19 Tiếng Anh 6 mới, giải bài tập tiếng anh 6 mới kì 1 chi tiết, dễ hiểu mới nhất

Chuyên mục: : Soạn tiếng Anh 6 tập 1 mới

Giải bài tập tiếng Anh lớp 6 mới kì 1 dễ hiểu. Trả lời đầy đủ, chi tiết các câu hỏi trong phần Reading, Speaking, Listening Writing, Language focus của từng bài học. Có kèm theo các file nghe, file âm thanh để các em luyện tập. Hi vọng là tài liệu hữu ích để các em học tốt Tiếng Anh 6 mới kì 1

Unit 1: My new school
 • Getting started – Unit 1: My new school
 • A closer look 1 – Unit 1: My new school
 • A closer look 2 – Unit 1: My new school
 • Communication – Unit 1: My new school
 • Skills 1 – Unit 1: My new school
 • Skills 2 – Unit 1: My new school
 • Looking back – Unit 1: My new school
 • Project – Unit 1 : My new school
Unit 2: My home
 • Getting started – Unit 2: My home
 • A closer look 1 – Unit 2 : My home
 • A closer look 2 – Unit 2: My home
 • Communication – Unit 2: My home
 • Skills 1 – Unit 2: My home
 • Skills 2 – Unit 2: My home
 • Looking back – Unit 2: My home
 • Project – Unit 2: My home
Unit 3: My friends
 • Getting started – Unit 3: My friends
 • A closer look 1 – Unit 3: My friends
 • A closer look 2 – Unit 3: My friends
 • Communication – Unit 3: My friends
 • Skills 1 – Unit 3: My Friends
 • Skills 2 – Unit 3: My Friends
 • Looking back – Unit 3: My friends
 • Project – Unit 3: My friends
Unit 4: My neighbourhood
 • Getting started – Unit 4: My neighbourhood
 • A closer look 1 – Unit 4: My neighbourhood
 • A closer look 2 – Unit 4: My neighbourhood
 • Communication – Unit 4: My neighbourhood
 • Skills 1 – Unit 4: My neighbourhood
 • Skills 2 – Unit 4: My Neighbourhood
 • Looking back – Unit 4: My neighbourhood
 • Project – Unit 4: My neighbourhood
Unit 5: Natural Wonders of The World
 • Getting started – Unit 5: Natural wonders of the world
 • A closer look 1 – Unit 5: Natural Wonders of the World
 • A closer look 2 – Unit 5: Natural Wonders of the World
 • Communication – Unit 5: Natural Wonders of the World
 • Skills 1 – Unit 5: Natural Wonders of the World
 • Skills 2 – Unit 5: Natural Wonders of the World
 • Looking back – Unit 5: Natural Wonders of the World
 • Project – Unit 5: Natural Wonders of the World
Unit 6: Our Tet Holiday
 • Getting started – Unit 6: Our Tet Holiday
 • A closer look 1 – Unit 6: Our Tet Holiday
 • A closer look 2 – Unit 6: Our Tet Holiday
 • Communication – Unit 6: Our Tet Holiday
 • Skills 1 – Unit 6: Our Tet Holiday
 • Skills 2 – Unit 6: Our Tet Holiday
 • Looking back – Unit 6: Our Tet Holiday
 • Project – Unit 6: Our Tet Holiday

Từ khóa tìm kiếm google:

Học online tiếng Anh 6 mới kì 1, giải bài tập tiếng Anh 6 mới kì 1,Luyện tiếng anh 6 mới kì 1 sgk, Để học tốt tiếng anh 6 mới kì 1

ta6m