197 ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHÒNG DỊCH: XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC TEST NHANH KHÁNG NGUYÊN SARS-COV-2 CHO TOÀN BỘ NGƯỜI LAO ĐỘNG mới nhất

HƯỚNG ĐẾN CÔNG TÁC DỰ PHÒNG: XÉT NGHIỆM ĐẶC HIỆU KHÁNG KHÁNG SARS-COV-2 CHO MỌI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Công văn 628/CĐ-BCĐQG về việc triển khai ngay việc xét nghiệm từ xa, xét nghiệm tăng cường tại các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, các trường đại học, trạm cuối trong hai ngày 03 và 04/6/2021, triển khai lấy mẫu xét nghiệm nhanh tại Trung ương Bệnh viện Lão khoa. xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 cho 399 cán bộ, nhân viên bệnh viện. 100% số mẫu xét nghiệm âm tính.
Xét nghiệm sàng lọc kháng nguyên SARS-CoV-2 được coi là giải pháp hữu hiệu trong phòng chống dịch. Bệnh viện Lão khoa Trung ương tổ chức đợt kiểm tra này đồng thời tăng cường mọi biện pháp phòng chống dịch để đảm bảo an toàn cho bệnh viện, bệnh nhân và toàn thể nhân viên.
Bộ Y tế kêu gọi mọi người dân vì lợi ích của đất nước, của xã hội và của bản thân nghiêm túc tuân thủ các quy tắc phòng, chống dịch và thực hiện tốt nguyên tắc 5K: Khẩu trang; khử trùng; Khoảng cách; Không tụ tập và không khai báo y tế.