19 [Sách kết nối] Giải tin học 6 bài 6: Mạng thông tin toàn cầu mới nhất

Chuyên mục: : [Sách kết nối] Giải tin học 6

Giải hay, giải nhanh, giải đúng bài 6: Mạng thông tin toàn cầu sách kết nối tin học 6. Mọi câu hỏi và bài tập trong bài học sẽ được hocthoi.net “xử lí triệt để”. Ở đâu học sinh không hiểu, ở đó có hochtoi.net. Việc của bạn là tự tin học tốt môn tin học 6, chúc các bạn học tốt!

Back to top

I. TỔ CHỨC THÔNG TIN TRÊN INTERNET

Hoạt động 1:

1. Thông tin trong một cuốn sách được tổ chức như thế nào?

2. Em đã xem thông tin trên Internet chưa? Trên Internet có những dạng thông tin gì?

Lời giải:

1. Thông tin trong một cuốn sách được tổ chức theo từng phần, từng bài học

2. HS trả lời theo quan điểm cá nhân

Câu hỏi: Em hãy chọn phương án đúng:

Trang siêu văn bản là:

A. Trang văn bản thông thường không chứa liên kết.

B. Trang văn bản đặc biệt tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau và chứa các liên kết.

C. Trang văn bản đặc biệt tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau và không chứa các liên kết.

Lời giải:

Trang siêu văn bản là:

Đáp án B: Trang văn bản đặc biệt tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau và chứa các liên kết

Back to top

II. TRÌNH DUYỆT

Câu hỏi: 

1. Em hãy kể tên một số trình duyệt mà em biết

2. Để truy cập một trang web ta cần làm thế nào?

Lời giải:

1. Một số trình duyệt mà em biết: Google Chorme, Coccoc, Filefox..

2. Để truy cập một trang web, ta cần nhập địa chỉ của trang web đó vào thanh địa chỉ của trình duyệt

Back to top

III. LUYỆN TẬP

Câu 1: Thông tin trên Internet được tổ chức như thế nào?

A. Tương tự như thông tin trong cuốn sách

B. Thành từng văn bản rời rạc

C. Thành các trang siêu văn bản kết nối với nhau bởi các liên kết

D. Một cách tùy ý

Lời giải:

1. Thông tin trên Internet được tổ chức:

Đáp án C: Thành các trang siêu văn bản kết nối với nhau bởi các liên kết

Câu 2: Em hãy ghép mỗi nội dung ở cột A với một nội dung phù hợp ở cột B

[Sách kết nối] Giải tin học 6 bài 6: Mạng thông tin toàn cầu

Lời giải:

Ghép nội dung như sau: 1- c, 2 – d, 3 – a, 4 – b

Back to top

IV. VẬN DỤNG

Câu 1: Có điểm gì khác nhau giữa cách tổ chức thông tin trong cuốn sách với cách tổ chức thông tin trên Internet?

Lời giải:

Điểm khác nhau giữa cách tổ chức thông tin trong một cuốn sách và tổ chức thông tin trên Inernet:

– Trong sách: Thông tin được tổ chức tuần tự theo chủ để hoặc chương, bài, phần, nội dung từng phần. Khi người dùng cần tìm kiếm thông tin thì phải theo tuần tự, xem nội dung đó thuộc bài nào, chương mấy, ở trang nào trong sách. Đây là cách tổ chức tuyến tính.

– Trên WWW: Thông tin tổ chức đưới dạng siêu văn bản. Người sử dụng có thể để dàng truy cập để xem nội dung các trang web khi máy tính được kết nối với Internet. Các liên kết giúp người sử dụng dễ dàng di chuyển đến một trang web cụ thể có liên quan đến nội dung cẩn quan tâm, không theo tuần tự. Đây là cách tổ chức phi tuyến tính.

Câu 2: Em hãy sử dụng trình duyệt web để truy cập vào trang web có địa chỉ: https://hoahoctro.tienphong.vn và https://vtv7.vn để xem thông tin có trên trang web (tên, biểu tượng, các mục chính,…) và theo các liên kết trỏ đến các trang web khác.

Lưu địa chỉ các trang web em thích vào thanh đánh dấu.

Lời giải:

HS thực hiện trên máy tính cá nhân của mình.

Back to top

Từ khóa tìm kiếm google:

giải tin học 6 sách kết nối, giải bài Mạng thông tin toàn cầu tin học 6 sách kết nối, giải sách tin học 6 KNTT