21 Soạn tiếng Anh 5 unit 15: What would you like to be in the future? Lesson 3 mới nhất

Soạn tiếng Anh 5 unit 15: What would you like to be in the future? Lesson 3

Chuyên mục: : Soạn tiếng Anh 5 tập 2
 • 1. Listen and repeat
 • 2. Listen and mark the sentence intonation. Then say the sentences aloud
 • 3. Let’s chant

Dưới đây là phần Lesson 3 của Unit 15: What would you like to be in the future? (Bạn muốn là gì trong tương lai?) – Một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình Tiếng Anh 5 giới thiệu về chủ đề xuyên suốt toàn bài. Bài viết cung cấp gợi ý giải bài tập và phần dịch nghĩa giúp bạn hiểu và làm bài tập tốt hơn.

1. Listen and repeat (Nghe và lặp lại)

 • 1. What would you like to be in the future?  (Bạn muốn trở thành gì trong tương lai?)
  I’d like to be a nurse. (Tôi muốn trở thành y tá.)
 • 2. Why would you like to be a nurse?  (Tại sao bạn muốn trở thành y tá?)
  Because I’d like to look after patients.  (Bởi vì tôi muốn chăm sóc những bệnh nhân.)

2. Listen and mark the sentence intonation. Then say the sentences aloud. (Nghe và đánh dấu ngữ điệu của câu. Sau đó đọc to những câu sau.)

 • A: What would you like to be in the future?  (Cậu ấy muốn trở thành gì trong tương lai?)
 • B: I’d like to be a teacher. (Cậu ấy muốn trở thành giáo viên.)
 • A: Where would he like to work? (Cậu ấy muốn làm việc ở đâu?)
 • B: I’d like to work in a school. (Cậu ấy muốn làm việc ở trường học.)
 • A: Why would he like to be a teacher? (Tại sao cậu ấy muốn trở thành giáo viên?)
 • B: Because he’d like to teach young children. (Bởi vì cậu ấy muốn dạy những đứa trẻ.)

3. Let’s chant (Chúng ta cùng ca hát)

What would you like to be in the future? (Bạn muốn trở thành gì trong tương lai?)

 • What would you like to be?
 • I’d like to be a nurse.
 • What would you like to do?
 • I’d like to look after children.
 • Where would you like to work?
 • I’d like to work in the mountains.
 • I’d like to be a nurse.
 • I’d like to look after children.
 • I’d like to work in the mountains.

Hướng dẫn dịch:

 • Bạn muốn trở thành gì?
 • Tôi muốn trở thành y tá.
 • Bạn muốn làm gì?
 • Tôi muốn chăm sóc những đứa trẻ.
 • Bạn muốn làm việc ở đâu?
 • Tôi muốn làm việc ở miền núi.
 • Tôi muốn trở thành y tá.
 • Tôi muốn chăm sóc những đứa trẻ
 • Tôi muốn làm việc ở miền núi.

4. Read and tick True (T) or False (F) (Đọc và đánh dấu chọn (√) vào ô Đúng (T) hoặc Sai (F))

Hướng dẫn dịch:

Tên tôi là David. Tôi muốn trở thành phi hành gia trong tương lai. Tôi muốn bay vào không gian và làm việc với nhiều người khác trong con tàu vũ trụ. Đó là công việc quan trọng và rất thú vị. Tôi muốn đi ra khỏi tàu vũ trụ và đi bộ trong không gian. Tôi cũng muốn viếng thăm những hành tinh khác. Tôi đang học tập chăm chỉ ở trường. Tôi hi vọng ước mơ của mình sẽ trở thành hiện thực vào một ngày nào đó.

  T F
1. David would like to be an astronaut .(David muốn trở thành phi hành gia.)  
2. He would like to work with other people. (Cậu ấy muốn làm việc với những người khác.)  
3. He would like to travel around the world. (Cậu ấy muốn đi du lịch vòng quanh thế giới.)  
4. He would like to walk in space. (Cậu ấy muốn đi bộ trong không gian.)  
5. He would like to visit other planets. (Cậu ấy muốn viếng thăm những hành tinh khác.)  

5. Write about what you would like to be and do in the future (Viết về bạn muốn trở thành gì trong tương lai.)

Bài làm:

My name is Thanh. I’m studing at Ngoc Hoi Primary School. I’d like to be a teacher in the future. I’d like to teach young children. In my free time, I like reading books. 

Hướng dẫn dịch:

Tên tôi là Thanh. Tôi đang học tại trường Tiểu học Ngọc Hồi. Tôi muốn trở thành giáo viên trong tương lai. Tôi muốn dạy những đứa trẻ. Vào thời gian rảnh của tôi, tôi thích đọc những quyển sách.

6. Project (Dự án)

Make a poster about what you would like in the future and tell the class about it. (Tạo một bức tranh khổ lớn về bạn muốn trở thành gì trong tương lai và nói cho lớp biết về nó.)

7. Colour the stars (Tô màu những ngôi sao)

Bây giờ tôi có thể…

 1. hỏi và trả lời những câu hỏi về dự định tương lai.
 2. nghe và gạch dưới những đoạn văn về dự định tương lai.
 3. đọc và gạch dưới những đoạn văn về dự định tương lai.
 4. viết về công việc mơ ước của tôi.

ta515

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn tiếng Anh 5 unit 15: What would you like to be in the future? Lesson 3 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn tiếng Anh 5 tập 2. Phần trình bày do Đào Thị Hồng chủ biên. Nếu có bài tập nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Soạn tiếng Việt 5 tập 1

Soạn tiếng Việt 5 tập 2

Tuyển tập văn mẫu lớp 5

Soạn Vnen tiếng Việt 5 tập 1

Soạn Vnen tiếng việt 5 tập 2

Soạn toán lớp 5

Soạn VNEN toán 5 tập 1

Soạn VNEN toán 5 tập 2

Soạn tiếng Anh 5 tập 1

Soạn tiếng Anh 5 tập 2

Soạn địa lí 5

Soạn lịch sử 5

Soạn đạo đức 5

Soạn khoa học 5 VNEN

Soạn lịch sử và địa lí 5 VNEN

Bình luận