211 Xuất siêu thặng dư gần 11 tỷ USD, đóng góp tích cực cho các chỉ số kinh tế vĩ mô mới nhất

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh, trong báo cáo về tình hình hoạt động toàn ngành Công Thương năm 2022 tại Hội nghị sơ kết ngành ngày 26/12 cho biết, với sự phục hồi tích cực, chỉ số sản xuất công nghiệp dự báo sẽ tăng cao trong năm 2022. 2022 đến năm 2022. Hơn 9 %, đạt mục tiêu tăng trưởng của ngành.

Cơ cấu sản xuất công nghiệp tiếp tục chuyển dịch thuận lợi theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến, giảm dần công nghiệp khai khoáng và từ công nghiệp sử dụng nhiều lao động sang công nghiệp công nghệ cao. Như vậy, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đã và đang tiếp tục duy trì đà tăng trưởng của toàn ngành, tăng trưởng cao nhất trong các nhóm ngành công nghiệp, đóng vai trò chính trong động lực tăng trưởng của nền kinh tế.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, tăng trưởng xuất khẩu của nhiều nền kinh tế suy giảm, nhưng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam năm 2022 sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn và duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2022 dự kiến ​​đạt khoảng 732 tỷ USD, tăng khoảng 10% so với năm 2021.

Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu tiếp tục cải thiện theo hướng tích cực, giảm lượng xuất thô, tăng xuất khẩu hàng chế biến, hàng công nghiệp, tạo điều kiện phù hợp để hàng hóa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất, cung ứng xuất khẩu toàn cầu.

Kim ngạch doanh thu hàng hóa nhập khẩu năm 2022 dự kiến ​​tăng khoảng 8,5% so với năm 2021 và được kiểm soát tốt. Nhập khẩu hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa cơ bản đều tăng, đạt gần 90%; Trong nhóm hàng không khuyến khích nhập khẩu chỉ chiếm 6%.

Cán cân thương mại tiếp tục xuất siêu năm thứ 7 liên tiếp, với mức thặng dư gần 11 tỷ USD, đóng góp tích cực vào cán cân thanh toán, giúp cải thiện dự trữ ngoại hối, ổn định tỷ giá và các chỉ tiêu khác . đối với nền kinh tế”, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh nhấn mạnh.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực trong sản xuất công nghiệp và thương mại, nhưng Thứ trưởng Trần Quốc Khánh cũng chỉ ra một số hạn chế đối với ngành trong năm 2022. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng của sản xuất công nghiệp từ quý cuối năm nay, các doanh nghiệp sản xuất gặp phải tình trạng sụt giảm đơn hàng Ở những ngành xuất khẩu chủ lực như (dệt may, da giày, điện tử, nội thất…) doanh thu sụt giảm và cắt giảm giờ làm, giảm lao động.

Sản xuất công nghiệp suy giảm cũng làm chậm tăng trưởng xuất khẩu bắt đầu từ quý IV, thị trường thu hẹp, đơn hàng giảm, cạnh tranh trên thị trường quốc tế gia tăng. giá nguyên liệu đầu vào của một số mặt hàng tăng cao mà giá xuất khẩu không tăng, làm giảm sức cạnh tranh của sản phẩm… đã tác động không nhỏ đến tốc độ tăng trưởng xuất khẩu chung của cả nước. Sản lượng bán ra của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, kể cả dầu thô, vẫn chiếm khoảng 74% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, giá trị gia tăng xuất khẩu chưa như kỳ vọng.

Năm 2022 cũng là một năm đặc biệt khó khăn đối với thị trường xăng dầu trong nước khi giá xăng dầu tăng theo giá xăng dầu quốc tế khiến nguồn cung bị hạn chế tại một số khu vực. Trong năm 2022, lực lượng QLTT đã thanh tra, kiểm tra hơn 2.650 vụ, xử lý hơn 575 vụ, phạt hành chính hơn 18,7 tỷ đồng. Việc cung cấp và vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định, tin cậy, đáp ứng cơ bản nhu cầu điện cho phát triển kinh tế – xã hội và sinh hoạt của nhân dân.

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy thực hiện thắng lợi Kế hoạch 5 năm 2021 – 2025 và Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Bộ Công Thương tích cực triển khai thực hiện Chương trình cơ cấu ngành gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của doanh nghiệp, sản phẩm.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nêu rõ, toàn ngành tập trung cao độ mở rộng thị trường xuất nhập khẩu, đa dạng hóa đối tác, nguồn hàng, chuỗi cung ứng; Thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch bền vững. Đẩy mạnh khai thác và phát triển thị trường nội địa với hơn 100 triệu dân đồng hành cùng phát triển thương hiệu Việt.

Theo đó, ngành công thương phấn đấu đạt Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng từ 8 – 9% so với năm 2022; Tỷ trọng công nghiệp chế biến chế tạo trong GDP khoảng 25,5%; Tổng khối lượng hàng hóa xuất khẩu tăng khoảng 6% so với năm 2022. Cán cân thương mại duy trì xuất siêu. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 8 – 9% so với năm 2022.

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề ra bộ 8 giải pháp, trong đó tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng thể chế. Tái cơ cấu ngành công thương dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án hạ tầng trọng điểm, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính để triển khai các dự án sản xuất, khai khoáng mới, góp phần tạo động lực tăng trưởng kinh tế thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa và HĐH Nhà nước.

Toàn ngành tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh để đưa vào khai thác các dự án công nghiệp lớn, có vai trò quan trọng nhằm tăng năng lực sản xuất; Hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị trường xuất nhập khẩu nguyên vật liệu, phụ tùng, linh kiện sản xuất, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu…/.