23 Giải tự nhiên và xã hội 3 cánh diều bài Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật mới nhất

Chuyên mục: : Giải tự nhiên và xã hội 3 cánh diều

Hướng dẫn học môn Tự nhiên xã hội 3 sách mới cánh diều. Dưới đây là lời giải chi tiết bài: Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật. Từng bài tập được giải chi tiết, rõ ràng, dễ hiểu. Hi vọng, hocthoi.net sẽ hỗ trợ các em trong quá trình học tập, giúp các em ngày càng tiến bộ hơn.

1. Em đã học được gì về chủ đề Thực vật và động vật?

Thực hành:

Câu hỏi 1. Em hãy giới thiệu với các bạn về một số bộ phận của cây và chức năng của chúng.

Lời giải:

Các bộ phận của cây:

96.1 ot4

Chức năng:

  • Rễ: hút nước và chất khoáng trong đất để nuôi cây. Ngoài ra rễ còn giúp cây bám chặt vào đất.
  • Thân: vận chuyển các chất từ rễ lên lá và từ lá đến các bộ phận khác để nuôi cây. Ngoài ra, thân cây còn giúp nâng đỡ tán lá, hoa, quả.
  • Lá cây: quang hợp, trao đổi khí với môi trường và thoát hơi nước.
  • Hoa: là cơ quản sinh sản của cây. Hoa tạo thành quả và hạt.
  • Quả: bảo vệ hạt và góp phần phát tán hạt.

Câu hỏi 2. Hoàn thành sơ đồ phân loại thực vật và động vật theo gợi ý dưới đây.

97 ot4

Lời giải:

97.1 ot4

2. Xử lí tình huống

Khám phá:

Câu hỏi 1. Nếu em là bạn trong tình huống dưới đây, em sẽ làm gì?

98 ot4

Lời giải:

Nếu em là bạn trong tình huống đó, em sẽ nói với bố cửa hiện tại nhà mình vẫn sử dụng được nên thay bằng cửa gỗ quý hiếm sẽ rất tốn tiền của. Ngoài ra , việc sử dụng khai thác và tiêu thụ gỗ quý hiếm là một điều bất hợp pháp, lãng phí tài nguyên rừng và có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng đến môi trường.

Câu hỏi 2. Trao đổi trong nhóm và đóng vai thể hiện cách xử lí tình huống.

Lời giải:

Các em thảo luận nhóm và phân vai xử lí tình huống trên lớp.

Từ khóa tìm kiếm google:

giải tự nhiên và xã hội 3 cánh diều, giải tnxh lớp 3 sách mới, giải tnxh 3 CD, giải bài ôn tập chủ đề Thực vật và động vật

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Giải tự nhiên và xã hội 3 cánh diều bài Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật . Bài học nằm trong chuyên mục: Giải tự nhiên và xã hội 3 cánh diều. Phần trình bày do Quỳnh Chi chủ biên. Nếu có bài tập nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Soạn tiếng Việt 3 tập 2

Soạn tiếng Việt 3 tập 1

Soạn VNEN tiếng việt 3

Soạn toán lớp 3

Soạn VNEN toán lớp 3

Giải vở bài tập tin học 3 cánh diều

Giải đạo đức 3 chân trời sáng tạo

Giải mĩ thuật 3 kết nối tri thức

Giải vở bài tập tin học 3 chân trời sáng tạo

Giải đạo đức 3 kết nối tri thức

Giải vở bài tập công nghệ 3 cánh diều

Giáo án lớp 3

Giải vở bài tập tin học 3 kết nối tri thức

Giải tự nhiên và xã hội 3 cánh diều

Giải vở bài tập công nghệ 3 chân trời sáng tạo

Giải toán 3 tập 1 cánh diều

Giải vở bài tập toán 3 tập 1 cánh diều

Giải tự nhiên và xã hội 3 chân trời sáng tạo

Giải vở bài tập công nghệ 3 kết nối tri thức

Giải toán 3 tập 1 chân trời sáng tạo

Giải vở bài tập toán 3 tập 1 chân trời sáng tạo

Giải tự nhiên và xã hội 3 kết nối tri thức

Giải vở bài tập hoạt động trải nghiệm 3 cánh diều

Giải toán 3 tập 1 kết nối tri thức

Giải vở bài tập toán 3 tập 1 kết nối tri thức

Giải công nghệ 3 cánh diều

Giải vở bài tập hoạt động trải nghiệm 3 chân trời sáng tạo

Giải toán 3 tập 2 cánh diều

Giải vở bài tập toán 3 tập 2 cánh diều

Giải công nghệ 3 chân trời sáng tạo

Giải vở bài tập hoạt động trải nghiệm 3 kết nối tri thức

Giải toán 3 tập 2 chân trời sáng tạo

Giải vở bài tập toán 3 tập 2 chân trời sáng tạo

Giải công nghệ 3 kết nối tri thức

Giải vở bài tập mĩ thuật 3 cánh diều

Giải vở bài tập mĩ thuật 3 chân trời sáng tạo

Giải toán 3 tập 2 kết nối tri thức

Giải vở bài tập toán 3 tập 2 kết nối tri thức

Giải tin học 3 cánh diều

Giải vở bài tập mĩ thuật 3 kết nối tri thức

Giải tiếng việt 3 tập 1 cánh diều

Giải vở bài tập tự nhiên và xã hội 3 cánh diều

Giải tin học 3 chân trời sáng tạo

Giải vở bài tập tiếng việt 3 tập 1 cánh diều

Giải tiếng việt 3 tập 1 chân trời sáng tạo

Giải vở bài tập tự nhiên và xã hội 3 chân trời sáng tạo

Giải tin học 3 kết nối tri thức

Giải vở bài tập tiếng việt 3 tập 1 chân trời sáng tạo

Giải tiếng việt 3 tập 1 kết nối tri thức

Giải vở bài tập tự nhiên và xã hội 3 kết nối tri thức

Giải hoạt động trải nghiệm 3 cánh diều

Giải vở bài tập tiếng việt 3 tập 1 kết nối tri thức

Giải tiếng việt 3 tập 2 cánh diều

Giải vở bài tập đạo đức 3 cánh diều

Giải hoạt động trải nghiệm 3 chân trời sáng tạo

Giải vở bài tập tiếng việt 3 tập 2 cánh diều

Giải tiếng việt 3 tập 2 chân trời sáng tạo

Giải vở bài tập đạo đức 3 chân trời sáng tạo

Giải hoạt động trải nghiệm 3 kết nối tri thức

Giải vở bài tập tiếng việt 3 tập 2 chân trời sáng tạo

Giải tiếng việt 3 tập 2 kết nối tri thức

Giải vở bài tập đạo đức 3 kết nối tri thức

Giải mĩ thuật 3 cánh diều

Giải vở bài tập tiếng việt 3 tập 2 kết nối tri thức

Giải đạo đức 3 cánh diều

Giải mĩ thuật 3 chân trời sáng tạo

Soạn VNEN tự nhiên và xã hội 3

Bình luận