203 Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán Lớp 2 – Năm học 2013-2014 – Trường TH Phú Bình (Có đáp án) mới nhất


3 trang
Gửi bởi
duyenlinhkn2
Ngày nộp hồ sơ
Ngày 18 tháng 7 năm 2022
Phong cảnh
43lượt tải xuống
0
Tải xuống
Bạn đang xem tài liệu “Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 2 – Năm học 2013 – 2014 – Trường TH Phú Bình (Có đáp án)”Để tải tài liệu gốc về máy, bạn nhấn vào nút Tải xuống bên trên
Khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 2 - Năm học 2013 - 2014 - Trường TH Phú Bình (Có đáp án)
TRƯỜNG TH PHÚ BèNH Thứ ...............ngày .......thỏng 9 năm 2013Họ và tờn : .............................. BÀI KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG Lớp: 2	 ĐẦU NĂM HỌC 2013 - 2014 MễN : TOÁN - LỚP 2  Thời gian: 40 phỳt ( Khụng kể thời gian giao nhận đề)Lời phờ của thầy, cụ giỏoĐiểmPhần I : Trắc nghiệm khỏch quan* Hóy khoanh vào chữ cỏi trước ý em cho là đỳng trong mỗi cõu sau.Cõu 1 : Cho các sụ́ 74; 47; 59. Số lớn nhất là:	A . 47 	 	 B . 74	 	 C . 59	 Cõu 2 : Phộp tớnh nào cú kết quả đỳng? A . 10 cm + 20 cm = 30 cm	 B . 10 cm + 20 cm = 40 cm	 C . 10 cm + 20 cm = 30	Cõu 3 :  , = 19 	 26Cõu 4 : Hụm qua là thứ tư, hụm nay là ..	A . Thứ hai	 B . Thứ năm	 C . Thứ ba	Cõu 5 : Kết quả của phộp tớnh 57 – 5 là: 	 A . 50	 B . 7	 C . 52	Cõu 6 : Xăng – ti – một viết tắt là..	 A. cm	 B. dm	 C. mCõu 7. Dãy sụ́ nào được viờ́t theo thứ tự từ bé đờ́n lớn. A. 43; 45; 44; 46; 47 B. 47; 46; 44; 45; 43 C. 43; 44; 45; 46; 47Cõu 8. Nam cú 25 hũn bi, Nam cho bạn 5 hũn. Hỏi Nam cũn lại bao nhiờu hũn bi? A. 15 ; 	 B. 20; 	 C. 25Phần II - Trắc nghiệm tự luận Bài 1: Đặt tớnh rồi tớnh :	35 + 12	94 + 4	81 – 11	60 – 30				.				.				.Bài 2: Tớnh :	 60 + 30 =.	 	 70 – 20 =.	 60 – 30 – 10 =..	 50 + 20 =.Bài 3: Viết cỏc số sau:	Mười chớn:..	Hai mươi ba:	Bốn mươi hai:.	Một trăm:.	Bài 4: Hà cú 35 que tớnh, Lan cú 43 que tớnh. Hỏi cả hai bạn cú tất cả bao nhiờu que tớnh?Bài giảiBài 5: Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 5 cm.Hết.Hướng dẫn chấm bài khảo sát HSđầu năm 2012 -2013Môn toán Lớp 2Phần I. Trắc nghiệm khách quan : ( 4 điểm ). Mỗi ý đúng được 0,5 điểm Câu12345678Đáp ánBA<BCACBPhần II. Trắc nghiệm tự luận ( 6 điểm ) Bài 1: Đặt tính rồi tính ( 2 điểm, mỗi ý đúng được 0,5 điểm)	35 + 12	94 + 4	81 – 11	60 – 30	 35	 94	 81	 60	+	+	-	-	 12	 4	 11	 30	 47	 98	 70	 30Bài 2: Tính ( điểm, mỗi ý đúng 0,25 điểm)	60 + 30 = 90	70 – 20 = 50	60 – 30 – 10 = 20	50 + 20 = 70Bài 3: ( 1 điểm, mỗi ý đúng 0,25 điểm)	Mười chín: 19	Hai mươi ba: 23	Bốn mươi hai: 42	Một trăm: 100Bài 4: (1 điểm)Bài giải Cả hai bạn có tất cả số que tính là:	 ( 0,25 điểm) 35 + 43 = 78 ( que tính )	( 0,5 điểm) Đáp số : 78 que tính 	 ( 0,25 điểm)Bài 5: 1 điểmVẽ được đoạn thẳng có độ dài 5 cm, ghi tên điểm A, B ( 1 điểm)Vẽ đúng, không ghi tên điểm (0,5 điểm)( Hết )

Tệp đính kèm:

  • de_kiem_tra_khao_sat_chat_luong_dau_nam_mon_toan_lop_2_nam_h.doc