21 Soạn tiếng Anh 5 unit 15: What would you like to be in the future? Lesson 2 mới nhất

Soạn tiếng Anh 5 unit 15: What would you like to be in the future? Lesson 2

Chuyên mục: : Soạn tiếng Anh 5 tập 2
 • 1. Look, listen and repeat
 • 2. Point and say
 • 4. Listen and circle a, b or c

Dưới đây là phần Lesson 2 của Unit 15: What would you like to be in the future? (Bạn muốn là gì trong tương lai?) – Một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình Tiếng Anh 5 giới thiệu về chủ đề xuyên suốt toàn bài. Bài viết cung cấp gợi ý giải bài tập và phần dịch nghĩa giúp bạn hiểu và làm bài tập tốt hơn.

1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)

 • a) What would you like to be in the future, Mai? (Bạn muốn trở thành gì trong tương lai vậy Mai?)
  I’d like to be a writer. (Tôi muốn trở thành nhà văn.)
 • b) Why would you like to be a writer? (Tại sao bạn muốn trở thành nhà văn?)
  Because I’d like to write stories for children. (Bởi vì tôi muốn viết nhiều truyện cho thiếu nhi.)
 • c) Would you like to be a writer too, Tony? (Bạn cũng muốn trở thành nhà văn phải không Tony?)
  No. I’d like to be a pilot. (Không. Tôi muốn trở thành phi công.)
 • d) A pilot? Why? (Một phi công à? Tại sao?)
  Because I’d like to fly a plane. (Bởi vì tôi muốn lái máy bay.)

2. Point and say (Chỉ và đọc)

 • a)  Why would you like to be a nurse? (Tại sao bạn muốn trở thành y tá?)
  Because I’d like to look after patients. (Bởi vì tôi muốn chăm sóc những bệnh nhân.)
 • b)  Why would you like to be a writer? (Tại sao bạn muốn trở thành nhà văn?)
  Because I’d like write stories for children. (Bởi vì tôi muốn viết nhiều truyện cho thiếu nhi.)
 • c)  Why would you like to be a pilot? (Tại sao bạn muốn trở thành phi công?)
  Because I’d like to fly a plane. (Bởi vì tôi muốn lái máy bay.)
 • d)  Why would you like to be an architect? (Tại sao bạn muốn trở thành kiến trúc sư?)
  Because I’d like to design buildings. (Bởi vì tôi muốn thiết kế những ngôi nhà.)

3. Let’s talk (Chúng ta cùng nói)

Ask and answer questions about your future job (Hỏi và trả lời những câu hỏi về công việc của bạn trong tương lai.)

 1. What would you like to be in the future? (Bạn muốn trở thành gì trong tương lai?)
 2. I’d like to be a/an… (Tôi muốn trở thành…)
 3. Why would you like to be a/an…? (Tại sao bạn muốn trở thành..?)
 4. Because I’d like to… (Bởi vì tôi muốn…)

4. Listen and circle a, b or c (Nghe và khoanh tròn a, b hoặc c)

1. c Trung would like to be an architect. (Trung muốn trở thành kiến trúc sư.)
2. a Mai would like to be a nurse. (Mai muốn trở thành y tá.)
3. b Tony would like to fly a plane. (Tony muốn lái máy bay.)
4. c Tom would like to work on a farm. (Tom muốn làm việc trong nông trại.)

Audio script – Nội dung bài nghe:

 • 1. Linda: What would you like to be in the future, Trung?
  Trung: I’d like to be an architect.
  Linda: Why?
  Trung: Because I would like to design buildings for my town.
 • 2. Nam: Would you like to be a teacher, Mai?
  Mai: No. I’d like to be a nurse. I’d like to look after patients.
  Nam: Working as a nurse is hard work
  Mai: Yes, I know. But I think I’ll like it.
 • 3. Linda: Would you like to be a singer or a footballer, Tony?
  Tony: I’d like to be a pilot.
  Linda: A pilot? Why?
  Tony: Because I would like to fly a plane.
 • 4. Mai: What would you like to be in the future, Tom?
  Tom: Let me see. Oh, I’d like to be a farmer.
  Mai: Farmer? Why would you like to be a farmer?
  Tom: Because I’d like to work on a farm.

5. Read and complete (Đọc và hoàn thành)

 • A: What would you like to be in the future?
 • B: I’d like to be a (1) __nurse__.
 • A: Why?
 • B: Because I’d like to (2) __look after__ patients.
 • A: Where would you like to work?
 • B: In a (3) __hospital__ in the countryside.
 • A: What would you like to (4) __do__ in your free time?
 • B: I’d like to (5) __write__ comic stories.

Hướng dẫn dịch:

 • A: Bạn muốn trở thành gì trong tương lai?
 • B: Tôi muốn trở thành y tá.
 • A: Tại sao?
 • B: Bởi vì tôi muốn chăm sóc những bệnh nhân.
 • A: Bạn muốn làm việc ở đâu?
 • B: Trong bệnh viện ở quê.
 • A: Bạn muốn làm gì vào thời gian rảnh của mình?
 • B: Tôi muốn viết nhiều truyện tranh.

6. Let’s play (Chúng ta cùng chơi)

Pelmanism (Phương pháp luyện trí nhớ Penman)

ta515

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn tiếng Anh 5 unit 15: What would you like to be in the future? Lesson 2 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn tiếng Anh 5 tập 2. Phần trình bày do Đào Thị Hồng chủ biên. Nếu có bài tập nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Soạn tiếng Việt 5 tập 1

Soạn tiếng Việt 5 tập 2

Tuyển tập văn mẫu lớp 5

Soạn Vnen tiếng Việt 5 tập 1

Soạn Vnen tiếng việt 5 tập 2

Soạn toán lớp 5

Soạn VNEN toán 5 tập 1

Soạn VNEN toán 5 tập 2

Soạn tiếng Anh 5 tập 1

Soạn tiếng Anh 5 tập 2

Soạn địa lí 5

Soạn lịch sử 5

Soạn đạo đức 5

Soạn khoa học 5 VNEN

Soạn lịch sử và địa lí 5 VNEN

Bình luận