23 Giải toán 3 kết nối bài 10 Bảng nhân 7, bảng chia 7 mới nhất

Chuyên mục: : Giải toán 3 tập 1 kết nối tri thức

Hướng dẫn học môn Toán 3 tập 1 sách mới kết nối tri thức. Dưới đây là lời giải chi tiết bài 10: Bảng nhân 7, bảng chia 7. Từng bài tập được giải chi tiết, rõ ràng, dễ hiểu. Hi vọng, hocthoi.net sẽ hỗ trợ các em trong quá trình học tập, giúp các em ngày càng tiến bộ hơn.

Khám phá

a) Mỗi đội chơi kéo có có 7 bạn. Hỏi 2 đội chơi kéo có có bao nhiêu bạn?

b) Hoàn thành bảng nhân 7, bảng chia 7

Lời giải:

a) Số bạn mà 2 đội chơi kéo co có là:

                         7 x 2 = 14 (bạn)

                                   Đáp số: 14 bạn

b)

screenshot 9 19

Hoạt động 

Bài tập 1 (sgk tr.31): Số?

screenshot 10 19

Lời giải:

screenshot 11 18

Bài tập 2 (sgk tr.32): Rô-bốt lấy các quả bóng ghi phép tính có kết quả bé hơn 28. Hỏi Rô-bốt lấy được bao nhiêu quả bóng như vậy?

screenshot 12 18

Lời giải:

Ta có:

  • 7 x 3 = 21          56 : 7 = 8            35 : 7 = 5             7 x 6 = 42
  • 7 x 4 = 28          49 : 7 = 7            7 x 9 = 63           21 : 7 = 3

Rô-bốt lấy các quả bóng ghi phép tính có kết quả bé hơn 28, do đó Rô-bốt lấy được 5 quả bóng như vậy.

Bài tập 3 (sgk tr.32): Mỗi tuần lễ có 7 ngày. Bố của Mai đi công tác 4 tuần lễ. Hỏi bố của Mai đi công tác bao nhiêu ngày?

Lời giải:

Số ngày mà bố của Mai đi công tác là:

                        7 x 4 = 28 (ngày)

                                   Đáp số: 28 ngày

Luyện tập 

Bài tập 1 (sgk tr.32): Nêu các số còn thiếu

screenshot 13 18

Lời giải:

screenshot 14 17

Bài tập 2 (sgk tr.32): Số?

screenshot 1 31

Lời giải:

a) Ta có:

X

7

7

7

7

7

7

1

3

5

7

8

6

7

21

35

49

56

42

b) Ta có:

:

14

21

35

42

70

56

7

7

7

7

7

7

2

3

5

6

10

8

Bài tập 3 (sgk tr.32): Có 42 cái cốc xếp đều vào 7 hộp. Hỏi mỗi hộp có mấy cái cốc?

Lời giải:

Số cái cốc mỗi hộp có là:

                 42 : 7 = 6 (cái)

                           Đáp số: 6 cái

Bài tập 4 (sgk tr.32): >; <; = ?

a) 7 x 5 ? 7 x 4                7 x 2 ? 2 x 7                7 x 8 ? 7 x 9

b) 42 : 7 ? 42 : 6             21 : 7 ? 6 : 2               56 : 7 ? 49 : 7

Trả lời:

a) 7 x 5 > 7 x 4

    7 x 2 = 2 x 7

    7 x 8 < 7 x 9

b) 42 : 7 < 42 : 6

    21 : 7 = 6 : 2

    56 : 7 > 49 : 7

Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài toán 3 kết nối, toán 3 KNTT tập 1, giải toán 3 sách kết nối tri thức, bài Bảng nhân 7, bảng chia 7

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Giải toán 3 kết nối bài 10 Bảng nhân 7, bảng chia 7 . Bài học nằm trong chuyên mục: Giải toán 3 tập 1 kết nối tri thức. Phần trình bày do Quỳnh Chi chủ biên. Nếu có bài tập nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Soạn tiếng Việt 3 tập 2

Soạn tiếng Việt 3 tập 1

Soạn VNEN tiếng việt 3

Soạn toán lớp 3

Giải hoạt động trải nghiệm 3 chân trời sáng tạo

Giải tiếng việt 3 tập 2 cánh diều

Giải hoạt động trải nghiệm 3 kết nối tri thức

Giải tiếng việt 3 tập 2 chân trời sáng tạo

Giải mĩ thuật 3 cánh diều

Giải tiếng việt 3 tập 2 kết nối tri thức

Giải mĩ thuật 3 chân trời sáng tạo

Giải đạo đức 3 cánh diều

Giải mĩ thuật 3 kết nối tri thức

Soạn VNEN toán lớp 3

Giải đạo đức 3 chân trời sáng tạo

Giải đạo đức 3 kết nối tri thức

Giáo án lớp 3

Giải tự nhiên và xã hội 3 cánh diều

Giải toán 3 tập 1 cánh diều

Giải tự nhiên và xã hội 3 chân trời sáng tạo

Giải toán 3 tập 1 chân trời sáng tạo

Giải tự nhiên và xã hội 3 kết nối tri thức

Giải toán 3 tập 1 kết nối tri thức

Giải công nghệ 3 cánh diều

Giải toán 3 tập 2 cánh diều

Giải công nghệ 3 chân trời sáng tạo

Giải toán 3 tập 2 chân trời sáng tạo

Giải công nghệ 3 kết nối tri thức

Giải toán 3 tập 2 kết nối tri thức

Giải tin học 3 cánh diều

Giải tiếng việt 3 tập 1 cánh diều

Giải tin học 3 chân trời sáng tạo

Giải tin học 3 kết nối tri thức

Giải tiếng việt 3 tập 1 chân trời sáng tạo

Giải hoạt động trải nghiệm 3 cánh diều

Giải tiếng việt 3 tập 1 kết nối tri thức

Soạn VNEN tự nhiên và xã hội 3

Bình luận