177 Hướng Dẫn Quyết Toán Thuế Tncn 2017 mới nhất

hoàn thành lỗ Đây là một chức năng bắt buộc đối với các cá nhân tạo ra nhiều nguồn thu nhập chịu thuế (nếu một nguồn, tổ chức đã làm như vậy) và các công ty có hoặc không tạo ra thu nhập chịu thuế cho người lao động. Hiện tại, quảng cáo được sử dụng dưới Mẫu 05/QTT-TNCN ĐƯỢC RỒI Khai báo theo HTKK 3.8.0 thực hiện.

bài viết này, đại lý thuế miền nam sẽ hướng dẫn bạn cách Thoát thuế TNCN trên phần mềm HTKK

Hướng dẫn khai báo TNCN trên chương trình HTKK

Bước 1: Tải và cài đặt PIT Terminator

Download phần mềm hỗ trợ quảng cáo mới nhất Sau đó đăng nhập vào chương trình để thực hiện chấm dứt thuế TNCN: htkk mới nhất

– Chọn “Hết thuế thu nhập cá nhân“-> chọn”AD 05/QTT-TNCN“-> chọn”máy tính thuếMàn hình sẽ xuất hiện như hình bên dưới:

Hướng dẫn làm tờ khai chấm dứt thuế TNCN

Chútổ chức, công ty mới Không phải từ ngày 1 tháng 1 của năm thanh toán, vì vậy nếu năm không đầy đủ, hãy nhấp vào ô: “Việc giải quyết không phải là một năm đầy đủBạn được yêu cầu nhập vào ô nhiệm vụ.

Bạn đang đọc: Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2017

với tôi nhấp chuột Nếu bạn có thể chọn ở đây, bạn phải thực hiện lại bước chọn.kỳ tính thuế-> Bạn sẽ chọn tháng nào?у -> Sau đó, khi bạn tìm hiểu kỹ về quảng cáo, bạn có thể nhấp vào đây.

Bước 2: Lập Tờ khai thôi việc TNCN 05/QTT-TNCN:

Cách tốt nhất là thực sự nhập dữ liệu trên Eхcel Tải xuống HTKK Để tránh lỗi đường truyền và nếu có vấn đề gì cũng không bị mất dữ liệu

Chỉ cần đưa vào các Phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN, PL 05-2/BK-QTT-TNCN, và PL 05-3/BK-QTT-TNCN. Sau đó, phần mềm sẽ được cập nhật tự động.AD 05/QTT-TNCN“.

Cách thức làm việc của Phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN: Những người hợp đồng từ 3 tháng trở lên phải khai vào Phụ lục này:

Mục tiêu: Vào theo cá nhân. Nhập MST trong định mức, không cần nhập số CMND/hộ chiếu để nhập định mức.

– Muốn thêm dòng thì nhấn phím “”.F5Nếu muốn xóa dòng nhấn phím “.F6“.

* Mục “Thu nhập chịu thuế”:

– Chỉ tiêu tổng cộng: Là tổng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công trả trong kỳ cho đối tượng cư trú ký hợp đồng làm việc từ 03 tháng trở lên, bao gồm cả tiền lương, tiền công nhận được khi làm việc tại Khu kinh tế và các khoản thu nhập được miễn, giảm từ nó. Thuế theo hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

NBThu nhập của cá nhân người lao động có trong phần phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN Đây không phải là khoản khấu trừ hoặc miễn thuế. Tức là tổng thu nhập là bao nhiêu, và thu nhập mục tiêu là bao nhiêu.

Phép tính:

Tổng thu nhậpLà tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công do cơ quan chi trả trả cho cá nhân.

Các khoản được miễn thuế theo quy định: Tại Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC và Điều 12 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định về các trường hợp miễn trừ.

– Chỉ tiêu làm việc tại khu kinh tế: Là các khoản thu nhập chịu thuế mà cơ quan tổ chức trả cho cá nhân do làm việc tại khu kinh tế, trừ các khoản thu nhập được miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần).

– Mục tiêu của Hiệp định: Là thu nhập chịu thuế làm căn cứ miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

* Mục: “Giảm giá”

Tổng số tiền mục tiêu bồi thường gia đìnhLà tổng các khoản giảm trừ cho bản thân người nộp thuế và các khoản giảm trừ cho người phụ thuộc. ở đó:

+ Nợ bản thân = 09 triệu đồng/tháng х Tổng số tháng đã tính giảm trừ trong năm.

vấn đề Cá nhân được ủy quyền giải quyết Đối với tổ chức, công ty, mức chiết khấu cho mình trong 12 tháng là 108 triệu đồng/năm.

+ mức giảm trừ cho người phụ thuộc = 3,6 triệu đồng/người х tổng số tháng tính giảm trừ cho người phụ thuộc trong năm.

– Mục tiêu từ thiện, nhân đạo, khuyến học: Là các khoản chi mà các tổ chức, cơ sở đóng góp để chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người tàn tật, người già không nơi nương tựa. Các khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ giáo dục được thành lập và quản lý vì mục đích từ thiện, nhân đạo, giáo dục không vì mục đích lợi nhuận (nếu có).

– Các khoản trích bảo hiểm: Các khoản đóng bảo hiểm bao gồm: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc. Cụ thể: BHXH: 8%, BHYT: 1,5%, BHTN: 1%.

– Chỉ tiêu trích quỹ hưu trí tự nguyện: Là tổng số tiền đóng vào quỹ hưu trí tự nguyện theo sản lượng thực tế nhưng tối đa không quá 01 triệu đồng/tháng, kể cả trường hợp đóng vào nhiều quỹ (Khoản 3.15 Điều 92 /2015/TT-BTC ).

– Chỉ tiêu Thu nhập chịu thuế: Chương trình sẽ tự động cập nhật.

Khấu trừ số tiền thu nhập mục tiêu: Là tổng số tiền lãi gộp mà tổ chức, cơ sở khấu trừ đối với cá nhân cư trú có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên trong một kỳ.

– Mục tiêu Số thuế thu nhập được giảm do làm việc trong khu kinh tế:

– Số thuế được giảm bằng 50% số thuế phải nộp đối với thu nhập chịu thuế của cá nhân nhận được do làm việc trong khu kinh tế (nếu có).

– Chỉ tiêu Total Tax Do: là tổng số thuế phải nộp Ủy quyền cá nhân để thanh toán. Cụ thể: chỉ tiêu = (х biểu thuế suất lũy tiến từng phần) – .

Xem thêm: “Full” Adobe Photoѕhop Cc 2014 + hướng dẫn cài đặt Photoѕhop Cc 2014

– Chỉ báo vượt thuế: Nếu chỉ báo này xuất hiện có thể dẫn đến hoàn thuế hoặc chuyển kỳ sau.

– Chỉ tiêu số thuế phải nộp: Nếu xuất hiện chỉ tiêu này thì doanh nghiệp, tổ chức phải nộp nhiều thuế hơn.

Cách thức hoạt động của Phụ lục 05-2/BK-QTT-TNCN:

Đối với tổ chức, công ty kê khai trả thu nhập cho người không cư trú, người cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng.

Mục tiêu: Vào theo cá nhân. Nhập MST trong định mức, không cần nhập số CMND/hộ chiếu để nhập định mức.

– Nếu muốn thêm font nhấn phím “F5”. Nếu muốn xóa dòng nhấn phím “F6”.

Đối tượng: Nếu bạn là cá nhân không cư trú thì click vào ô này.

– Chỉ tiêu tổng hợp: Là tổng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công trả trong kỳ trả cho cá nhân không cư trú và cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 3 tháng, bao gồm cả tiền lương, tiền công nhận được khi làm việc trong khu kinh tế thu nhập được miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

Lưu ý: Thu nhập của cá nhân người lao động xem tại phụ lục 05-2/BK-QTT-TNCN Đây không phải là khoản khấu trừ hoặc miễn thuế. Tức là tổng thu nhập là bao nhiêu, và thu nhập mục tiêu là bao nhiêu.

– Khách thể: Thu nhập cá nhân từ việc mua bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động (nếu có).

Chỉ tiêu làm việc trong khu kinh tế: Là các khoản thu nhập chịu thuế do tổ chức, cá nhân trả thu nhập trả cho cá nhân do làm việc trong khu kinh tế trong thời kỳ đó, trừ các khoản thu nhập được miễn, giảm theo hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có).

– Mục tiêu của Hiệp định: Là thu nhập chịu thuế làm căn cứ miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

– Chỉ tiêu số thuế đã khấu trừ: Là tổng số thuế TNCN doanh nghiệp, cá nhân nộp tính trên thu nhập đã khấu trừ của từng cá nhân trong kỳ.

Lưu ý: Trường hợp cá nhân nộp Cam kết theo Mẫu 02/CK-TNCN (ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC) tức là chưa khấu trừ 10% thì ghi “0 đồng” tại đây.

– Mục tiêu: Số thuế đã khấu trừ khi mua bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm không bắt buộc khác của tổ chức bảo hiểm không phải là thành lập tại Việt Nam cho người lao động (nếu có).

– Đối tượng giảm thuế thu nhập do làm việc trong khu kinh tế: Số thuế được giảm bằng 50% số thuế phải nộp đối với thu nhập chịu thuế mà cá nhân nhận được do làm việc trong khu kinh tế (nếu có).

Cách thức hoạt động của Phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN:

Tổ chức, công ty trả thu nhập kê khai đầy đủ mức giảm trừ 100% cho người phụ thuộc năm 2016 tại phụ lục bảng kê 05-3/BK-QTT-TNCN này.

– Đối với NPT đã được cấp MST thì không phải khai đầy đủ thông tin định danh mà chỉ cần khai thông tin tại các khoản “STT”, “Họ Người nộp thuế”, “MST Người nộp thuế”. “Họ của Người phụ thuộc,” “Ngày sinh của Người phụ thuộc,” “MST của Người phụ thuộc,” “Mối quan hệ với Người nộp thuế,” “Thời điểm Tính toán Khấu trừ theo Tháng,” “Thời điểm Tính toán Khấu trừ theo Tháng.”

Lưu ý: Để hoàn thành Quy trình kết thúc thuế thu nhập năm 2016, người phụ thuộc phải được cấp MST (xem hướng dẫn của IRS về cách đăng ký người phụ thuộc để khấu trừ hộ gia đình).

Bước 3: Xong

Sau khi khai báo ba bổ sung, nhấn nút: “ghi“-> ngoài quảng cáo”05- QTT-TNCNĐể kiểm tra lại dữ liệu.

– Nếu xuất hiện chỉ tiêu thì tổ chức, cơ quan phải nộp thêm thuế thu nhập cá nhân

– Nếu xuất hiện chỉ tiêu, tổ chức, cơ quan theo dõi bù trừ cho kỳ tiếp theo hoặc thực hiện thủ tục hoàn thuế thu nhập.

Thời hạn nộp tờ khai chấm dứt kế hoạch đầu tư năm 2017:

Hãy đến với đại lý thuế Địa Nam và nhận ngay chìa khóa thành công ngay từ bước khởi đầu!

ấn phẩm liên quan

Hướng dẫn đá đơn độc!  Em, hòn đá cô đơn rút ruột

Đi đến Hòn đá cô đơn! Em, hòn đá cô đơn rút ruột

Bằng chứng mối quan hệ dài nhất

Hướng dẫn quan hệ lâu nhất

Học cách bắt vít!

Học cách bắt vít!