi tiết bài 5 Cách ghi chép để nắm chắc nội dung bài học (Du Gia Huy). Từng bài tập được giải chi tiết, rõ ràng, dễ hiểu. Hi vọng, hocthoi.net sẽ hỗ trợ các em trong quá trình học tập, giúp các em ngày càng tiến bộ hơn.

Chuẩn bị đọc

Mỗi khi đọc lại phần ghi chép bài học trong các trang vở của mình, em có thấy nội dung ghi chép của em dễ hiểu, dễ nhớ hay không?

Trả lời:

Mỗi khi đọc lại phần ghi chép bài học trong các trang vở của mình, em có thấy nội dung ghi chép của em dễ hiểu tuy nhiên vẫn còn gặp khó khăn trong việc ghi nhớ.

Trải nghiệm cùng văn bản

Câu 1: Đoạn văn in nghiêng có vai trò thế nào trong văn bản?

Câu 2: Đã bao giờ em dùng các “mẹo nhỏ” này trong ghi chép chưa?

Trả lời:

Câu 1: Đoạn văn in nghiêng có vai trò giải thích ý nghĩa của các thuật ngữ chính có trong văn bản.

Câu 2: Em thỉnh thoảng dùng các “mẹo nhỏ” này trong ghi chép.

Suy ngẫm và phản hồi

Câu 1: Những dấu hiệu nào trong văn bản trên giúp em nhận ra đây là văn bản giải thích về một quy tắc hay luật lệ, cách thức trong hoạt động? Mục đích của văn bản này là gì?

Câu 2: Xác định thông tin cơ bản của văn bản. Nhận xét về mối quan hệ giữa đặc điểm với mục đích của văn bản trên.

Câu 3: Hình minh họa trong mục A (Phương pháp phân vùng) đã hỗ trợ như thế nào cho phần lời trong việc thể hiện thông tin cơ bản ở mục này?

Câu 4: Việc tách riêng mỗi “mẹo nhỏ” trong ghi chép thành một đoạn riêng và đánh dấu bằng gạch đầu dòng trong mục Mẹo nhỏ ghi chép để khi đọc là hiểu ngay có tác dụng gì trong việc thể hiện thông tin chi tiết của văn bản?

Câu 5: Theo em, các từ ngữ, câu văn được in đậm và được đánh dấu bằng các chữ số 1,2,3,4 ở một số dòng trong mục B (Học cách tìm nội dung chính) có tác dụng gì trong việc thể hiện thông tin cơ bản của văn bản?

Câu 6: Văn bản mang lại những điều gì có ích cho việc ghi chép trong học tập của em?

Trả lời:

Câu 1: Những dấu hiệu giúp em nhận biết văn bản trên là một văn bản giới thiệu về một quy tắc hay luật lệ, cách thức trong hoạt động:

  • Chia bố cục với tên đề mục các phần rõ ràng.
  • Hình ảnh minh họa cụ thể, sinh động.
  • Cung cấp tri thức, thông tin bổ ích.
  • Nội dung trình bày ngắn gọn và dễ hiểu. 

Mục đích của văn bản: giúp học sinh ghi chép một cách khoa học để nắm bắt thông tin của một văn bản hiệu quả nhất.

Câu 2: 

Thông tin cơ bản của văn bản: hướng dẫn cách ghi chép thông tin nhanh và nắm thông tin một cách hiệu quả.

Mối quan hệ giữa đặc điểm với mục đích của văn bản: phối hợp và liên kết với nhau một cách chặt chẽ và hiệu quả.

  • Đặc điểm: có các đề mục, hình minh họa cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu và ngắn gọn.
  • Mục đích: hướng dẫn học sinh cách ghi chép khoa học để nắm bắt thông tin văn bản nhanh nhất.

Câu 3: 

Hình minh họa trong mục A (Phương pháp phân vùng) đã hỗ trợ cho người đọc hình dung cụ thể, giúp phần nội dung phần thông tin đọc được thể hiện rõ ràng hơn.

Câu 4: 

Việc tách riêng mỗi “mẹo nhỏ” trong ghi chép thành một đoạn riêng và đánh dấu bằng gạch đầu dòng trong mục Mẹo nhỏ ghi chép để khi đọc là hiểu ngay có tác dụng làm cho các thông tin sáng tỏ, dễ hiểu hơn để học sinh có thể tiếp thu, nắm bắt cách ghi chép hiệu quả nhất trong việc thể hiện thông tin chi tiết của văn bản.

Câu 5: 

Theo em, các từ ngữ, câu văn được in đậm và được đánh dấu bằng các chữ số 1,2,3,4 ở một số dòng trong mục B (Học cách tìm nội dung chính) có tác dụng chỉ ra nội dung chính trong việc thể hiện thông tin cơ bản.

Câu 6: 

Văn bản đã giúp em tiếp thu thêm được nhiều cách lập ra quy tắc ghi chép, cách tìm nội dung chính và cách phân tích, đối chiếu để em ghi chép khoa học và học bài dễ hiểu, dễ nhớ nhất.

Từ khóa tìm kiếm google:

Giải bài 5: giải ngữ văn 7 CTST, giải sách mới lớp 7 CTST, giải bài 5 ngữ văn 7 CTST, giải bài 5 Cách ghi chép để nắm chắc nội dung bài học (Du Gia Huy)