21 Soạn tiếng Anh 5 unit 14: What happened in the story? Lesson 2 mới nhất

Soạn tiếng Anh 5 unit 14: What happened in the story? Lesson 2

Chuyên mục: : Soạn tiếng Anh 5 tập 2
 • 1. Look, listen and repeat
 • 2. Point and say
 • 4. Listen and tick

Dưới đây là phần Lesson 2 của Unit 14: What happened in the story? (Chuyện gì đã xảy ra ở trong câu truyện vậy?) – Một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình Tiếng Anh 5 giới thiệu về chủ đề xuyên suốt toàn bài. Bài viết cung cấp gợi ý giải bài tập và phần dịch nghĩa giúp bạn hiểu và làm bài tập tốt hơn.

1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)

 • a) What are you doing, Linda? (Bạn đang làm gì vậy Linda?)
  I’m reading The Golden Starfruit Tree. (Mình đang đọc truyện Ăn khế trả vàng.)
 • b) Oh, I read it last week. What do you think of the two brothers? (Ồ, mình đã đọc nó tuần trước đấy. Bạn nghĩ gì về hai anh em?)
  I think the older brother is very greedy. (Mình nghĩ người anh rất tham lam.)
 • c) Yeah, you’re right. How about the younger one? (Ồ, bạn đúng rồi. Còn người em thế nào?)
  He’s very kind. (Cậu ấy rất tốt bụng.)
 • d) Do you like the story? B(ạn có thích câu chuyện không?)
  Yes, I do. We can learn a lesson from it: don’t be so greedy! (Mình thích. Chúng ta có thể học một bài học từ nó: đừng quá tham lam!)

2. Point and say (Chỉ và đọc)

 • a) What do you think of the mouse? (Bạn nghĩ gì về con chuột?)
  I think they’re very intelligent. (Tôi nghĩ chúng rất thông minh.)
 • b) What do you think of An Tiem? (Bạn nghĩ gì về An Tiêm?)
  I think he’s very hard-working. (Tôi nghĩ anh ta rất chăm chỉ.)
 • c) What do you think of the older brother? (Bạn nghĩ gì về người anh?)
  I think he’s greedy. (Tôi nghĩ anh ta tham lam.)
 • d) What do you think of Snow White? (Bạn nghĩ gì về Bạch Tuyết?)
  I think she’s very kind. (Tôi nghĩ cô ấy rất tốt bụng.)

3. Let’s talk (Chúng ta cùng nói)

Ask and answer questions about a book, a story or a character. (Hỏi và trả lời những câu hỏi về một quyển sách, một câu chuyện hoặc một nhân vật.)

 1. What kinds of stories do you like? (Bạn thích thể loại truyện nào?)
 2. I like… (Tôi thích…)
 3. What do you think of…? (Bạn nghĩ gì về…?)
 4. I think he’s/she’s/it’s… (Tôi nghĩ cậu/cô ấy/nó…)

4. Listen and tick (Nghe và đánh dấu (√))

 1. c                     
 2. a       
 3. a

Audio script – Nội dung bài nghe:

 • 1. Phong: What story do you like best?
  Linda: I like Snow White and the Seven Dwarfs.
  Phong: What do you think of the main character?
  Linda: I think she’s kind.
 • 2. Mai: What are you reading, Peter?
  Peter: I’m reading The story of Mai An Tiem.
  Mai: What do you think of Mai An Tiem?
  Peter: I think he’s hard-working.
 • 3. Tony: What are you reading, Nam?
  Nam: Aladdin and the Magic Lamp.
  Tony: What do you think of Aladdin?
  Nam: He’s generous.

5. Write about your favorite book (Viết về quyển sách yêu thích của bạn)

 • 1. What kinds of books do you like? (Bạn thích loại sách nào?)
  I like fairy tales. (Tôi thích truyện cổ tích.)
 • 2. What is your favorite book? (Quyển sách yêu thích của bạn là gì?)
  My favourite book is The story of Tam and Cam. (Quyển sách yêu thích của tôi là Truyện Tấm và Cám.)
 • 3. Which character do you like best? (Bạn yêu thích nhất nhân vật nào?)
  I like Tam. (Tôi thích cô Tấm.)
 • 4. Which character don’t you like? (Bạn không thích nhân vật nào?)
  I don’t like Cam. (Tôi không thích Cám.)
 • 5. Why do like this book? (Tại sao bạn thích quyển sách này?)
  Because each of them gives me a lesson in life. (Bởi vì mỗi người trong số họ cho tôi một bài học trong cuộc sống.)

6. Let’s play (Chúng ta cùng chơi)

Storytelling (Kể chuyện)

One day, King Hung got angry with Mai An Tiem… (Vào một ngày nọ, vua Hùng đã nổi giận với Mai An Tiêm…)

ta514

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn tiếng Anh 5 unit 14: What happened in the story? Lesson 2 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn tiếng Anh 5 tập 2. Phần trình bày do Đào Thị Hồng chủ biên. Nếu có bài tập nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Soạn tiếng Việt 5 tập 1

Soạn tiếng Việt 5 tập 2

Tuyển tập văn mẫu lớp 5

Soạn Vnen tiếng Việt 5 tập 1

Soạn Vnen tiếng việt 5 tập 2

Soạn toán lớp 5

Soạn VNEN toán 5 tập 1

Soạn VNEN toán 5 tập 2

Soạn tiếng Anh 5 tập 1

Soạn tiếng Anh 5 tập 2

Soạn địa lí 5

Soạn lịch sử 5

Soạn đạo đức 5

Soạn khoa học 5 VNEN

Soạn lịch sử và địa lí 5 VNEN

Bình luận