195 Dđiều Kiện Kinh Doanh Dịch Vụ Bất Động Sản mới nhất

Điều kiện kinh doanh bất động sản năm 2022 được quy định tại Nghị định 02/2022/NĐ-CP.

Bạn đang tìm: Thuật ngữ kinh doanh dịch vụ bất động sản

Mục lục bài viết

Điều kiện kinh doanh bất động sản năm 2022 (ảnh minh họa)

– Phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật công ty hoặc hợp tác theo quy định của Luật hợp tác, có lĩnh vực kinh doanh bất động sản (sau đây gọi là doanh nghiệp);

(So ​​với Nghị định 76/2015/NĐ-CP, Nghị định 02/2022/NĐ-CP đã bỏ yêu cầu pháp nhân đối với doanh nghiệp, việc bỏ yêu cầu này cần thống nhất với quy định của Luật Kinh doanh Thương mại sửa đổi tại Luật Đầu tư 2020 ).

– Công bố trên website của tổ chức, tại trụ sở Ban quản lý dự án (đối với dự án đầu tư bất động sản), tại phòng giao dịch bất động sản (đối với hoạt động kinh doanh bất động sản). kinh doanh qua Phòng giao dịch bất động sản) các thông tin sau:

+ Thông tin về tổ chức bao gồm tên, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại liên hệ và tên người đại diện theo pháp luật;

+ Thông tin về bất động sản niêm yết kinh doanh quy định tại Khoản 2 Điều 6 Luật Kinh doanh bất động sản;

+ Thông tin về thế chấp nhà, công trình xây dựng, dự án bất động sản đang đi vào hoạt động (nếu có),

+ Thông tin về số lượng, loại sản phẩm bất động sản đang giao dịch, số lượng, loại sản phẩm bất động sản đã bán, chuyển nhượng, cho thuê mua và số lượng, loại sản phẩm còn lại đang giao dịch.

Đối với thông tin đã công khai mà sau đó thay đổi thì phải cập nhật ngay sau khi thay đổi;

(Bổ sung điều khoản mới tại Nghị định 76/2015/NĐ-CP)

– Chỉ được kinh doanh các loại bất động sản có đủ điều kiện quy định tại Điều 9, Điều 55 của Luật Kinh doanh bất động sản.

06 Chủ đề không phải thành lập doanh nghiệp khi kinh doanh bất động sản

Ngoài các đối tượng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện khi kinh doanh bất động sản như trên, Nghị định 02/2022/NĐ-CP còn quy định 06 đối tượng không phải thành lập doanh nghiệp khi kinh doanh bất động sản. chuyển động, bao gồm:

– Cơ quan, tổ chức bán nhà, công trình xây dựng, chuyển quyền sử dụng đất do phá sản, giải thể, chia tách theo quy định của pháp luật.

– Cơ quan, tổ chức bán, chuyển nhượng, cho thuê, thuê mua bất động sản là tài sản công theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Cấu trúc xã hội Flaѕhcardѕ là gì, Cấu trúc xã hội Flaѕhcardѕ là gì

– Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (AMC), công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) bán nhà ở. , công trình xây dựng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng dự án bất động sản dùng để thế chấp, thế chấp để thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

Tổ chức, gia đình, cá nhân bán nhà, công trình xây dựng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quyết định của Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố tụng.

– Tổ chức, gia đình, cá nhân bán, cho thuê, cho thuê mua, xây dựng nhà thuộc quyền sở hữu hợp pháp hoặc chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp.

– Tổ chức, gia đình, cá nhân bán, cho thuê, cho thuê mua, chuyển nhượng bất động sản do mình đầu tư xây dựng nhưng không phải là dự án đầu tư xây dựng bất động sản để kinh doanh theo quy định của pháp luật nhà nước.

Lưu ý: 06 chủ đề trên không phải thành lập công ty bất động sản chỉ trong trường hợp bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản với quy mô nhỏ, hoạt động không thường xuyên.

mờ của tôi

Nội dung trên là giải đáp và tư vấn của chúng tôi cho khách hàng thư viện pháp luật. Nếu bạn vẫn còn thắc mắc, xin vui lòng gửi thông tin email cho chúng tôi

  • Các cách nạp tiền mobifone
  • Cách học tin học văn phòng
  • Cách tìm kiếm tệp và thư mục
  • đánh giá i7 7700k