21 Soạn tiếng Anh 5 unit 15: What would you like to be in the future? Lesson 1 mới nhất

Soạn tiếng Anh 5 unit 15: What would you like to be in the future? Lesson 1

Chuyên mục: : Soạn tiếng Anh 5 tập 2
 • 1. Look, listen and repeat
 • 2. Point and say
 • 4. Listen and tick
 • 6. Let’s sing

Dưới đây là phần Lesson 1 của Unit 15: What would you like to be in the future? (Bạn muốn là gì trong tương lai?) – Một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình Tiếng Anh 5 giới thiệu về chủ đề xuyên suốt toàn bài. Bài viết cung cấp gợi ý giải bài tập và phần dịch nghĩa giúp bạn hiểu và làm bài tập tốt hơn.

1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)

 • a) What would you like to be in the future, Tony? (Bạn muốn là ai trong tương lai vậy Tony?)
  I’d like to be a pilot. (Tôi muốn trở thành phi công.)
 • b) Is that why you work out so much in the gym? (Đó có phải là lý do mà bạn rèn luyện thật nhiều trong phòng thể dục không?)
  Yes. Pilots have to be strong. (Phải. Phi công phải khỏe mạnh.)
 • c) So would you like to fly a plane? (Vậy bạn muốn lái máy bay phải không?)
  Yes, of course! There’s only one problem. (Vâng, tất nhiên rồi! Chỉ có một vấn đề duy nhất.)
 • d) What’s that? (Là gì vậy?)
  I’m scared of heights! (Tôi sợ độ cao!)

2. Point and say (Chỉ và đọc)

 • a) What would you like to be in the future? (Bạn muốn trở thành gì trong tương lai?)
  I’d like to be a pilot. (Tôi muốn trở thành phi công.)
 • b) What would you like to be in the future? (Bạn muốn trở thành gì trong tương lai?)
  I’d like to be a doctor. (Tôi muốn trở thành bác sĩ.)
 • c)  What would you like to be in the future? (Bạn muốn trở thành gì trong tương lai?)
  I’d like to be an architect. (Tôi muốn trở thành kiến trúc sư.)
 • d)  What would you like to be in the future? (Bạn muốn trở thành gì trong tương lai?)
  I’d like to be a writer. (Tôi muốn trở thành nhà văn.)

3. Let’s talk (Chúng ta cùng nói)

Ask and answer questions about what you would like in the future. (Hỏi và trả lời những câu hỏi về bạn muốn trở thành gì trong tương lai.) 

What would you like to be in the future? (Bạn muốn trở thành gì trong tương lai?)

I’d like to be a/an… (Tôi muốn trở thành…)

4. Listen and tick

 1. b       
 2. a    
 3. c

Audio script – Nội dung bài nghe:

 • 1. Tony: Hi, Mai. What are you doing?
  Mai: I’m writing a short story.
  Tony: Oh. What would you like to be in the future?
  Mai: I’d like to be a writer. I’d like to write stories for children.
 • 2. Tony: Would you like to be a teacher in the future, Linda?
  Linda: No. I’d like to be an architect.
  Tony: I see. You like drawing, don’t you?
  Linda: Yes, I do.
 • 3. Linda: What would you like to be in the future, Phong?
  Phong: I’d like to be a pilot. I would like to fly a plane.
  Linda: So you have to study hard, right?
  Phong: Yes, that’s right.

5. Look and write (Nhìn và viết)

1.

 • A: What would you like to be in the future, Hoa? (Bạn muốn trở thành gì trong tương lai vậy Hoa?)
 • B: I’d like to be a teacher. (Tôi muốn trở thành giáo viên.)

2. 

 • A: What would Mary like to be when she grows up? (Mary muốn trở thành gì khi cô ấy lớn lên?)
 • B: She’d like to be a doctor. (Cô ấy muốn trở thành bác sĩ.)
 • A: What would Linda and Trung like to do when they leave? (Linda và Trung muốn trở thành gì sau khi họ ra trường?)
 • B: They’d like to be architects. (Họ muốn trở thành những kiến trúc sư.)

6. Let’s sing (Chúng ta cùng hát)

What would you like to be in the future? (Bạn muốn trở thành gì trong tương lai?)

 • What would you like to be?
 • What would you like to be?
 • What would you like to be
 • In the future?
 • I’d like to be a teacher.
 • What would you like to be?
 • What would you like to be?
 • What would you like to be in the future?
 • I’d like to be a nurse.
 • What would you like to be?
 • What would you like to be?
 • What would you like to be in the future?
 • I’d like to write stories for children.

Hướng dẫn dịch:

 • Bạn muốn trở thành gì?
 • Bạn muốn trở thành gì?
 • Bạn muốn trở thành gì
 • Trong tương lai?
 • Tôi muốn trở thành giáo viên.
 • Bạn muốn trở thành gì?
 • Bạn muốn trở thành gì?
 • Bạn muốn trở thành gì trong tương lai?
 • Tôi muốn trở thành y tá.
 • Bạn muốn trở thành gì?
 • Bạn muốn trở thành gì?
 • Bạn muốn trở thành gì trong tương lai?
 • Tôi muốn viết truyện cho thiếu nhi.

ta515

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn tiếng Anh 5 unit 15: What would you like to be in the future? Lesson 1 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn tiếng Anh 5 tập 2. Phần trình bày do Đào Thị Hồng chủ biên. Nếu có bài tập nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Soạn tiếng Việt 5 tập 1

Soạn tiếng Việt 5 tập 2

Tuyển tập văn mẫu lớp 5

Soạn Vnen tiếng Việt 5 tập 1

Soạn Vnen tiếng việt 5 tập 2

Soạn toán lớp 5

Soạn VNEN toán 5 tập 1

Soạn VNEN toán 5 tập 2

Soạn tiếng Anh 5 tập 1

Soạn tiếng Anh 5 tập 2

Soạn địa lí 5

Soạn lịch sử 5

Soạn đạo đức 5

Soạn khoa học 5 VNEN

Soạn lịch sử và địa lí 5 VNEN

Bình luận