187 Hàm làm tròn số lên trong excel mới nhất

Trong các bảng dữ liệu trong Excel, làm tròn trong excel Điều quan trọng là giữ cho dữ liệu và bảng tính nhỏ gọn.

Bạn có thể xem: Hàm làm tròn số trong Excel

Khi bạn làm tròn số, phép tính tiếp theo sẽ ngày càng dễ dàng hơn. Trong Excel, bạn có thể sử dụng các hàm Excel khác nhau để làm tròn số.

Có thể nói Excel hiện nay được sử dụng rất nhiều đặc biệt là những người làm công việc văn phòng và ảnh hưởng đến tính toán.

Trong quá trình tính toán với các con số, bạn nhận được kết quả là các số thập phân dài và không đều, để làm tròn số này ngoài hàm ROUND thì còn rất nhiều hàm và cách làm tròn số trong Excel nữa.

Hãy cùng taigameminecraft.com tham khảo qua 6 Hàm làm tròn trong Excel đây rồi!

Nội dung

Quy tắc làm tròn số trong Excel

Quy tắc làm tròn số trong Excel là:

Phần làm tròn (số lớn nhất trong phần làm tròn) nhỏ hơn 5 thì được làm tròn xuống. ví dụ phần làm tròn là 1 chữ số sau dấu phẩy nên so với 0,5 thì phần được làm tròn là 2 chữ số sau dấu phẩy nên đối với 0,05 thì phần được làm tròn (số lớn nhất trong phần thập phân, coi như đã làm tròn) là lớn hơn hoặc bằng 5 thì làm tròn Một số hàm làm tròn (hàm ROUND) cho phép làm tròn về bên trái dấu phân cách thập phân (làm tròn đến số thập phân, chục, trăm, nghìn…) có làm tròn số. tham số là âm.

Vì vậy, trước khi làm tròn số trong Excel, chúng ta cần hiểu chính xác 2 yếu tố:

Dữ liệu có được định dạng chính xác không? Kiểu dữ liệu có phải là kiểu số hợp lệ không? Từ đây, xác định chức năng nào là phù hợp

PHẦN ĐẦY ĐỦ (TO 0)

Bởi vì số tiền thực sự vẫn không nhỏ hơn 0, nên chúng tôi gần như không thể tính toán với số tiền trong Excel. Quy tắc làm tròn số thập phân được mô tả như sau:

Nếu phần làm tròn nhỏ hơn 0,5, nó được đặt thành 0

Sử dụng hàm ROUND để làm tròn trong tình huống này, cách viết như sau:

=ROUND(số, 0)

Trong đó số là số chu kỳ.

Một số ví dụ về làm tròn đến cuối dấu thập phân trong Excel là:

Trong hình trên, chúng ta thấy tất cả các hàng chục được thêm vào:

Số thứ nhất được làm tròn thành 0 với phần thập phân là 0,1 Số thứ hai được làm tròn thành 1 với phần thập phân là 0,589 và trở thành 78420 thành 78421

Làm tròn số bằng hàm ROUND

Đây là cách làm tròn số đơn giản nhưng vẫn còn một số bạn đặc biệt là những bạn mới làm quen với excel vẫn chưa biết, sau đây mình sẽ hướng dẫn lại cho các bạn hàm này.

Công thức: =ROUND(số, số_số) Trong đó:

Num_digits: số chữ số mỗi vòng.

*

Khi chúng tôi nhập kết quả dương cho number_numbers, chúng tôi làm tròn sau dấu thập phân. Khi nhập giá trị dương cho number_digits ở hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, v.v.

Hàm Roundup trong Excel: ROUNDUP

Hàm bí mật là =ROUNDUP(số, số_số).

Hàm này làm tròn thành một số lớn hơn số ban đầu và kết quả lớn hơn bao nhiêu tùy thuộc vào cách sử dụng hàm này. trong đó số_số nếu kết quả là số dương thì được làm tròn sau số thập phân và giá trị âm đến hàng chục, hàng trăm…

*

Hàm làm tròn xuống ROUNDDOWN

Hàm có dạng =ROUNDDOWN(số, số_số).

Hàm ROUNDDOWN sẽ ngược lại với hàm ROUNDUP, kết quả trả về sẽ là một giá trị nhỏ hơn giá trị ban đầu của số.

Xem thêm: Tìm và loại bỏ giá trị trùng trong Excel mà kế toán cần biết

*

Hàm INT, TRUNC

Hàm INT làm tròn bội số thành số nguyên. Ta có cú pháp hàm INT = INT(số).

*

Chúng ta có cú pháp hàm TRUNC = TRUNC(số).

Trong đó số_số là một số nguyên cho biết cách cắt bớt số.

number_of_digits > 0: nếu số là số thập phân, thì number_of_digits cho biết số lượng số thập phân bạn muốn lưu trữ (sau dấu phẩy). số_số = 0 hoặc không nhập: bỏ hết phần thập phân của số. sang trái thành bội số của 10.

Khi num_digits không phải là 0, hàm ROUND làm tròn và hàm TRUNC cắt bớt số mà không làm tròn.

Lưu ý rằng đối với các số dương, hàm INT và hàm TRUNC phục vụ cùng một mục đích. thì num_digits TRUNC = 0 hay không. Nhưng là một số âm, hai chức năng này phục vụ các mục đích khác nhau.

*

EVEN – Hàm EVEN làm tròn số chẵn, số lẻ

Hai hàm này tuân theo nguyên tắc làm tròn khác không.

Công thức:=WHAT(số)=TQ(số) Làm tròn bội số thành số nguyên với các hàm INT, TRUNC

Công thức: =INT(số)=TRUNC(số, )num_digits là một số nguyên cho biết cách bạn muốn trừ các chữ số. Tương tự như hàm ROUND nếu num_numbers:

*

Là số dương: chỉ muốn giữ lại số sau phần thập phân (nếu là số thập phân) Bằng 0: nếu là số âm, cắt bỏ cả hàng chục: Tức là làm tròn số thành một số nguyên cũng. đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn,… tức là theo bội số của 10.

Đối với số dương, hai hàm này phục vụ cùng một mục đích, vì đối với số âm, chúng cho kết quả khác nhau. Ví dụ:

*

Ví dụ: Khi num_digits không phải là 0, hàm TRUNC khác với ROUND vì TRUNC cắt bớt các số chứ không làm tròn như ROUND.

Phần kết luận

Trên đây là các cách để bạn có thể làm tròn số khi làm việc với Excel, mặc dù vậy tất cả các cách làm tròn số có thể cho kết quả khác nhau mỗi cách, vì vậy tùy vào mục đích mà chúng ta có thể thực hiện cách làm tròn sao cho phù hợp và chính xác nhất nhé!

Chúc may mắn.