21 Soạn toán 5 bài ôn tập: So sánh hai phân số mới nhất

Chuyên mục: : Soạn toán lớp 5

Làm thế nào để so sánh 2 phân số? Phân số nào lớn hơn, phân số nào bé hơn? Bài học này sẽ nêu ra các dấu hiệu nhận biết. Đồng thời sẽ hướng dẫn giải đầy đủ các bài tập bài: Ôn tập: So sánh hai phân số trong SGK Toán lớp 5.

Nội dung bài học gồm 2 phần:

  • Lý thuyết cần biết
  • Hướng dẫn giải bài tập SGK

Chúng ta chỉ có thể so sánh 2 phân số khi mẫu số của chúng bằng nhau. Nếu mẫu đang khác nhau thì cần thưc hiện quy đồng mẫu số.

A. Lý thuyết cần biết

1) Với 2 phân số có cùng mẫu số thì

  • Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn
  • Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn
  • Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau

Ví dụ:

(frac{3}{8}< frac{7}{8});

(frac{3}{5} > frac{2}{5});

(frac{3}{5} = frac{3}{5});

2) Với 2 phân số có mẫu số khác nhau thì cần quy đồng 2 phân số đó rồi mới so sánh.

Ví dụ:

So sánh 2 phân số (frac{2}{3} và frac{4}{7})

Thực hiện quy đồng mẫu số. Mẫu số chung của 2 phân số là 3 x 7 = 21

 (frac{2}{3} = frac{2times 7}{3times 7}=frac{14}{21});    

 (frac{4}{7} = frac{4times 3}{7times 3}=frac{12}{21});      

DO (frac{14}{21}  >  frac{12}{21}) nên (frac{2}{3}  >  frac{4}{7}) 

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Sgk toán lớp 5 – Trang 7

ĐIền dấu lớn hơn, bé hơn hoặc bằng vào chỗ trống

Giải bài ôn tập: So sánh hai phân số [nid:9279]

(frac{4}{11}… frac{6}{11})                             (frac{6}{7}… frac{12}{14})

(frac{15}{17}… frac{10}{17})                          (frac{2}{3}… frac{3}{4})

=> Xem đầy đủ bài giải

Bài tập 2: Sgk toán lớp 5 – Trang 7

Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

a) (frac{8}{9}; frac{5}{6};frac{17}{18})                               

b) (frac{1}{2}; frac{3}{4};frac{5}{8})

=> Xem đầy đủ bài giải

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 5 bài ôn tập: So sánh hai phân số . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 5. Phần trình bày do Chiến Thần chủ biên. Nếu có bài tập nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Soạn tiếng Việt 5 tập 1

Soạn tiếng Việt 5 tập 2

Tuyển tập văn mẫu lớp 5

Soạn Vnen tiếng Việt 5 tập 1

Soạn Vnen tiếng việt 5 tập 2

Soạn toán lớp 5

Soạn VNEN toán 5 tập 1

Soạn VNEN toán 5 tập 2

Soạn tiếng Anh 5 tập 1

Soạn tiếng Anh 5 tập 2

Soạn địa lí 5

Soạn lịch sử 5

Soạn đạo đức 5

Soạn khoa học 5 VNEN

Soạn lịch sử và địa lí 5 VNEN

Bình luận