Các nút bộ lọc là một loại Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà Nó được ghi nhận sau khi giao dịch đã được hoàn thành khi các bên xác nhận lại quy mô, chất lượng và các vấn đề khác phát sinh trong thời hạn của hợp đồng. Vậy hợp đồng thuê nhà là gì? Hãy cùng BATDONGSAN EXPRESS tìm hiểu về vấn đề này tại đây.

1. Tìm hiểu về biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà là một loại văn bản thỏa thuận chấm dứt, giải phóng các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đã giao kết trước đó.

Sau khi hai bên xác định thời gian, giải quyết xong các quyền và nghĩa vụ của hai bên ghi trong hợp đồng và ký vào biên bản giải quyết việc thuê nhà thì giao dịch thuê nhà chấm dứt. Về mặt pháp lý, người thuê nhà và chủ nhà sẽ không có bất kỳ mối quan hệ hay nghĩa vụ nào với nhau.

Xem tập tin thtrấn tĩnh: Hợp đồng thuê nhà

Nếu bạn không ký vào biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà điều này có thể gây khó khăn, rắc rối sau này khi phát sinh rủi ro, tranh chấp.

bien ban thanh ly hop dong thue nha 2

thứ hai. Mẫu thông báo thanh lý hợp đồng thuê nhà mới nhất 2022

1. Biên bản thanh lý hợp đồng thuê khi hết thời hạn

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

… một ngày, một tháng, một năm…

Biên bản giải tỏa hợp đồng thuê nhà nhỏ lẻ

Theo Bộ luật Dân sự 2015, Luật Nhà ở 2014

Hợp đồng thuê nhà số ….. Đã ký vào đó . . . . .

Chúng tôi bao gồm các bên sau để hoàn tất Hợp đồng thuê số….

Lãnh đạo Nhà: (gọi tắt là Bên A)

Ông nội: ……………………………………………………………………………………………… …

ngày sinh: …………………………………………………………………….

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu số…………. , do ………………… cấp tại …………………………….

địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………….

Bên Thuê: (gọi tắt là Bên B)

Ông nội: ……………………………………………………………………………………………………

ngày sinh: ………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân/CCCD/Hộ chiếu số:……, cấp bởi…………………….. Ngày……………………

địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………

Hợp đồng thuê nhà được ký kết giữa Bên A và Bên B ngày ………….Về việc thuê nhà ngày ………….. Thời hạn thuê đã hết.

Bây giờ chúng tôi đồng ý và đồng ý với nhau về những điều sau đây trong Biên bản thanh lý hợp đồng thuê:

Điều 1. Hai bên thống nhất chấm dứt hợp đồng thuê nhà kể từ ngày … tháng … năm …..

Điều 2. Bên A xác nhận đã nhận nhà thuê và bên B đã thanh toán đầy đủ tiền thuê nhà cho bên A. Mọi vấn đề liên quan đến hợp đồng thuê nhà đã được hai bên tự giải quyết.

Điều 3. Các bên cam kết không tranh chấp, khiếu kiện về sau.

Điều 4. Kể từ ngày hợp đồng thanh lý này được hai bên ký và chứng nhận của công chứng………………………………………………………………………………………… …………………………………… …………… không còn hiệu lực. Hợp đồng gồm các bản của …………. , mỗi trang ………………

Được lập tại văn phòng công chứng ………… ngày ………… tháng……. chung ……

ít hơn

(ký và ghi rõ họ tên)

…………………………………………………………

Người thuê nhà

(ký và ghi rõ họ tên)

…………………….

2. Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà trước hạn

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

cm Nền tảng – tự do – hạnh phúc vui mừng

Biên bản giải tỏa hợp đồng thuê nhà nhỏ lẻ

(Số nhà: Đường………….. Phòng:……………………Quận……………….)

Những người ký tên dưới đây bao gồm:

Người thuê nhà: (gọi tắt là a)

Ông nội: ………………………………………………………………………………………………… ..

ngày sinh: ………………………………………………………………………

CMND số:………………………. bởi vì …………………….

vào ngày ……. Tháng ……. Năm ………………………………………………………………

địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

Người thuê nhà: (gọi tắt là Bên B)

một công ty: ………………………………………………………………………………………..

Trụ sở chính số: …………………………………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:……………………………………………………….

Của Ông (Bà): ……………………………………………………………………………………….

ngày sinh: ………………………………………………………………………

CMND số:………………………. bởi vì …………………….

vào ngày ……. Tháng ……. Năm ………………………………………………………………

địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

Làm đại diện theo Giấy ủy quyền số: …………………………..

Căn cứ vào hợp đồng thuê nhà đã được ký kết giữa chúng tôi tại văn phòng công chứng …………. Ngày ………… Tháng ………… Năm ………….., chúng tôi thống nhất thanh lý hợp đồng thuê nhà như sau:

Điều 1. Hai bên thống nhất chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn nhận nhà là………..tháng….năm…….

Điều 2. Bên A xác nhận đã nhận nhà thuê và bên B đã thanh toán đầy đủ tiền thuê nhà cho bên A. Mọi vấn đề liên quan đến hợp đồng thuê nhà đã được hai bên tự giải quyết.

Điều 3. Các bên cam kết không tranh chấp, khiếu kiện về sau.

Điều 4. Kể từ ngày hai bên và văn phòng công chứng ..………………….. ký hợp đồng thanh lý này. Giấy chứng nhận, hợp đồng thuê nhà trên không còn hiệu lực.

Hợp đồng là……………. Một bản, mỗi bản ……………… trang, mỗi bên giữ 01 bản, văn phòng công chứng ………………………. Lưu 01 bản.

Lập tại phòng công chứng … ngày ……………… tháng … … năm … …

ít hơn

(ký và ghi rõ họ tên)

…………………….

Người thuê nhà

(ký và ghi rõ họ tên)

…………………….

Ngày thứ ba. Những lưu ý khi giao kết hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê nhà

1. Trong trường hợp hai bên thống nhất thanh lý hợp đồng

bien ban thanh ly hop dong thue nha 3

Trong trường hợp thứ nhất, khi hợp đồng thuê hết hạn mà người thuê hoặc chủ nhà không có nhu cầu tiếp tục thuê hoặc cho thuê nhà thì nhà sẽ được thanh lý và giao lại.

Trường hợp thứ hai, trong quá trình cho thuê, xảy ra các sự cố bất trắc như cháy, nổ, hư hỏng không thể khắc phục đối với cơ sở của nhà cho thuê tại khu vực thu dọn của cơ quan nhà nước hoặc tại khu vực nhà cho thuê. Nếu bị thu giữ hoặc bị yêu cầu mua, trong trường hợp bị xử lý theo quy định của pháp luật thì hợp đồng được thanh lý.

Trường hợp thứ ba, khi chưa chấm dứt hợp đồng mà hai bên có lý do riêng muốn chấm dứt hợp đồng thì sẽ lập và ký Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà.

Chúng tôi thấy Thứ mườitrấn tĩnh: Mẫu hợp đồng thuê nhà viết tay đơn giản

2. Trường hợp một trong các bên thanh lý hợp đồng thuê nhà ở

bien ban thanh ly hop dong thue nha 4

Ngoài ra, có một số trường hợp quy định một trong các bên có quyền đơn phương thanh lý hợp đồng nếu vi phạm các thỏa thuận đã ghi rõ trong hợp đồng thuê nhà, thuê mặt bằng…

Bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nếu xảy ra các trường hợp sau:

  • Bên thuê sử dụng nhà sai mục đích đã quy định trong hợp đồng hoặc không trả tiền thuê nhà trong thời hạn 3 tháng.

  • Bên thuê tự ý cải tạo, phá dỡ nhà không theo thỏa thuận trong hợp đồng

  • Trong quá trình sử dụng nhà ở, bên thuê gây ô nhiễm, ồn ào, ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội.

  • Bên thuê tự ý cho người khác thuê, mượn nhà khi chưa được sự đồng ý của chủ nhà.

Ngoài ra, bên thuê còn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu gặp các trường hợp sau:

  • Nhà cho thuê không phải do bên thuê làm hư hỏng nhưng chủ nhà không sửa chữa làm ảnh hưởng đến sinh hoạt và công việc của bên thuê.

  • Việc tự ý tăng giá thuê không có cơ sở, vi phạm các thỏa thuận trong hợp đồng.

Lưu ý: Trường hợp một trong hai bên tham gia phiên dịch đơn phương chấm dứt hợp đồng phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 30 ngày. Trường hợp có thiệt hại thì bồi thường theo thỏa thuận trước đó hoặc theo quy định của pháp luật.

bien ban thanh ly hop dong thue nha 5

Trên đây là những thông tin hữu ích về việc thanh lý hợp đồng thuê nhà và mẫu thông báo thanh lý hợp đồng thuê nhà. patongsanxpress Người thân yêu. Ngoài ra, bạn có thể truy cập website của BATDONGSAN EXPRESS: batdongsanexpress.vn hoặc gọi đến hotline: +84 24 39749350 – +84 24 39749351 Để được tư vấn và môi giới các loại BĐS tiềm năng.