19 Soạn sinh học 6 bài 51: Nấm mới nhất

Chuyên mục: : Soạn sinh học 6

Đồ đạc hoặc quần áo để lâu nơi ẩm thấp sẽ xuất hiện những chấm đen, đó là do một số nấm mốc gây nên. Ngoài ra. Nấm còn gồm nhiều loại khác nhau, thường sống trên đất ẩm, rơm rạ hoặc thân cây gỗ mục. Sau đây, Hocthoi tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài 51.

A. Lý thuyết

I. Mốc trắng và nấm rơm

1. Mốc trắng

a. Quan sát hình dạng và cấu tạo mốc trắng

 • Mốc trắng có cấu tạo dạng sợi phân nhánh rất nhiều, bên trong có chất tế bào và nhiều nhân, nhưng không có vách ngăn giữa các tế bào. Sợi mốc trong suốt, không màu, không có chất diệp lục và cũng không có chất màu nào khác.
 • Mốc trắng dinh dưỡng bằng hình thức hoại sinh
 • Mốc sinh sản sản vô tính bằng bào tử

b. Một vài loại nấm khác

 • Mốc rượu: màu trắng, dùng để làm rượu
 • Mốc xanh: màu xanh hay gặp ở vỏ cam, bưởi  
 • Mốc tương: màu vàng hoa cau, dùng để làm tương

2. Nấm rơm

 • Cấu tạo nấm rơm  gồm hai phần:
  • Phần sợi nấm là cơ quan sinh dưỡng: Sợi nấm gồm nhiều tế bào phân biệt nhau bởi vách ngăn, mỗi tế bào đều có 2 nhân và không có chất diệp lục.
  • Phần mũ nấm là cơ quan sinh sản: Dưới mũ nấm có các phiến mỏng chứa rất nhiều bào tử. 

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 167 sgk Sinh học 6

Mốc trắng và nấm rơm có cấu tạo như thế nào? Chúng sinh sản bằng gì?

=> Xem đầy đủ bài giải

Bài tập 2: Trang 167 sgk Sinh học 6

Nấm có đặc điểm gì giống vi khuẩn?

=> Xem đầy đủ bài giải

Bài tập 3: Trang 167 sgk Sinh học 6

Nấm giống và khác tảo ở điểm nào?

=> Xem đầy đủ bài giải

Bài tập 4: Trang 167 sgk Sinh học 6

Tìm trên đồng ruộng sau khi gặt, hoặc trên bãi cỏ, ven cây gỗ mục, trong rừng ẩm … các loại nấm mũ khác nhau.

=> Xem đầy đủ bài giải

sh6m