19 Soạn lịch sử 6 bài 11: Những chuyển biến về xã hội mới nhất

Chuyên mục: : Soạn lịch sử 6

Hôm nay, Hocthoi sẽ giới thiệu cho các bạn đến bài học: “Những chuyển biến về xã hội”. Thông qua bài học, chúng ta tìm hiểu và biết được sự phân công lao động đã được hình thành như thế nào? Hay xã hội có gì đổi mới…Để hiểu bài nhanh và hiệu quả hơn, hãy cùng tham khảo kiến thức cơ bản của bài học và hướng dẫn giải bài tập ở ngay dưới đây.

A. Kiến thức trọng tâm

1. Sự phân công lao động đã được hình thành như thế nào?

 • Sản xuất phát triển dẫn đến sự phân công lao động
 • Thủ công nghiệp tách khỏi nông nghiệp
 • Phân công lao động theo giới tính: Đàn ông và đàn bà

2. Xã hội có gì đổi mới?

 • Do cuộc sống định cư lâu dài đã dần hình thành các chiềng, chạ (bản, làng), họ quan hệ chặt chẽ với nhau gọi là bộ lạc.
 • Chế độ mâu hệ chuyển sang chế độ phụ hệ.
 • Đứng đầu bộ lạc là già làng
 • Xã hội có sự phân hóa giàu nghèo

3. Bước phát triển mới về xã hội được nảy sinh như thế nào?

 • Thế kỉ VIII đến thế kỉ I TCN đất nước ta hình thành nền văn hóa:
  • Đông Sơn (Thanh Hóa)
  • Sa Huỳnh (Quảng Ngãi)
  • Óc Eo (An Giang)
 • Công cụ đồng gần như thay thế công cụ đá.
 • Cư dân văn hóa Đông Sơn là người Lạc Việt.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Bài tập 1: Trang 33 – sgk lịch sử 6

Em có nhận xét gì về việc đúc một đồ dùng bằng đồng hay làm một bình bằng đất nung so với việc làm một công cụ đá?

=> Xem đầy đủ bài giải

Bài tập 2: Trang 33 – sgk lịch sử 6

Em nghĩ gì về sự khác nhau giữa các ngôi mộ này?

=> Xem đầy đủ bài giải

Bài tập 3: Trang 35 – sgk lịch sử 6

Theo em, những công cụ nào góp phần tạo nên bước biến chuyển trong xã hội?

=> Xem đầy đủ bài giải

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Bài tập 1: Trang 35 – sgk lịch sử 6

Em hãy điểm lại các biến chuyển chính về mặt xã hội?

=> Xem đầy đủ bài giải

Bài tập 2: Trang 35 – sgk lịch sử 6

Hãy nêu những nét mới về tình hình kinh tế, xã hội của cư dân Lạc Việt?

=> Xem đầy đủ bài giải

Bài tập 3: Trang 35 – sgk lịch sử 6

Hãy nêu những dẫn chứng nói lên trình độ phát triển của nền sản xuất thời văn hóa Đông Sơn?

=> Xem đầy đủ bài giải