239 Phát hiện tiểu hành tinh lao tới Trái đất tốc độ 116.000km/h mới nhất

Cập nhật: ngày 3 tháng 8 năm 2022 Trong đó thể hiện