219 Nhiều sân bay ở châu Âu “thất thủ” vì du lịch bùng nổ mới nhất

Nhiều sân bay ở châu Âu ‘lụi’ vì du lịch bùng nổ