193 Hội nghị khoa học “CẢI TIẾN MÔN HỌC PHỤC VỤ ĐÀO TẠO THEO MÔ HÌNH ỨNG DỤNG” mới nhất

Hội thảo khoa học toàn Trường do Trường Đại học Nguyễn Trãi tổ chức ngày 28/7/2017 đã diễn ra thành công tốt đẹp với chủ đề “Cải tiến đào tạo theo mô hình ứng dụng”.

Đứng đầu là TS.KTS. Ngô Doãn Đức – Phó Hiệu trưởng Thường trực, 08 tham luận của các trưởng khoa, trưởng bộ môn đã được gửi đến hội nghị để trao đổi, trao đổi và thảo luận về việc cải tiến bộ môn đào tạo theo mô hình áp dụng. Các tham luận, tham luận đã tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nội dung trọng tâm của hội nghị.

img 3484

img 3486

Khoa Kiến trúc – Xây dựng môi trường với bài giảng “Đào tạo Kiến trúc sư – Bạn giao tiếp với công ty như thế nào?”

img 3488

Trường Cao đẳng Mỹ thuật Ứng dụng với tham luận “Đổi mới nội dung tài liệu chuyên ngành theo hướng ứng dụng”

Đặc biệt, các tham luận cũng nhìn nhận cởi mở về thực trạng, những thuận lợi và khó khăn của việc xây dựng chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng, nâng cao năng lực người học tại các đơn vị, nhà trường; Đặc biệt, một số tham luận cũng nêu lên các giải pháp, quy trình, cách thức đổi mới chương trình đào tạo và cụ thể hơn là đổi mới nội dung và phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá trong từng khoa, chuyên đề, ngành học cụ thể.

img 3495

“Phát triển bộ môn Khoa Kinh tế – Quản trị kinh doanh” là luận án của Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh

img 3506

Chuyên ngành kế toán với chủ đề “Xây dựng chương trình đào tạo ngành kế toán theo hướng ứng dụng”

img 3509

Khoa Truyền thông – Quan hệ công chúng với tham luận “Ngành Quan hệ công chúng cải tiến chương trình đào tạo đại học ứng dụng định hướng nghề nghiệp”

img 3496

img 3513

Bộ môn Du lịch và Tiếng Anh cũng tham gia góp phần hoàn thiện môn học theo định hướng ứng dụng

Với mô hình đại học ứng dụng, song song với việc triển khai các chương trình truyền thông doanh nghiệp, Trường ĐHNT thường xuyên tổ chức các hội thảo nghiên cứu khoa học cho các ngành để cập nhật đào tạo và nâng cao chất lượng theo yêu cầu mới nhất của nhà tuyển dụng. Hội thảo “Tối ưu hóa khóa học đào tạo theo mô hình ứng dụng” nằm trong chiến lược thúc đẩy đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường ĐHNT.