19 [Sách cánh diều ] Explore English: Unit 4 Worksheet mới nhất

Chuyên mục: : [Sách cánh diều] Giải tiếng Anh 6

Giải hay, giải nhanh, giải chi tiết Explore English: Unit 4 Worksheet sách cánh diều tiếng anh 6 . Mọi câu hỏi và bài tập trong bài học sẽ được hocthoi.net “xử lí triệt để”. Ở đâu học sinh không hiểu, ở đó có hocthoi.net. Việc của bạn là tự tin học tốt môn tiếng anh 6 chúc các bạn học tốt

screenshot 1499

=> Answer: 

a. father -M        b  mother- F          c. grandparents – B      d. sister – F     e. son – M

f. aunty-M          g. brother – M       h. chidren – B                 I. cousin – B     j. uncle – M

k. niece- F          l. daughter- F        m. nephew- M

screenshot 1500

=> Answer: 
a. Grandfather        b. Dad     c. aunty     d. sister     e. brother      f. cousin 

3. Look at the family tree in Activity 2. Answer the questions in complete sentences.

a. Does Carl have any brothers?

b.How many cousins does Carl have?

c. How many uncles does Carl have?

d. Does Carl’s cousin have any children?

=> Answer:  

a. Yes, he has

b. Carl has one cousin

c. He has 2 uncles

d. No, he doesn’t

4.Write about your family.

Example: I have two sisters and a brother. I dont have any aunts, but I have an uncle. 

=> Answer: I have three sisters. I don’t have any uncle but I have two aunts

Từ khóa tìm kiếm google:

giải sách cánh diều tiếng anh 6, giải tiếng anh 6 tập 1 sách mới cực hay, giải tiếng anh 6 sách cánh diều, giải tiếng anh 6 Explore English: Unit 4 Worksheet sách kết nối tri thức, giải tiếng anh 6 cánh diều Explore English: Unit 4 Worksheet