211 Gia hạn lần cuối với 43 dự án vi phạm tại Bình Thuận mới nhất

Liên quan đến 43 dự án vi phạm được công bố trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận và Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận đã có công văn thông báo. Xem xét, gia hạn thêm 12 tháng đối với một số dự án chậm tiến độ do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Đây là phần mở rộng cuối cùng. Hết thời gian gia hạn, nếu các dự án chưa sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi đất theo quy định tại điểm 1 khoản 1 Điều 64 của Luật Luật đất đai 2013.

Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc các chủ đầu tư sớm triển khai dự án; Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết việc điều chỉnh, chấm dứt dự án đầu tư, mở rộng mục đích sử dụng đất, thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trong năm 2019, 2020 và 2021 đã ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình triển khai dự án cho các nhà đầu tư. Việc huy động nhân công, lao động xây dựng, chế biến, sản xuất gặp nhiều khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội. Đồng thời, nhiều DN gặp nhiều khó khăn trong việc huy động nguồn lực tài chính, chưa thể triển khai dự án theo đúng tiến độ tỉnh đề ra.

Trước đó, Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã có Kết luận thanh tra số 69, ngày 21/6/2022 về quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Theo kết luận, việc quản lý, sử dụng đất cho các dự án đầu tư phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Thuận còn nhiều tồn tại, bất cập, lãng phí, nhất là các dự án thương mại, dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng.

Qua kiểm tra, 43 dự án trên đều nằm ở vùng ven TP Phan Thiết, TP La Gi và 3 huyện Hàm Thuận Nam, Bắc Bình, Tuy Phong. Ngoài việc chậm triển khai, các dự án này còn có nhiều vi phạm như: chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định; Lập hạ tầng đô thị khi chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất… Tổng diện tích đất của 43 dự án gần 645 ha.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, hầu hết các dự án chậm triển khai là dự án được phê duyệt đầu tư trước năm 2014; Năng lực của chủ đầu tư dự án còn hạn chế nên xảy ra tình trạng cầm chừng dự án chờ chuyển đổi.

Qua rà soát, có 11 dự án chủ đầu tư chậm triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư, thiếu năng lực tài chính hoặc không có thiện chí đầu tư, chây ì trong khu vực triển khai dự án, thi công ẩu. Đối với những trường hợp này, UBND tỉnh Bình Thuận thường xuyên chỉ đạo rà soát dự án và kiên quyết thu hồi. Năm 2022, Bình Thuận đã thanh tra 11 dự án.