209 Chương trình phát thanh đặc biệt kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam mới nhất

Chương trình phát thanh đặc biệt kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam